ขั้นตอนเรียนต่อ
มาเลเซีย: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนนานาชาติมาเลเซียให้เต็มจำนวน

2283

ทุนเต็มจำนวน (MIS) จากมาเลเซีย 2013

>> ข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา

>> การเรียนการสอนในมาเลเซีย

>> การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย

 

เกี่ยวกับทุนการศึกษา MIS: Malaysia International Scholarship

ทุนนานาชาติมาเลเซีย เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาเลเซีย ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถจากทั่วโลก ให้มาศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และทำวิจัยหลังจบปริญญาเอกในประเทศมาเลเซีย MIS ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนที่มีผลการเรียนดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โดดเด่น

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ

 • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • การเกษตรและการประมง
 • เศรษฐศาสตร์และการเงินอิสลาม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • ความปลอดภัยทางชีวภาพและอาหาร
 • โครงสร้างพื้นฐาน
 • การวิจัยสิ่งแวดล้อม
 • อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น พยาบาล แพทย์ เภสัชกร

 

ผู้สมัครรับทุนการศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

 

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุม

 • ตั๋วเครื่องบินไปประเทศมาเลเซีย
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน
 • เบี้ยเลี้ยงค่าครองชีพในแต่ละเดือน
 • ค่าเดินทางและหนังสือเรียน
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินอุดหนุนระหว่างหางาน
 • ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์
 • วีซ่า

 

หมายเหตุ: รัฐบาลมาเลเซียมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทุนการศึกษา 

หมดเขตรับสมัคร:  ตุลาคม 2013

>> ดูทุนอื่นๆของมาเลเซีย

เงื่อนไขการรับทุน

 • อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน 45  ปี สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก
 • มีผลการเรียนขั้นต่ำเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือ CGPA อย่างน้อย 3.5/4.0 ขึ้นไป ทั้งสำหรับผู้สมัครปริญญาโทและปริญญาเอก หรือมีผลการเรียนระดับดีมากในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่ต้องการขอรับทุนการศึกษา
 • สำหรับระดับปริญญาเอก เกณฑ์การคัดเลือกจะประเมินจากผลงานวารสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครประกอบด้วย 
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 92 คะแนนขึ้นไป โดยผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง
 • ผู้สมัครจะต้องยื่นโครงร่างการทำวิจัย (Research proposal) ให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 • ผู้มีสิทธิ์รับทุนจะต้องได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการก่อน

 

วิธีการสมัครทุน

ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลเซีย คลิกที่นี่ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2013 ถึง 9 ตุลาคม 2013  โดยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุน MIS แบบฟอร์มต่างๆ และรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ the official website of MIS

ค้นหาคอร์ส

มาเลเซีย
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง

ฟรี

คู่มือเรียนต่อมาเลเซีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาด ในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อมาเลเซียเอาไว้ทั้งหมด