ขั้นตอนเรียนต่อ
ไอร์แลนด์: แนะนำประเทศและเมือง

เหตุผลที่เลือกเรียนต่อที่ไอร์แลนด์

825

เหตุผลที่เลือกเรียนต่อที่ไอร์แลนด์

ประเทศไอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์ในด้านการให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและยังคงรักษาชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในด้านการมอบการศึกษาอันมีคุณภาพให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยมีประเพณีอันยาวนานในการมอบการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากต่างประเทศ เห็นได้จากการที่ผู้คนมากมายเดินทางมาจากประเทศต่างๆทั้งในทวีปยุโรปในช่วงยุคมืดเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนวัดที่นี่ ปัจจุบันประเทศไอร์แลนด์ยังคงรักษาประเพณีด้านการศึกษานี้และสถาบันการศึกษาต่างๆก็เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาและหลักสูตรการศึกษาอันมีคุณภาพที่มีหลากหลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มีเหตุผลมากมายที่คุณควรเลือกประเทศอันเป็นเกาะแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการเรียน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของประเทศ ภูมิประเทศอันสวยงามและอุปนิสัยอันเป็นมิตรของชาวไอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่รับรู้ไปทั่วโลก หากคุณเลือกเดินทางมาเรียนที่นี่ คุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไอร์แลนด์รับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนราว 25,000 คนเมื่อปีที่แล้ว โดยมากกว่าครึ่งมาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

ประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศของคนหนุ่มสาวที่มีชีวิตชีวาและเปิดต้อนรับผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้าสู่ประเทศ หากคุณเลือกเรียนที่นี่ คุณจะพบว่าประชากรนักศึกษามีความหลากหลายทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ครึ่งหนึ่งของประชากรในไอร์แลนด์มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ดังนั้นที่นี่จึงเป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัยด้วยพลังขับเคลื่อนของคนหนุ่มสาว อีกทั้งไอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำและอยู่ในอันดับที่สูงใน Global Peace Index ที่จัดอันดับให้ไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยที่สุดสำหรับการอยู่อาศัย

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับประเทศไอร์แลนด์: ประเทศไอร์แลนด์มีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง มีประชากรราว 4 ล้านคน ภาษาหลักคือภาษาอังกฤษและเป็นภาษาที่คุณจะใช้ในการเรียน ภาษาหลักอีกภาษาคือภาษาเกลิค
 

อ่านเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในไอร์แลนด์

การเดินทางในไอร์แลนด์

และ วัฒนธรรมของชาวไอริช

ค้นหาคอร์ส

ไอร์แลนด์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.