นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การหางานและอาชีพ

การทดสอบทางจิต

share image

การรับพนักงานเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำนั้นโดยทั่วไปจะมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทหลายแห่งจึงได้นำการทดสอบทางจิตมาใช้ในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ซึ่งการทดสอบนี้จะช่วยลดจำนวนผู้สมัครลงได้ Alejandra Diaz Camacho นักศึกษาและบรรณาธิการของฮ็อทคอร์ส เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบและการเตรียมตัวในการสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงานให้กับคุณ

หนึ่งในขั้นตอนการของการรับเลือกเข้าทำงานที่มักจะถูกปกปิดไว้คือ การทดสอบทางจิต ในการทดสอบนี้จะเป็นมีทั้งการทดสอบเชาว์ปัญญา/ความสามารถ และการทดสอบบุคลิกภาพ ผู้จ้างงานหลายบริษัทได้ใช้การทดสอบนี้เป็นด่านแรกในการเลือกเฟ้นผู้สมัครงาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการลดจำนวนผู้สมัครที่มีความเหมาะสมลง

การทดสอบความสามารถโดยปกติจะเป็น การใช้ภาษา และ/หรือการคำนวณ (สำหรับการทดสอบที่มากขึ้นในบางครั้งขึ้นอาจมีการทดสอบทางแผนภาพหรือการใช้เหตุผลทางตรรกะ) ซึ่งการทดสอบอาจจะทำผ่านทางออนไลน์หรือข้อสอบกระดาษที่มีการจัดสอบในห้องสอบ ตัวข้อสอบได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อทดสอบผู้สมัครงานว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์และใช้เหตุผลในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

การทดสอบอีกอย่างคือการทดสอบบุคลิกภาพ ที่จะรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณและความสามารถในการตัดสินใจ คำถามจะถูกตั้งขึ้นเพื่อประเมินว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งงานและสถานที่ทำงานหรือไม่ และคุณมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จได้หรือไม่

การทดสอบเชาว์ปัญญาแบบแรก คือการทดสอบแอพติจูด ตัวข้อสอบจะเป็นคำแบบที่มีคำตอบให้เลือก สามารถทำได้ทางออนไลน์หรือทำในกระดาษคำตอบ โดยการทดสอบนี้ส่วนมากจะใช้ในการคัดเลือกผู้เข้าทำงานที่จบปริญญาโดยแบ่งเป็น

  • การใช้ภาษา เช่น การเหตุผลในการใช้ถ้อยคำ การวิเคราะห์และแยกคำ
  • การทดสอบทางคำนวณ เป็นการทดสอบที่ใช้เหตุผล การวิเคราะห์และการลำดับขั้น
  • การใช้เหตุผลที่เกี่ยวกับแผนภาพและระยะ จะเป็นการทดสอบทางตรรกะและความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปแบบ โครงสร้าง
  • การทดสอบเฉพาะทาง ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบความสัมพันธ์ของประโยค (syntax) สำหรับงานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ การตรวจสอบข้อมูลหรือทางเครื่องจักรกล เป็นต้น

ในขณะที่คุณทำข้อสอบ คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบก่อนที่คุณจะเริ่มต้นทำและจะมีคำถามตัวอย่างให้คุณได้ลองทำในเวลาที่ไม่จำกัด เราขอแนะนำให้คุณตั้งใจอ่านคำแนะนำให้ละเอียดและสอบถามให้แน่ใจในข้อที่คุณสงสัยเกี่ยวกับคำถามหรือขั้นตอนในการสอบ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม หากคุณเป็นผู้มีความบกพร่อง (ยกตัวเช่น คุณไม่สามารถเขียนหรือสะกดได้ทั้งที่เชาว์ปัญญาด้านอื่นเป็นปกติ) เป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณควรแจ้งกับทางบริษัทหรือผู้ประเมินก่อน เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ยกเว้นการสอบนี้ให้กับคุณ แต่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการประเมินในรูปแบบอื่นที่เป็นไปตามความจำเป็นของคุณ ซึ่งจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคุณจะไม่เสียเปรียบตั้งแต่ตอนเริ่มต้น

คุณสามารถหาแบบทดสอบเพื่อเตรียมตัวคุณให้พร้อมได้ทางออนไลน์ ซึ่งคุณควรลองหัดทำก่อนที่จะทำการทดสอบจริง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและแบบทดสอบฟรี กรุณาเข้าสู่ลิงค์

psychometric-success.com

assessmentday.co.uk

 เป็นหนึ่งในผู้จัดพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

การทดสอบแบบที่สอง คือ การทดสอบบุคลิกภาพ โดยตัวคำถามนี้จะใช้เพื่อดูการตอบสนองต่อพฤติกรรมและการเลือกของแต่ละบุคคล แม้ว่าการทดสอบนี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่มีความแน่นอนและมีการโต้เถียงกันเป็นอย่างมาก แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่ให้การสนับสนุนในการใช้การทดสอบนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ของผู้สมัครงานเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในสถานที่ทำงาน

จากผลการทดลองทางจิตวิทยาที่มีให้เห็นอยู่มากมาย มนุษย์เป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อมของตัวเองขึ้นและมีสัญชาติญาณในการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่ผ่านมา ผู้จ้างงาน(พร้อมด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบใหม่)จะต้องให้ความตระหนักถึงสถานการณ์ในหลายๆด้าน ในการรับผู้เข้าทำงานและประเมินค่าของการตอบสนองที่ได้จากคำตอบที่ตอบลงไปในการทดสอบนี้

ไม่เหมือนกับการทดสอบความสามารถ ที่สามารถตรวจคำตอบได้จากตัวเลขในกระดาษคำตอบ การทดสอบทางบุคลิกภาพนี้จะไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด อย่างไรก็ตามผู้จ้างงานหลายคนจะมีกฏเกณฑ์ของตนเองในการคัดสรรผู้สมัครเข้าทำงาน

ดูเว็บไซด์ข้างล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

jobsearch.about.com

psychometric-success.com/personality-tests/

การหางานในปัจจุบันจะเป็นการแข่งขันที่สูงมากและจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีเหมาะสมกับตำแหน่งงานในแต่ละปีก็มีจำนวนมากขึ้น การทดสอบทางจิตได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในขั้นตอนการคัดเลือกเข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวกับการทดสอบนี้ เพราะการสอบนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในขั้นตอนการประเมินทั้งหมด ผู้จ้างงานจะใช้การสอบนี้ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ ใบสมัครงาน หนังสือรับรอง ผลการเรียนและเกณฑ์ในการคัดเลือกอื่นๆด้วย ดังนั้นผลการทดสอบจะไม่ใช่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่ใช้ในการตัดสินใจ เมื่อคุณได้รับการบอกกล่าวว่าจะมีการทดสอบนี้กับคุณ คุณควรลองหัดทำแบบทดสอบที่จะถูกนำมาใช้กับคุณล่วงหน้า เพราะนี่คือหนทางที่ดีที่สุดที่จะลดความประหม่าของคุณลงได้

ทั้งนี้คำแนะนำที่เรามีให้ก็คือ คุณควรเป็นตัวของตัวเองในทุกขั้นตอนของการสมัครงานและลองฝึกปฏิบัติและค้นหาข้อมูลของบริษัทล่วงหน้าเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีความเหมาะสมที่บริษัทต้องการนั้นเป็นแบบใด คุณควรระลึกไว้เสมอว่าการหางานเป็นขั้นตอนที่มีสองด้าน ผู้จ้างงานจะมองหาผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและคุณก็ต้องการที่จะเข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้น ดังนั้นเราขอให้คุณโชคดีกับการสมัครงานของคุณ!!

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย