นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาโท จาก Tilburg University เนเธอร์แลนด์

share image

ทุนปริญญาโท จาก Tilburg University เนเธอร์แลนด์

>> ค้นหาคอร์สเรียนต่อเนเธอร์แลนด์
>> ข้อมูลเรียนต่อเนเธอแลนด์
>> ค้นหาทุนการศึกษา

ในภาคการศึกษา 2014/2015 นี้ Tilburg University มีนโยบายมอบทุนการศึกษา 15 ทุน  ผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโททั้งในและนอกทวีปยุโรปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

สาขาวิชาที่มีทุนการศึกษา

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)

 • Research Master’s program in Social and Behavioral Sciences
 • Master’s program in Human Resource Studies
 • Master’s program in Organization Studies
 • Master’s program in Sociology
 • Master’s program in Social Psychology

 

Tilburg School of Humanities (TSH)

 • MA Communication and Information Sciences
 • MA Management of Cultural Diversity
 • Research MA Language and Communication
 • Research MA Philosophy

 

ผู้มีสิทธิได้รับทุน

- ต้องได้รับการตอบรับจาก Tilburg University ให้เข้าศึกษาในปี 2014/2015

- มีความเป็นเลิศทางวิชาการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% หรือติดอันดับ Top 10% ของคลาส โดยต้องมีเอกสารยืนยัน เช่น Transcript

-  ถือพาสปอร์ต EU/EEA หรือ non-EEA (EEA: The European Economic Area)

- เป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าศึกษาเท่านั้น

 

เกณฑ์การคัดเลือก

คณะกรรมการของ Tilburg University จะพิจารณาผู้สมัครรับทุนการศึกษา โดยดูจากคุณสมบัติต่อไปนี้

- ผลการศึกษาที่ผ่านมา

- คุณภาพและเนื้อหาของแบบฟอร์มสมัครขอรับทุน

- คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

- กิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยทำมา

 

จำนวนเงินที่มอบให้

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ 5,000 ยูโร และสำหรับนักศึกษา non-EEA จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนไม่เกิน 10,250 ยูโร (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ทุนนี้จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายปี หากต้องการได้รับทุนการศึกษาในปีถัดไปด้วย นักศึกษาจะต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

กำหนดการรับสมัคร

 • ภายในวันที่ 1 เมษายน  2014
 • แจ้งผลภายในเดือน พฤษภาคม 2014
 • ในกรณีผู้ได้รับทุนถอนตัว จะประกาศรายชื่อสำรองที่ได้รับทุนแทน ภายเดือน สิงหาคม 2014

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มสมัครทุน

ค้นหาคอร์ส

เนเธอร์แลนด์
ปริญญาโท