ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย

10407

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย

สถาบันการศึกษาของมาเลเซีย

ภาคการศึกษาของมาเลเซียสามารถดึงดูดนักศึกษานานาชาติได้มากกว่า 80,000 คนในปี 2010 โดยได้พัฒนาความก้าวหน้าที่สำคัญตลอดทศวรรษที่ผ่านมาและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศมาเลเซียมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง สถาบันโพลีเทคนิค 24 แห่ง วิทยาลัยชุมชนของรัฐ 37 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 33 แห่ง วิทยาเขตสาขาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 4 แห่งและวิทยาลัยเอกชนราว 500 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลากหลายประเภทจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมันและนิวซีแลนด์ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรแฝดและได้รับการรับรองผ่านความร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซีย

ประเภทของหลักสูตร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยปกติจะใช้เวลาเรียน 3 ปีและหลักสูตรการเรียนที่ระดับนี้จะมีการสอนทั้งภาคการศึกษาของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญาและปริญญาตรีจะเป็นวิทยาเขตสาขาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาเหล่านี้หลายแห่งยังเปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย

สำหรับวุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ ก็มีสถาบันการศึกษาเอกชนในมาเลเซียที่เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เพื่อการสอบวิชาชีพภายนอกที่จัดขึ้นโดยองค์กรสอบระหว่างประเทศหลากหลายสถาบัน

นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษจะสามารถเลือกเรียนที่ศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมีอยู่มากมาย ศูนย์การเรียนเหล่านี้เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางภาษาเพื่อช่วยนักศึกษาในการสอบคุณวุฒิภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเช่น TOEFL และ IELTS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าเล่าเรียน กรุณาดูที่:
www.portal.mohe.gov.my  
http://educationmalaysia.gov.my

การจัดอันดับสถาบันการศึกษา
มีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากมายซึ่งวัดคุณภาพของสถาบันการศึกษาในหลากหลายปัจจัยตั้งแต่การวิจัยเชิงวิชาการ ผลงานของนักศึกษา การสำรวจโดยนักการศึกษาและนักศึกษาปัจจุบัน/อนาคต รวมถึงมีการจัดอันดับและตารางอันดับอื่นๆที่วัดคุณภาพของหลักสูตรหรือแผนกวิชานั้นๆ
การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษา อย่างไรก็ตามก็ควรตรวจสอบว่าการจัดอันดับนั้นๆได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของประเทศมาเลเซียได้ที่นี่

การขอวีซ่านักเรียนมาเลเซีย

การเดินทางในมาเลเซีย

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย

และอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริญญาสองใบ ได้ที่นี่เช่นกัน

 

ค้นหาคอร์ส

มาเลเซีย
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.