ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบฝรั่งเศส

เมื่อเรียนจบจากฝรั่งเศส นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในฝรั่งเศสหลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบฝรั่งเศส
สเตปก่อนหน้านี้
6 ก่อนเดินทาง
สเตปต่อไป
8 ข่าวล่าสุด