ขั้นตอนเรียนต่อ

การหางานหลังเรียนจบสวิสเซอร์แลนด์

เมื่อเรียนจบจากสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากวุฒิปริญญาและประสบการณ์ชีวิตแล้ว คุณสามารถหาโอกาสในการทำงานในสวิสเซอร์แลนด์หลังเรียนจบได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของวีซ่าและสาขาที่เรียน อ่านคำแนะนำเรื่องการทำงานระหว่างเรียนและการหางานหลังเรียนจบสวิสเซอร์แลนด์
สเตปก่อนหน้านี้
5 หาที่พัก