ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษจากนิวซีแลนด์และคอร์สแนะนำ

869

4 หลักสูตรใหม่เดือนพฤจิกายน ไฮไลท์หลักสูตรน่าสนใจจาก 4 ประเทศ ขอข้อมูลการสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

หลักสูตรภาษาอังกฤษ จาก University of Otago Language Centre

มหาวิทยาลัย Otago ประเทศนิวซีแลนด์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือ (Foundation program) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปูพื้นฐานของที่นี่ เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาเดิมแต่อ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ หรือคนที่อยากเรียนสาขาที่ตัวเองไม่ได้มีพื้นฐาน เปิดรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5 สายสามัญหรือ หรือเกรด 3 สายอาชีวศึกษาก็สามารถสมัครเรียนได้ มีทั้งหมด 5 สาขาได้แก่ ศิลปะ, ธุรกิจ/การพาณิชย์ ,วิทยาศาสตร์สุขภาพ (รับเข้าเรียนเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายนเท่านั้น)

 

ขอคำปรึกษาเรื่องหลักสูตร

 

 

 

หากคุณมีความกังวลเรื่องภาษามากทางมหาวิทยาลัยยังมี Bridging Program ระยะเวลา 6 เดือน  ซึ่งเป็นโปรแกรมปรับตัวและเตรียมพร้อมก่อน foundation โปรแกรมอีกด้วย  

มหาวิทยาลัย Otago มีโปรแกรมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทีสมัครเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นครั้งแรกกับมหาวิทยาลัยและความช่วยเหลือทางด้านการเงินแบบอื่นๆอีกด้วย ซึ่งนักเรียนจะต้องสมัครเรียนก่อนจึงจะสามารถสมัครทุนการศึกษาได้

 

หลักสูตรเน้นการปฏิบัติจาก Hong Kong Polytechnique Univeristy

หากคุณสนใจเรียนหลักสูตรที่เน้นการปฎิบัติในสาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสิ่งทอ, ธุรกิจ, การก่อสร้างและสิ่งแวดล้อวิศวกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สุขภาพและสังคมศาสตร์,ออกแบบ, การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฮ่งกง โพลีเทคนิคมีหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองงานและทดสอบความรู้ทางวิชาการของตนเอง หลักศุตรมีวิชาฝึกงานโดยมีศุนย์จัดหางานพิเศษสำหรับโครงการการเรียนที่รวมการทำงาน  ซึ่งนักเรียนจะได้ทดลองทำงานจริงไม่ว่าจะในฮ่องกงหรือในประเทศอื่นในองค์กรต่างๆเช่น China Unicom, The Economic Observer และ Cathay Pacific Airways

 

ขอคำปรึกษาเรื่องหลักสูตร

 

 

 

ดาวโหลดระเบียบการสมัคร ฟรี

 

 

 

หลักสูตรไอทีและปริญญาบัตรไอทีสารสนเทศจาก Computer Power Institute

หากคุณสนใจเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งสามารถเอาไปใช้ทำงานเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) หรือทำงานทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอซีที โดยความรู้ด้านไอซีทีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานระบบเครือข่าย, การสนับสนุนด้านไอที, การพัฒนาฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม และการพัฒนาเว็บ หลักสูตรเป็นหลักสูตรออนไลน์ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นระดับปริญญาโทได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าการหลักสูตรออนไลน์จะเหมาะกับคุณหรือไม่ เรามียินดีให้คำปรึกษาด้านและช่วยเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด

 

* Computer Power เป็นส่วนหนึ่งของ Didasko Group บริษัทสัญชาติออสเตรเลีย 100% ซึ่งเปิดสอนและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจศึกษาและระดับอาชีวะมานานกว่า 17 ปี

 

ขอคำปรึกษาเรื่องหลักสูตร

 

 

 

หลักสูตรการบินจากสถาบันการบิน Air New Zealand

หากคุณสนใจทำงานในสายการบินในฐานะวิศวกรรมการบิน Air New Zealand ก่อตั้งสถาบันการบินขึ้นในปี 2011 และจัดการฝึกอบรมด้านการบินให้กับสายการบินแม่อย่าง Air New Zealand ซึ่งทุกหลักสูตรการทำงานในอุตสาหกรรม  เนื้อหาหลักสูตรจะมีความสอดคล้องกับกฏระเบียบล่าสุด รวมทั้งกระบวนการทำงานของผู้ผลิตที่มีหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

สถาบันเปิดสอนทั้งหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมการบินก่อนการทำงานสำหรับผู้เพิ่งเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินจนถึงหลักสูตรสำหรับวิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรซ่อมบำรุง และสามารถสอบประกาศนียบัตรสาขาวิศวะกรรมการบินได้อีกด้วย

 

ขอคำปรึกษาเรื่องหลักสูตร

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
วิชาชีพและอาชีวศึกษา
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...

University of Otago Language Centre and Foundation Year