ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบเกาหลี

เมื่อจบจากเกาหลี นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในเกาหลีหลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบเกาหลี
สเตปก่อนหน้านี้
7 เมื่อมาถึง