ขั้นตอนเรียนต่อ
สวีเดน: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

หลักสูตรการเรียนในสวีเดน

share image
11244

หลักสูตรการเรียนในสวีเดน

หน่วยกิต ECTS
ประเทศสวีเดนใช้ระบบหน่วยกิต högskolepoäng (หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา) ซึ่งตรงกับระบบ European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) การเรียนเต็มเวลาหนึ่งปีมีค่าเท่ากับ 60 ECTS

หากคุณต้องการเรียนปริญญาตรีระดับที่หนึ่งในประเทศสวีเดน คุณจะพบว่าจำนวนหลักสูตรที่คุณสามารถเลือกเรียนได้เป็นภาษาอังกฤษมีจำนวนจำกัด แต่หากคุณพูดภาษาสวีเดนได้ คุณจะมีทางเลือกหลักสูตรที่มากกว่า

คุณจะมีทางเลือก 2 ทางสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีระดับหนึ่งได้แก่: หลักสูตร högskoleexamen ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนสองปีและมีค่าเท่ากับ 120 ECTS และหลักสูตรปริญญาตรี kandidatexamen ซึ่งใช้เวลาเรียนสามปีและมีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 180 ECTS

 

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาตรี: สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับก่อนที่จะรับเข้าเรียนในหลักสูตร

 

ที่ระดับสอง (ปริญญาโท) คุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตร masterexamen ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทสองปีที่มีค่าหน่วยกิต 120 ECTS หรือหลักสูตร magisterexamen ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทหนึ่งปีที่มีค่าหน่วยกิต 60 ECTS

 

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาโท: สำเร็จการศึกษาสามปีจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสวีเดนหรือมีฒิการศึกษานานาชาติเทียบเท่า ยกตัวอย่างเช่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสามปี (180 หน่วยกิต)

 

ที่ระดับสาม (ปริญญาเอก) คุณต้องหาเงินทุนสำหรับการเรียนต่อในหลักสูตร หรือต้องได้รับทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือเงินช่วยเหลือเพื่อการเรียน คุณสามารถสำเร็จหลักสูตร licentiatexamen หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหลังจากทำการวิจัยเป็นเวลาสองปี โดยมีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 120 ECTS นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร doktorsexamen หรือปริญญาเอก ซึ่งใช้เวลาเรียนสี่ปีและมีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 240 ECTS โดยคุณต้องทำวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

 

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาเอก: หากคุณต้องการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในประเทศสวีเดน คุณควรเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนระดับปริญญาโทในประเทศสวีเดนเป็นอย่างแรก การสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกและการวิจัยมีการแข่งขันสูงมาก คุณต้องมีความทุ่มเทให้กับสาขาวิชาที่คุณเลือกเรียน และคุณจะต้องผลิตผลงานวิจัยต้นแบบและริเริ่มโครงการของตนเอง

 

คุณสมบัติความรู้ทางภาษา
สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศสวีเดน คุณต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ โดยได้คะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ดี แต่คุณควรตรวจสอบกับทางสถาบันการศึกษาที่เลือกด้วย หากคุณต้องการเรียนหลักสูตรภาษาสวีเดน คุณต้องมีความรู้ภาษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร ซึ่งคุณต้องพิสูจน์ด้วยคะแนนสอบ TISUS

 

โครงสร้างหลักสูตรในสวีเดน
ปีการศึกษาในประเทศสวีเดนแบ่งออกเป็นสองภาคเรียนได้แก่: ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงมกราคม และภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน จำนวนชั่วโมงเรียนจะแตกต่างกันตามแต่ละสถาบันการศึกษาขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรศิลปศาสตร์อาจมีชั่วโมงเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่สาขาวิชาทางด้านเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์อาจมีชั่วโมงเรียนรวม 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาจมีชั่วโมงเรียนในห้องปฏิบัติการค่อนข้างมาก

 

หลักสูตรการเรียนจะผสมผสานกันทั้งการบรรยายและการสัมมนา และการสอบจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า บางหลักสูตรกำหนดให้มีการทำโครงการ งานในห้องปฏิบัติการและการเขียนรายงาน

 

ค่าเล่าเรียน
หากคุณไม่ได้มาจากประเทศในเขต EU, EEA หรือสวิสเซอร์แลนด์ คุณต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสวีเดน ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกไม่เก็บค่าเล่าเรียน

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครที่ชำระผ่านเว็บไซต์ Studera.nu คือ SEK 900 ส่วนค่าเล่าเรียนจะกำหนดโดยสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง โดยอยู่ระหว่าง 80,000-130,000 SEK ต่อปีการศึกษา คุณควรตรวจสอบอัตราค่าเล่าเรียนกับทางสถาบันการศึกษาที่เลือกสมัครด้วย นอกจากนี้สถาบันการศึกษาของสวีเดนยังขยายการให้ทุนการศึกษาไปยังนักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้มาจากประเทศในเขต EU-EEA ด้วย

 

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท

ในกรณีที่คุณสมัครขอใบอนุญาตพำนัก คุณต้องแสดงหลักฐานว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าครองชีพต่อปี นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

TIPS :

นอกจากสวีเดนแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อ ลองเช็กมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในยุโรป เพื่อวางแผนการสมัครคอร์สเรียนและสมัครทุน มีหลายสถาบันที่กำลังเปิดคอร์สเรียนใหม่ ลองดาวน์โหลดโบรชัวร์เพื่ออ่านรายละเอียดล่าสุด

 

europe uni

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

author image

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.