นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
แคนาดา: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาในแคนาดา

รู้จักประเภทของสถาบันอุดมศึกษาในแคนาดา ระบบถูกจัดโครงสร้างอย่างไร

share image

โครงสร้างการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแคนาดา

การศึกษาขั้นอุดมศึกษาในแคนาดาค่อนข้างคล้ายคลึงกับการศึกษาในอเมริกาถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากระบบของอังกฤษด้วยเช่นกัน

ในแคนาดา แต่ละมณฑลและเขตปกครองพิเศษจะรับผิดชอบการศึกษาแต่ละระดับภายในเขตของตนรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วย คือไม่มีการรับรองวิทยฐานะระดับรัฐ ซึ่งหมายถึงแต่ละมณฑลและ         เขตปกครองพิเศษกำหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นต่าง ๆ และจะกำหนดมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อทำให้มั่นใจในคุณภาพได้

ในหนึ่งปีจะแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา (semester) คือ ภาคฤดูใบไม้ร่วง (ปลายสิงหาคม/เริ่มกันยายนถึงธันวาคม/มกราคม) ภาคฤดูหนาว (มกราคมถึงเมษายน) และภาคฤดูร้อน (เมษายน/พฤษภาคม ถึงกรกฎาคม)

ความแตกต่างระหว่างรัฐควิเบกและส่วนที่เหลือของแคนาดา

มีความแตกต่างบ้างในการจัดโครงสร้างสิ่งต่าง ๆ ในควิเบกหากเทียบกับส่วนอื่นของแคนาคา ในควิเบก “วิทยาลัย” หมายถึงโปรแกรมการเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย 2 ปี หรือโปรแกรมเรียนวิชาชีพ 3 ปี โดยภายหลังจากนั้นนักเรียนสามารถเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยได้ซึ่งปกติใช้เวลานาน 3 ปีก็จะได้รับปริญญาตรี หลังจากนั้นสามารถต่อโปรแกรมสูงกว่าปริญญาตรีได้ (1-2 ปีจะได้ปริญญาโทและอีก 3-4 ปี ก็จะได้รับปริญญาเอก)

สำหรับที่อื่นในแคนาดา “วิทยาลัย” หมายถึง วิทยาลัยชุมชน หรือโรงเรียนเทคนิคซึ่งนักเรียนอาจได้รับcertificate, diploma หรืออนุปริญญา (associate’s degree) นักเรียนสามารถเรียนคอร์สปริญญตรีหรือคอร์สระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย (แม้ว่าจะต้องใช้ปริญญาเกียรตินิยมในการเรียนต่อ) ในขณะที่ในบัณฑิตวิทยาลัยอาจได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (advanced certificate) ปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นสูง (diploma)

ประเภทของสถาบัน

ในแคนาดามีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลากหลายแห่งให้เลือก แต่ละแห่งตั้งในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและมีชื่อเสียงในสาขาที่โดดเด่น เช่นเดียวกับที่สหรัฐฯ ที่แคนาดานั้นคุณจะสามารถเลือกที่จะเรียนวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยชุมชนหากคุณมีอาชีพเฉพาะไว้ในใจหรือคุณอาจย้ายไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีได้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของสถาบันในแคนาดามีดังนี้

วิทยาลัยศิลปศาสตร์

เช่นเดียวกับวิทยาลัยศิลปศาสตร์ในอเมริกา วิทยาลัยเหล่านี้เน้นคอร์สระดับปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์ซึ่งโดยปกติแล้วจะรวมความรู้จากหลายสาขาวิชามาประกอบกัน (คือจะคาบเกี่ยวกันมากกว่า 1 สาขาวิชา) ซึ่งก็คือมนุษยศาสตร์แต่ก็รวมด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural science) และวิทยาศาสตร์รูปนัย (formal science)

สถาบันของรัฐ

สถาบันของรัฐเป็นสถาบันที่รับเงินทุนอุดหนุนจากรัฐบาลแห่งมณฑล เขตปกครองพิเศษ และ/หรือรัฐบาลของสหพันธ์ ถึงแม้ว่าสถาบันจะเก็บเงินค่าเล่าเรียนจากนักเรียนและยอมรับเงินทุนอุดหนุนของเอกชน

สถาบันเอกชน

โดยทั่วไปแล้ว สถาบันเอกชนจะไม่ขอรับเงินทุนจากรัฐบาลแห่งมณฑล เขตปกครองพิเศษหรือรัฐบาลแห่งสหพันธ์ แต่จะรับเงินจากการบริจาคของสมาคมนักเรียนเก่าที่มีฐานะดีและเงินวิจัยของคณะและ            เงินค่าเล่าเรียนตามแบบประเพณีปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเอกชนมักจะดึงดูดและเก็บสต้าฟที่เก่งในสาขาที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยไว้

ประเพณีนิยมทางวิชาการ

การติดต่อประสานงานกับสต๊าฟของมหาวิทยาลัย

นักเรียนจะเห็นได้ว่า การติดต่อกับอาจารย์อาจจะต่างจากที่เคยชินจากประเทศของตนเอง อาจารย์จะมีเวลาที่จัดเฉพาะให้เข้าพบได้โดยคุณจะเข้าพบอาจารย์พร้อมคำถามเกี่ยวกับงานโดยอาจารย์จะเป็นบุคคลที่เข้าถึงได้ง่าย นอกจากนั้นอาจารย์จะตอบคำถามนักศึกษาในช่วงการมีบรรยาย (lectures)

แผนการจัดคอร์ส

คุณอาจคาดหวังที่จะลงเรียน 5 คอร์สต่อภาคเรียน ซึ่งคอร์สเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร แต่ละคอร์สจะเป็นการเข้าฟังบรรยาย 2 ชั่วโมงและการติว 1 ชั่วโมงโดยผู้สอนจะมีการเปิด discussion โดยใช้แนวทางจากการบรรยายหรืองานที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาอ่านประจำสัปดาห์

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ตามที่คุณได้อ่านในคู่มือของพวกเรา “ทำไมถึงเรียนในแคนาดา” แคนาดาถือความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดโดยให้เป็นนโยบายอันดับแรกซึ่งลงมติยอมรับในทศวรรษที่ 1970 และยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ดังนั้น คุณสามารถคาดหวังได้ว่าการเรียนไปพร้อมกับนักเรียนนักศึกษาที่หลายหลายเช่นเดียวกันกับการเรียนจากอาจารย์ซึ่งเดินทางมาจากทั่วโลก (หรืออย่างน้อยที่สุดมีประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศ)

ระบบคำศัพท์

แคนาดาใช้ศัพท์เฉพาะทางร่วมกับสหรัฐฯ หากเป็นเรื่องทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “โรงเรียน (school)” ใช้ในความหมายทั่วไปกับทุกอย่างจากโรงเรียนอนุบาล/โรงเรียนเตรียมถึงมหาวิทยาลัย คุณอาจจะพูดแค่ว่า “I am studying English” มากกว่า “I am reading English” ซึ่งคุณจะเห็นในบางมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

คุณสามารถอ่านประมวลคำศัพท์เฉพาะในการเรียนระดับอุดมศึกษาในแคนาดาที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย