ขั้นตอนเรียนต่อ

แนะนำหลักสูตรและสาขาเรียนต่อฮ่องกง

จะเรียนต่ออะไรดี ที่ฮ่องกงมีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง มาดูเรื่องที่ควรพิจารณาเมื่อจะเลือกหลักสูตรเรียนต่อฮ่องกง รู้จักหลักสูตรต่างๆในฮ่องกงจากสาขาที่คุณสนใจ ดูว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ฟังมุมมองของผู้สอนในสาขานั้นๆ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนั้นอยู่