ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบญี่ปุ่น

เมื่อจบจากญี่ปุ่น นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในญี่ปุ่นหลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบญี่ปุ่น
สเตปก่อนหน้านี้
5 หาที่พัก