ขั้นตอนเรียนต่อ

แนะนำหลักสูตรและสาขาเรียนต่อแคนาดา

จะเรียนต่ออะไรดี ที่แคนาดามีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง มาดูเรื่องที่ควรพิจารณาเมื่อจะเลือกหลักสูตรเรียนต่อแคนาดา รู้จักหลักสูตรต่างๆในแคนาดาจากสาขาที่คุณสนใจ ดูว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ฟังมุมมองของผู้สอนในสาขานั้นๆ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนั้นอยู่