ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: แนะนำหลักสูตรและสาขา

สัมภาษณ์อาจารย์ : Accounting & Finance

1373

สัมภาษณ์อาจารย์ : Accounting & Finance

ชื่อ : Christine Leetham

หลักสูตร : Accounting and Finance ระยะสั้น

สถาบันการศึกษา : NSW TAFE – Sydney Institute 

------------------------------------------------------

Q:  อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้?

A:  ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเลือกเรียนในหลักสูตรอะไร เช่น ถ้าเรียน Diploma of Accounting ก็จะเรียนในเนื้อหาที่เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในด้าน finances and accounting ทั้งการจัดการข้อมูลด้านการเงิน, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของธุรกิจ, การทำรายงานทางการเงิน, การควบคุมและตรวจสอบการเงินภายใน, การจัดการข้อมูลด้านบัญชี รวมถึงความรู้เรื่องภาษีเงินได้

 

Q:  คุณสมบัติแบบไหนที่ต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานอุตสาหกรรมนี้?

A:  นักบัญชีต้องจำเป็นต้องเป็นมืออาชีพที่มีทักษะสูงด้านการจัดการระบบองค์กร, การรับมือกับเส้นตายของงาน รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ทักษะการสื่อสารก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักบัญชีด้วย เพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าและผู้จัดการด้วย

คุณสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักบัญชีควรมี คือ การเก็บความลับโดยไม่มีการรั่วไหลและเป็นคนมีจริยธรรมสูง เนื่องจากจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับเงินและงบประมาณที่เป็นความลับของบริษัท

 

Q:  ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนสาขานี้?

A:  การเรียน Accounting & Finance ที่ TAFE ค่อนข้างยืดหยุ่น  จึงสามารถที่ช่วยพัฒนาเส้นทางอาชีพการเป็นนักบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆอีกด้วย

 

Q:  ทักษะอะไรที่นักเรียนจะได้หลังเรียนจบไปแล้ว?

A:  นักเรียนจะได้รับทักษะและความรู้ที่ถูกต้องและจำเป็นสำหรับการเป็นนักบัญชีและนักการเงิน

 

Q:  อะไรที่นักเรียนมักจะทำทันทีหลังจากเรียนจบ?

A:  นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้หรือทำงานในฐานะนักบัญชีในบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทในรูปแบบใดก็ตาม  โดยมีนักเรียนบางส่วนที่เข้าไปทำงานในธนาคาร เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการเงิน 

งานด้านการเงินและประกันภัย เป็นสายงานที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการมากเป็นอันดับ 4 ในออสเตรเลีย  ซึ่งมีแนวโน้นความต้องการแรงงานที่ดีมากในอนาคต ทั้งในตำแหน่งนักบัญชี, ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการเงิน

 

ค้นหาคอร์ส

ออสเตรเลีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว