ขั้นตอนเรียนต่อ

เตรียมตัวและสมัครเรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

ก่อนตัดสินใจสมัครเรียนต่อสวีเดนสิ่งสำคัญคือ ความเข้าใจระบบการศึกษาและวิธีการเรียนการสอนของสวิสเซอร์แลนด์ เพราะในสวีเดนมีวิธีการเรียนและทรัพยากรการศึกษาที่ต่างจากประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเลือกมาเรียนต่อที่นี่ เมื่อคุณเข้าใจระบบการเรียนที่สวิสเซอร์แลนด์ และรู้ว่าคุณสามารถคาดหวังอะไรจากการมาเรียนต่อได้บ้าง โอกาสได้รับการตอบรับจากสถาบันก็จะมีมากขึ้น