ขั้นตอนเรียนต่อ
สหรัฐอเมริกา: แนะนำประเทศและเมือง

เหตุผลที่เลือกเรียนที่อเมริกา

1825

เหตุผลที่เลือกเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา


ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมกว้างขวางที่สถาบันการศึกษาเหล่านี้มอบให้ ได้รับการยกย่องจากทั้งนักศึกษาและผู้จ้างงาน อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญที่นักศึกษานานาชาติจำนวนมากต้องการเดินทางมาเรียนที่สหรัฐอเมริกานั้นก็คือความหลากหลายของหลักสูตรที่เปิดสอน ตั้งแต่หลักสูตรที่เป็นวิชาการระดับสูง เช่น ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ไปจนถึงหลักสูตรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก เช่น ศิลปะและการกำกับภาพยนตร์

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ปัจจัยอันดับหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็คือ จำนวนเงินทุนที่ใช้ในการวิจัย สหรัฐอเมริกาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่หนึ่งในด้านเงินทุนที่ใช้เพื่อการวิจัย ตามมาด้วยสหราชอาณาจักรเป็นอันดับสอง

วุฒิการศึกษาและประกาศนียบัตรที่ได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมีมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในอันดับสูงสุดจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก คือ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม Ivy League ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแปดแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริการวมถึงสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำอื่นๆของสหรัฐอเมริกาอย่าง MIT, มหาวิทยาลัยแห่ง California และ Stanford เป็นต้น
 

วัฒนธรรมอเมริกัน

ในช่วงเริ่มแรกประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นโดยผู้อพยพจากทวีปยุโรปตะวันตกร่วมกับชาวพื้นเมือง การหลั่งไหลของผู้อพยพจากทั่วทุกมุมโลกได้ช่วยสร้างให้สหรัฐอเมริกาเจริญเติบโตขึ้นเป็นประเทศขนาดใหญ่และมีความหลากหลายอันประกอบด้วยผู้คนจากแทบจะทุกสัญชาติและเชื้อชาติ ด้วยขนาดและภูมิศาสตร์ทางกายภาพ ทำให้ที่นี่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศทุกรูปแบบรวมถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

นักศึกษาจำนวนมากที่เดินทางมายังสหรัฐอเมริกาอาจมีภาพในความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอเมริกันไว้ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบ จากสิ่งที่พวกเขาได้เห็นจากโทรทัศน์และในภาพยนตร์ อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมกระแสหลักของชาวอเมริกันมีความหลากหลายและซับซ้อนอย่างยิ่งและแตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค ระหว่างเขตชนบทและเมืองใหญ่และได้รับอิทธิพลจากชุมชนเชื้อชาติในภูมิภาคนั้น

ปัจจุบันเมื่อไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือพื้นเพทางสังคมของแต่ละคน วัฒนธรรมอเมริกันให้ความสำคัญกับปัจเจกชน ที่ซึ่งสิทธิเสรีภาพและการพึ่งพาตนเองได้รับการบ่มสอนตั้งแต่วัยเยาว์ ศักยภาพในการแข่งขันได้รับการส่งเสริมและความสำเร็จจะได้รับการยกย่องสรรเสริญ
 

การเดินทางในสหรัฐอเมริกา

หากคุณต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลๆในสหรัฐอเมริกา คุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากสายการบินภายในประเทศ สายการบินต้นทุนต่ำได้ช่วยให้การเดินทางทางอากาศมีค่าใช้จ่ายไม่แพงและสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีบริการรถประจำทางระยะไกลอย่าง Greyhound ที่มีราคาไม่แพงเช่นกันแต่จะใช้เวลานานกว่า บริการรถไฟระหว่างรัฐมีให้บริการโดย Amtrak แต่เนื่องจากขนาดทางภูมิศาสตร์ของประเทศทำให้เป็นที่นิยมในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรหนาแน่นเป็นหลักที่ซึ่งมีระยะทางระหว่างรัฐไม่ไกล การเช่ารถก็เป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะการเดินทางไปยังรัฐใกล้เคียง
 

 

ค้นหาคอร์ส

สหรัฐอเมริกา
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.