นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สวิสเซอร์แลนด์: วีซ่านักเรียน - MUST READ

การขอวีซ่าเรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเพื่อเตรียมตัวขอวีซ่าไปเรียนต่อที่สวิสเซอร์แลนด์

share image

 

 

 

นักศึกษาไทยที่ไปเรียนส่วนใหญ่จะต้องขอวีซ่าเพื่อไปเรียนที่สวิสเซอร์แลนด์แต่ก็มีบางข้อยกเว้น จึงควรเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ในประเทศไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูลป้องกันความผิดพลาด และถ้าเป็นไปได้ควรเผื่อเวลาไว้นานๆแม้ขั้นตอนการดำเนินงานจะใช้เวลาประมาณ 6-12 สัปดาห์แต่ เวลาจริงอาจจะนานกว่านั้นได้เพื่อความไม่ตื่นตระหนกเมื่อใกล้เดินทาง

 

การขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาไทย

การขอวีซ่าสำหรับนักศึกษานั้นมีสองแบบคือ

Schengen visa เหมาะสำหรับการศึกษาในคอร์สสั้นๆ ประมาณไม่เกินสามเดือนและ National Visa เหมาะสำหรับคอร์สยาวๆ อย่างปริญญาตรี หรือโท ขึ้นไป ที่ต้องใช้เวลามากว่า

 

Schengen visa

เป็นวีซ่าสำหรับการอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์ไม่เกิน สามเดือน เป็นวีซ่าที่เหมาะกับคอร์สสั้นๆมากกว่า และหากเรียนเป็นระยะยาวอย่างหลักสูตรระดับปริญญาและต้องการขยายระยะเวลาวีซ่า ก็จะต้องกลับประเทศไทยเพื่อมาทำวีซ่าใหม่

 

National Visa

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในสวิสเซอร์แลนด์เกิน 90 วัน ถ้าคุณจะเรียนในหลักสูตรปริญญาแล้ว ไม่ว่าจะในระดับปริญญาบัณฑิตหรือ สูงกว่าก็จะต้องขอวีซ่าประเภทนี้ การขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีใบรับรองการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยไปแสดงเป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่า จึงต้องทำเรื่องขอใบรับรองนี้จากมหาวิทยาลัยก่อนที่จะไปขอวีซ่าที่สถานทูต

เอกสารอะไรที่จะต้องใช้ขอวีซ่านักศึกษาบ้าง

  1. ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง
  2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
  3. หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง
  4. หนังสือเดินทาง, สำเนา
  5. ใบเปลี่ยนชื่อ
  6. ประกันภัยการเดินทาง: ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
  7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป - กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
  8. จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อ รับรอง

  9. รายละเอียดการเดินทาง
  10. ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา เช่น เอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียนกับทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัย

 

 

เมื่อคุณเดินทางถึงแล้วจะมีเวลาเพียงสองอาทิตย์สำหรับการลงทะเบียนเข้าพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เอกสารนี้สำคัญมากและจะต้องจัดการให้เรียบร้อย

 

 

 

สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตของประเทศสมาชิกในยุโรป

นักศึกษาไทยที่ถือพาสปอร์ตของประเทศสมาชิกยุโรป คุณไม่จำเป็นต้องสมัครวีซ่าเพื่อการศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์ และผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศสมาชิกของ European Free Trade Associaton (EFTA) คือ ไอซ์แลนด์ ลิคเตนสไตน์ นอร์เวย์ ก็ไม่ต้องสมัครวีซ่า

นอกจากนี้ผู้ที่ถือพาสปอร์ตของประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์จะไม่ต้องขอวีซ่าถ้าอยู่ไม่เกินสามเดือน แต่ถ้าจะอยู่นานกว่านั้นก็ต้องขอ National Visa เช่นกัน

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยระหว่างการศึกษาอยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์แล้ว ก็สามารถดูที่ไกด์ของเราได้ที่นี่

 

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย