ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย - MUST READ

รวมฮิตทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

39394

รวมฮิตทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

      แน่นอนว่าออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะจากรัฐบาล มาดูกันว่าทุนที่เปิดให้กับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆมีอะไรบ้าง

-------------------------------

>>ทุนอื่นๆของออสเตรเลียที่น่าสนใจ<<

>>ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อและการขอวีซ่าในออสเตรเลีย<<

>>ค่าใช้จ่ายและการหางานพิเศษที่ออสเตรเลีย<<

-------------------------------

AusAid Scholarship

      AusAid Scholarship เป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียโดยตรง โดยทุนประเภทนี้ หมายรวมทั้ง ทุนแบบเต็มจำนวน  Australian Development Scholarship (ADS) และ leadership scholarships (ALA) โดย AusAid Scholarship นั้นเป็นทุนการศึกษาทั้งสำหรับนักเรียนในระดับปริญญาตรี,โทและเอก รวมถึงการเรียนสายอาชีพด้วย  ผู้สมัครสามารถขอรับทุนได้จาก institutes of TAFE  และมหาวิทยาลัยออสเตรเลียทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ

      วันเวลาในการสมัครนั้นจะหมดเขต วันที่ 31 มีนาคม 2013 ซึ่งถ้าพลาดในการสมัครทุนสำหรับปีนี้แล้ว ก็ยังมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อขอรับทุนสำหรับปีหน้าได้ โดยจะมีกำหนดปิดรับสมัครในช่วงเดือนที่ใกล้เคียงกัน

 

International Research Scholarship postgraduate system (IPRS)

      International Research Scholarship postgraduate system หรือ IPRS เป็นทุนแบบเต็มจำนวนที่มีขึ้นเพื่อชักชวนให้นักเรียนเข้ามาเรียนและทำงานด้านวิจัยในออสเตรเลีย  โดยทุนนี้จะมีระยะเวลา 2 ปีสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท และ 3 ปีสำหรับการเรียนปริญญาเอก  ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมานักเรียนที่ได้รับทุน IPRS จะมีโอกาสในการได้รับ Australian Postgraduate Award prize อีกด้วย  โดยทุกปีจะมีทุนกว่า 330 ทุนสำหรับนักเรียนจากหลายประเทศทั่วโลก มูลค่าทุนมากถึง 20 ล้าน

      วิธีการสมัครนั้น ก็สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าไปเรียนได้เลย หรือ จะติดต่อไปยัง the Higher Education Providers (HEPs) ก็ได้เช่นกัน  โดยแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีช่วงเวลาการสมัครที่แตกต่างกัน  แต่โดยมากแล้วก็จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม

 

Endeavour Executive

      Endeavour Executive Fellowship เป็นทุนการศึกษาทีมอบโอกาสให้กับนักเรียนได้พัฒนาตัวเองสำหรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ, อุตสาหกรรม, การศึกษา รวมถึงการจัดการภาครัฐ  โดยทุนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ออสเตรเลียตลอด 1-4 เดือน จำนวน 18,500 AUD และสนับสนุนเรื่องค่าครองชีพ, ค่าประกันและค่าเดินทางอีกประมาณ 11,000 AUD

      ทุนนี้ไม่มีข้อกำหนดด้านจำนวน โดยจะมีการมอบในช่วงเดือนมกราคม โดยสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทุน 

 

Postgraduate Scholarship Endeavour Postgraduate system

      Endeavour Postgraduate Awards เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนในระดับปริญญาโทและเอก ที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติหรือทำงานวิจัย โดยมีหลักสูตรอยู่ที่ 2 ถึง 3 ปีครึ่ง โดยมูลค่าของทุนการศึกษาทั้งหมดนั้น สำหรับการเรียนระดับปริญญาโทจะอยู่ที่ 118,500 AUD และระดับปริญญาเอกจะอยู่ที่ 228,500 AUD ซึ่งทั้งหมดรวมทั้งค่าเทอม, ค่าใช้จ่ายทั่วไป, ค่าเดินทางและค่าประกันแล้ว

 

ALA Fellowships Leadership Scholarship

      ALA Fellowships คือทุนการศึกษาระยะสั้นของ AusAid program โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีนักเรียนเข้ามาทำงานวิจัยในออสเตรเลีย ดังนั้นทุนนี้จึงไม่ได้มอบให้กับนักเรียนโดยทั่วไป แต่จะมอบให้กับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัยทั่วโลก ทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในทุกกรณี รวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปด้วย โดยมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 35,000 AUD  โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายน 2013

 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว