ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย

share image
13829

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย

สถาบันการศึกษาของมาเลเซีย

ภาคการศึกษาของมาเลเซียสามารถดึงดูดนักศึกษานานาชาติได้มากกว่า 80,000 คนในปี 2010 โดยได้พัฒนาความก้าวหน้าที่สำคัญตลอดทศวรรษที่ผ่านมาและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศมาเลเซียมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง สถาบันโพลีเทคนิค 24 แห่ง วิทยาลัยชุมชนของรัฐ 37 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 33 แห่ง วิทยาเขตสาขาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 4 แห่งและวิทยาลัยเอกชนราว 500 แห่ง นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลากหลายประเภทจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมันและนิวซีแลนด์ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรแฝดและได้รับการรับรองผ่านความร่วมมือกับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของประเทศมาเลเซีย

ประเภทของหลักสูตร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยปกติจะใช้เวลาเรียน 3 ปีและหลักสูตรการเรียนที่ระดับนี้จะมีการสอนทั้งภาคการศึกษาของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญาและปริญญาตรีจะเป็นวิทยาเขตสาขาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเอกชนและวิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้สถาบันการศึกษาเหล่านี้หลายแห่งยังเปิดสอนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย

สำหรับวุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ ก็มีสถาบันการศึกษาเอกชนในมาเลเซียที่เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา เพื่อการสอบวิชาชีพภายนอกที่จัดขึ้นโดยองค์กรสอบระหว่างประเทศหลากหลายสถาบัน

นักศึกษาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษจะสามารถเลือกเรียนที่ศูนย์การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งมีอยู่มากมาย ศูนย์การเรียนเหล่านี้เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางภาษาเพื่อช่วยนักศึกษาในการสอบคุณวุฒิภาษาอังกฤษซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเช่น TOEFL และ IELTS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าเล่าเรียน กรุณาดูที่:
www.portal.mohe.gov.my  
http://educationmalaysia.gov.my

การจัดอันดับสถาบันการศึกษา
มีการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากมายซึ่งวัดคุณภาพของสถาบันการศึกษาในหลากหลายปัจจัยตั้งแต่การวิจัยเชิงวิชาการ ผลงานของนักศึกษา การสำรวจโดยนักการศึกษาและนักศึกษาปัจจุบัน/อนาคต รวมถึงมีการจัดอันดับและตารางอันดับอื่นๆที่วัดคุณภาพของหลักสูตรหรือแผนกวิชานั้นๆ
การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจของนักศึกษา อย่างไรก็ตามก็ควรตรวจสอบว่าการจัดอันดับนั้นๆได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวหรือไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาของประเทศมาเลเซียได้ที่นี่

การขอวีซ่านักเรียนมาเลเซีย

การเดินทางในมาเลเซีย

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย

และอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริญญาสองใบ ได้ที่นี่เช่นกัน

 

Study in Malaysia

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อมาเลเซียเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK
เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.

MUST READ

การสมัครเรียนต่อมาเลเซีย

ในบรรดาประเทศอาเซียน มาเลเซียถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งมีที่คุณภาพด้านการศึกษาโดดเด่นไม่น้อย แต่ละปีจึงมีนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนต่อที่มาเลเซียกว่า 80,000 คน โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือ หลักสูตรปริญญาร่วม (Twinning) กับสถาบันต่าง ๆ ของประเทศชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และนิวซีแลนด์ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างชาติเหล่านี้ ใช้หลักสูตรเดียวกับประเทศชั้นนำ

4230

หลักสูตรปริญญาสองใบที่มาเลเซีย

หลักสูตรปริญญาสองใบที่มาเลเซีย มาเลเซีย เมืองที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเร็วๆ นี้ประเทศมาเลเซียได้พลิกผันตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางของทางเลือกด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละปี โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศเป็นหนึ่งในผู้นำที่สำคัญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศระดับโลก

3673