ขั้นตอนเรียนต่อ

แนะนำหลักสูตรและสาขาเรียนต่อสวีเดน

จะเรียนต่ออะไรดี ที่สวีเดนมีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง มาดูเรื่องที่ควรพิจารณาเมื่อจะเลือกหลักสูตรเรียนต่อสวีเดน รู้จักหลักสูตรต่างๆในสวีเดนจากสาขาที่คุณสนใจ ดูว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบมาสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ฟังมุมมองของผู้สอนในสาขานั้นๆ รวมทั้งนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนั้นอยู่