ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบแคนาดา

เมื่อจบจากแคนาดา นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในแคนาดาหลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบแคนาดา
สเตปก่อนหน้านี้
6 หาที่พัก