ขั้นตอนเรียนต่อ

แนะนำหลักสูตรและสาขาเรียนต่อเกาหลี

จะเรียนต่ออะไรดี ที่เกาหลีมีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง มาดูเรื่องที่ควรพิจารณาเมื่อจะเลือกหลักสูตรเรียนต่อเกาหลี รู้จักหลักสูตรต่างๆในเกาหลีจากสาขาที่คุณสนใจ ดูว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ฟังมุมมองของผู้สอนในสาขานั้นๆ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนั้นอยู่