นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สวีเดน: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

หลักสูตรการเรียนในสวีเดน

share image

หลักสูตรการเรียนในสวีเดน

หน่วยกิต ECTS
ประเทศสวีเดนใช้ระบบหน่วยกิต högskolepoäng (หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา) ซึ่งตรงกับระบบ European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) การเรียนเต็มเวลาหนึ่งปีมีค่าเท่ากับ 60 ECTS

หากคุณต้องการเรียนปริญญาตรีระดับที่หนึ่งในประเทศสวีเดน คุณจะพบว่าจำนวนหลักสูตรที่คุณสามารถเลือกเรียนได้เป็นภาษาอังกฤษมีจำนวนจำกัด แต่หากคุณพูดภาษาสวีเดนได้ คุณจะมีทางเลือกหลักสูตรที่มากกว่า

คุณจะมีทางเลือก 2 ทางสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีระดับหนึ่งได้แก่: หลักสูตร högskoleexamen ซึ่งใช้ระยะเวลาเรียนสองปีและมีค่าเท่ากับ 120 ECTS และหลักสูตรปริญญาตรี kandidatexamen ซึ่งใช้เวลาเรียนสามปีและมีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 180 ECTS

 

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาตรี: สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยปกติมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะกำหนดให้ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับก่อนที่จะรับเข้าเรียนในหลักสูตร

 

ที่ระดับสอง (ปริญญาโท) คุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตร masterexamen ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทสองปีที่มีค่าหน่วยกิต 120 ECTS หรือหลักสูตร magisterexamen ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโทหนึ่งปีที่มีค่าหน่วยกิต 60 ECTS

 

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาโท: สำเร็จการศึกษาสามปีจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสวีเดนหรือมีฒิการศึกษานานาชาติเทียบเท่า ยกตัวอย่างเช่น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสามปี (180 หน่วยกิต)

 

ที่ระดับสาม (ปริญญาเอก) คุณต้องหาเงินทุนสำหรับการเรียนต่อในหลักสูตร หรือต้องได้รับทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือเงินช่วยเหลือเพื่อการเรียน คุณสามารถสำเร็จหลักสูตร licentiatexamen หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหลังจากทำการวิจัยเป็นเวลาสองปี โดยมีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 120 ECTS นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร doktorsexamen หรือปริญญาเอก ซึ่งใช้เวลาเรียนสี่ปีและมีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 240 ECTS โดยคุณต้องทำวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้าย

 

เงื่อนไขการรับสมัครระดับปริญญาเอก: หากคุณต้องการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในประเทศสวีเดน คุณควรเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนระดับปริญญาโทในประเทศสวีเดนเป็นอย่างแรก การสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอกและการวิจัยมีการแข่งขันสูงมาก คุณต้องมีความทุ่มเทให้กับสาขาวิชาที่คุณเลือกเรียน และคุณจะต้องผลิตผลงานวิจัยต้นแบบและริเริ่มโครงการของตนเอง

 

คุณสมบัติความรู้ทางภาษา
สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศสวีเดน คุณต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ โดยได้คะแนน TOEFL หรือ IELTS ที่ดี แต่คุณควรตรวจสอบกับทางสถาบันการศึกษาที่เลือกด้วย หากคุณต้องการเรียนหลักสูตรภาษาสวีเดน คุณต้องมีความรู้ภาษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มต้นการเรียนในหลักสูตร ซึ่งคุณต้องพิสูจน์ด้วยคะแนนสอบ TISUS

 

โครงสร้างหลักสูตรในสวีเดน
ปีการศึกษาในประเทศสวีเดนแบ่งออกเป็นสองภาคเรียนได้แก่: ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงมกราคม และภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน จำนวนชั่วโมงเรียนจะแตกต่างกันตามแต่ละสถาบันการศึกษาขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรศิลปศาสตร์อาจมีชั่วโมงเรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขณะที่สาขาวิชาทางด้านเทคนิคหรือวิทยาศาสตร์อาจมีชั่วโมงเรียนรวม 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาจมีชั่วโมงเรียนในห้องปฏิบัติการค่อนข้างมาก

 

หลักสูตรการเรียนจะผสมผสานกันทั้งการบรรยายและการสัมมนา และการสอบจะประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า บางหลักสูตรกำหนดให้มีการทำโครงการ งานในห้องปฏิบัติการและการเขียนรายงาน

 

ค่าเล่าเรียน
หากคุณไม่ได้มาจากประเทศในเขต EU, EEA หรือสวิสเซอร์แลนด์ คุณต้องจ่ายค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสวีเดน ส่วนหลักสูตรปริญญาเอกไม่เก็บค่าเล่าเรียน

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครที่ชำระผ่านเว็บไซต์ Studera.nu คือ SEK 900 ส่วนค่าเล่าเรียนจะกำหนดโดยสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง โดยอยู่ระหว่าง 80,000-130,000 SEK ต่อปีการศึกษา คุณควรตรวจสอบอัตราค่าเล่าเรียนกับทางสถาบันการศึกษาที่เลือกสมัครด้วย นอกจากนี้สถาบันการศึกษาของสวีเดนยังขยายการให้ทุนการศึกษาไปยังนักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้มาจากประเทศในเขต EU-EEA ด้วย

 

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโท

ในกรณีที่คุณสมัครขอใบอนุญาตพำนัก คุณต้องแสดงหลักฐานว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าครองชีพต่อปี นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

TIPS :

นอกจากสวีเดนแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อ ลองเช็กมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในยุโรป เพื่อวางแผนการสมัครคอร์สเรียนและสมัครทุน มีหลายสถาบันที่กำลังเปิดคอร์สเรียนใหม่ ลองดาวน์โหลดโบรชัวร์เพื่ออ่านรายละเอียดล่าสุด

 

europe uni