นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

การสมัครเรียนต่อมาเลเซีย

studying in malaysia

ในบรรดาประเทศอาเซียน มาเลเซียถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งมีที่คุณภาพด้านการศึกษาโดดเด่นไม่น้อย แต่ละปีจึงมีนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนต่อที่มาเลเซียกว่า 80,000 คน โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษคือ หลักสูตรปริญญาร่วม (Twinning) กับสถาบันต่าง ๆ ของประเทศชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และนิวซีแลนด์ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยต่างชาติเหล่านี้ ใช้หลักสูตรเดียวกับประเทศชั้นนำ แต่มีค่าใช้จ่ายถูกว่าทั้งในแง่ของค่าเทอมและค่าครองชีพ

 

ขั้นตอนการสมัคร

ค้นหาข้อมูล

หากสนใจเรียนต่อประเทศมาเลเซีย ควรหาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดและเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี ซึ่งทุกวันนี้ข้อมูลต่างๆ สามารถหาอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ต และหากมีข้อสงสัยก็สามารถส่งอีเมลไปสอบถามจากทางมหาวิทยาลัยได้โดยง่าย

หลักสูตรที่นักศึกษาต่างชาตินิยมเรียนต่อมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นหลักสูตรปริญญาร่วม (Twinning) ที่กล่าวไว้ในข้างต้น

 

อ่านเพิ่มเติม

 

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ระบุเงื่อนไขการสมัครเรียนต่อและรายละเอียดต่างๆ ไว้ในเว็บไซต์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชม ดาวน์โหลดเอกสาร และสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางอีเมลได้ หรือจะค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บ Hotcourses ของเราก็ได้เช่นกันค่ะ

 

นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเรียนระดับปริญญาได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย แต่หากไม่มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีการรับรองอย่างถูกต้อง และเปิดรับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ >> Malaysian Qualifications Agency (MQA) << ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลมาเลเซีย

 

ระยะเวลา

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครและเปิดเทอมของแต่ละสถาบันจะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงเดือนเดียวกันไม่ทิ้งห่างกันมากนัก

 

สำหรับภาคการศึกษาแรก ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก จะเปิดเทอมราวๆ ปลายเดือนกุมภาพันธ์

ภาคการศึกษาที่สอง เปิดเทอมกลางถึงปลายเดือนกรกฎาคม

 

บางหลักสูตรอาจมีการเปิดรับสมัครรอบที่สามหรือเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี (กรณีนี้มักเป็นหลักสูตรพิเศษ) ตัวอย่างเช่น Monash Unviersity Malaysia ที่มีการเปิดรับสมัครรอบที่สาม เพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนกลางเดือนตุลาคม

 

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่มักจะปิดรับสมัครล่วงหน้าประมาณ 2-3 เดือนก่อนเปิดเทอม ตัวอย่างเช่น ในปี The University of Nottingham Malaysia ที่เคยเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีกำหนดการให้สมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2013 - 15 มกราคม

มหาวิทยาลัยบางแห่งจะแยกวันสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติออกมาโดยเฉพาะ ฉะนั้น ผู้สนใจจึงต้องตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ให้ดีก่อนเสมอ และการสมัครเรียนส่วนใหญ่จะสามารถทำผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดทั้งกระบวนการ 

 

เอกสาร

ผู้สนใจสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • หลักฐานทางวิชาการ ทรานสคริปต์
  • หลักฐานทางการเงิน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ผลตรวจสุขภาพ
  • ผลคะแนนสอบ IELTS

 

นอกจากนี้ก็ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะขอเพิ่มเติมแตกต่างกันออกไป ผู้สมัครควรตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป มหาวิทยาลัยมักต้องการดูโครงร่างงานวิจัย (Research or Thesis Proposals) ประกอบด้วย

สถาบันการศึกษามักจะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารประมาณ 5-7 วัน จากนั้นจะส่ง Offer of Place ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไข ค่าใช้จ่าย และกำหนดการกลับมาให้ เพื่อให้ผู้สมัครนำเอกสารนี้ไปใช้ประกอบการขอวีซ่านักเรียน

 

 

วัฒนธรรมในชั้นเรียน

หากเป็นหลักสูตรอินเตอร์ คนในชั้นเรียนจะค่อนข้างหลากหลาย มีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพอสมควร แต่อาจจะไม่เข้มข้นเท่าประเทศในแถบยุโรปหรืออเมริกา เพราะคนเอเชียส่วนใหญ่จะมีนิสัยขี้เกรงใจ ด้านการเรียนการสอน ก็จะมีทั้งส่วนที่เรียนในห้องและส่วนที่ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง รวมถึงทำงานวิจัยอิสระต่างๆ นอกชั้นเรียน

 

เคล็ดลับ

  • การเขียนจดหมายแนะนำตัวเพื่อสมัครเรียนต่อ คุณควรระบุความต้องการและสิ่งที่คาดหวังลงไปอย่างชัดเจน ด้วยสำนวนภาษาที่เป็นทางการ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น ในแบบที่จริงใจและไม่เว่อร์เกินไป
  • หากเป็นไปได้ควรเตรียมเอกสารและสอบ IELTS ไว้แต่เนิ่นๆ
  • ควรหาข้อมูลเปรียบเทียบสถาบันการศึกษาและหลักสูตรของแต่ละที่อย่างละเอียด เพื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง
  • อย่าลืมศึกษาวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นและหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่จะไปอาศัยอยู่เอาไว้บ้าง เมื่อถึงเวลาไปเรียนต่อจะได้ง่ายต่อการปรับตัวยิ่งขึ้น

 

เจาะลึกประสบการณ์จริง เรียนโทมาเลฯ แต่ได้ดีกรีออสฯ!?

9 มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในประเทศมาเลเซีย

ทุนเน้นๆ รวมทุนจากมหาวิทยาลัยมาเลเซีย ปี 2021

 

 

Study in Malaysia

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อมาเลเซียเอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย

การศึกษาของประเทศมาเลเซีย สถาบันการศึกษาของมาเลเซีย ภาคการศึกษาของมาเลเซียสามารถดึงดูดนักศึกษานานาชาติได้มากกว่า 80,000 คนในปี 2010 โดยได้พัฒนาความก้าวหน้าที่สำคัญตลอดทศวรรษที่ผ่านมาและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมาเลเซียมีมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง สถาบันโพลีเทคนิค 24 แห่ง วิทยาลัยชุมชนของรัฐ 37 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 33 แห่ง วิทยาเขตสาขาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 4

15.1K
article Img

หลักสูตรปริญญาสองใบที่มาเลเซีย

หลักสูตรปริญญาสองใบที่มาเลเซีย มาเลเซีย เมืองที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเร็วๆ นี้ประเทศมาเลเซียได้พลิกผันตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางของทางเลือกด้านการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวนนับหมื่นคนในแต่ละปี โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศเป็นหนึ่งในผู้นำที่สำคัญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศระดับโลก

3.9K