ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ตอบคำถาม เรียนการประชาสัมพันธ์เรียนอะไร เรียน PR คืออะไร

เรียน public relations ต่างประเทศ

สื่อเป็นตัวกลางสำคัญที่จะช่วยให้เรารับรู้ข่าวสารหรือเรื่องราวใหม่ๆ ตลอดเวลา แต่ก่อนจะถึงตัวขาวสารนั้นๆ แน่นอนก็ต้องมีคนที่จะคอยประชาสัมพันธ์ ผลิตข้อมูลให้ภายนอกรับรู้ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ แน่นอนว่าก่อนที่จะมีข้อมูลนั้นก็ต้องมีผู้ผลิตข้อมูลและผู้สื่อสารต่างๆ วันนี้เราเลยมาแนะนำให้รู้จักผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่นั้นนั่นก็คือ Public Relations หรือว่า PR นั่นเอง!

 

PR คืออะไร

PR (Public Relations) - การประชาสัมพันธ์ คือ การสื่อสารไปยังสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือ หรือลดความขัดแย้ง แก้ไขข้อผิดพลาดบางประการ โดยมีจุดประสงค์หลักคือการทำให้ผู้รับสารเกิดความชื่นชอบและประทับใจในองค์กรหรือตราสินค้า อันจะนำไปสู่เป้าหมายด้านความร่วมมือในที่สุด

 

ลักษณะงาน PR

งาน PR ส่วนใหญ่จะมีสองแบบ คือ แบบที่อยู่ภายในองค์กร เป็นแผนกประชาสัมพันธ์ของเฉพาะบริษัทนั้นๆ หรือทำงานใน PR agency ซึ่งจะต้องดูแลลูกค้าหลายเจ้าในเวลาเดียวกัน โดยพื้นฐานแล้วทั้งสองแบบใช้หลักการ PR เดียวกัน แต่มีรายละเอียดของเนื้องานที่แตกต่างกันพอสมควร และมีความท้าทายไปคนละแบบ 

 

ผู้ที่ทำงานใน PR Agency จะต้องเกี่ยวข้องกับสองส่วนหลักๆ ด้วยกัน หนึ่ง ลูกค้า ซึ่งเป็นองค์กรหรือแบรนด์สินค้าต่างๆ สอง นักข่าว โดย PR จะต้องทำหน้าที่ส่งต่อใจความหลักที่แบรนด์ต้องการนำเสนอไปยังนักข่าว และให้นักข่าวเป็นผู้กระจายสารไปยังกลุ่มเป้าหมายอีกทอด

 

PR ทำอะไรบ้าง

PR จะต้องเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อและจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ และวางแผนกลยุทธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นออกไปในวงกว้างให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ จากนั้นจึงรวบรวมสรุปข้อมูลทำรายงานส่งผู้บริหารในลำดับต่อไป

 

คุณสมบัติสำหรับการทำงาน PR 

 • ความอดทนสูง - เนื่องจากเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน PR จึงมักต้องแบกรับความกดดันและความคาดหวังต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังต้องทำงานหนักเป็นพิเศษในช่วงที่มีงานอีเวนต์สำคัญ เพราะ PR จะต้องเตรียมงาน ติดต่อออร์แกไนเซอร์ ดูแลความเรียบร้อย เชิญสื่อ ดูแลสื่อ และทำสรุปงานทั้งหมด 
 • มนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ - ผู้ที่จะทำงาน PR ได้ดีต้องเป็นคนช่างเจรจา หากมีความขุ่นข้องหมองใจต้องสามารถเก็บอารมณ์ได้ ชอบการเข้าสังคม ไม่เกี่ยงงอนในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เพราะจะต้องเจอคนมากหน้าหลายตา รวมถึงคอยดูแลและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนักข่าวอยู่เสมอ 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ - นอกจากความสัมพันธ์อันดีที่ PR มีต่อนักข่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักข่าวตัดสินใจเดินทางมาร่วมงานและลงข่าวให้แล้ว งานที่ PR จัดขึ้นหรือข่าวที่ PR เขียนก็ควรมีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีคุณค่ามากพอสำหรับนำไปเป็นข่าวที่ดีได้ ซึ่งการคิดไอเดียเหล่านี้ก็จำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากทีเดียว 
 • ละเอียดรอบคอบ - ข้อมูลที่ส่งให้นักข่าวจะผิดพลาดไม่ได้เลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างชื่อ-นามสกุล ตัวเลขต่างๆ 
 • รสนิยมดี - PR ที่ทำงานประจำองค์กรหรือแบรนด์สินค้า เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์กรนั้นๆ การแต่งตัว การเลือกใช้ของจึงต้องดูดีมีรสนิยม หรือแม้กระทั่งของขวัญที่ส่งให้กับสื่อต่างๆ PR ก็ต้องรู้จักเลือกสรรอย่างเหมาะสม (สวยหรูดูดีในราคาไม่เกินงบ)

 

การ PR ในยุคดิจิทัล

ทุกวันนี้งานของ PR ไม่ใช่แค่การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) แล้วส่งไปตามสื่อสำนักต่างๆ อีกต่อไปแล้ว แต่ PR จะต้องรู้จักวิเคราะห์และเข้าหา Influencer ด้านต่างๆ ผลิตคอนเท้นต์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์ที่เราดูแล หากมีปัญหาจะได้เร่งแก้ไขอย่างทันท่วงที

 

PR / Marketing / Sales ต่างกันยังไง

Marketing หรือ การตลาด คือ การทำโปรโมชั่นให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้หันมาสนใจสินค้า อันจะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการนั้นๆ ในอนาคต ส่วน Sales หรือ การขาย คือ การนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปิดการขายให้ได้

 

ผู้ที่ทำงานด้านการตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ประจำที่ออฟฟิศ คอยวางแผนงาน กำหนดงบประมาณ และคิดกลยุทธ์ต่างๆ คล้ายๆ กับเป็นกุนซือที่วางแผนการรบว่าจะทำอย่างไรให้คนอยากซื้อสินค้า ส่วนแผนกขายจะเปรียบเสมือนเหมือนทหารที่ต้องออกไปเผชิญหน้ากับลูกค้าและนำสินค้าไปเสนอขาย จึงต้องเป็นคนที่มีทักษะการเจรจาต่อรองและชอบพบปะผู้คนใหม่ๆ ด้าน PR ก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนที่คอยเสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูดี ทำให้คนรักสินค้า รักองค์กร และในที่สุดเมื่อเขารักเราแล้ว ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

 

งานของ Sales ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในบริษัทที่มีสินค้าหรือบริการเป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น บริษัทขายยา บริษัทขายแพ็กเกจท่องเที่ยว บางกรณีผู้ที่เป็น Sales อาจไม่จำเป็นต้องเรียนจบด้านการตลาดมาก็ได้ เช่น Sales ในบริษัทขายยาก็มักจะเป็นผู้ที่จบด้านเภสัชศาสตร์เพราะมีความรู้เรื่องยาเป็นอย่างดี หรือ Sales ขายเครื่องจักรก็มักจะเป็นวิศวกรที่มีความรู้เฉพาะทางเครื่องจักรนั้น อย่างนี้เป็นต้น 

 

ส่วนงานด้าน PR จะมีลักษณะงานที่กว้างกว่าแค่การขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ในกรณีที่ทำงานให้กับองค์กรเพื่อสังคม บางทีงานก็อาจจะเป็นการทำแคมเปญ PR เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมบางอย่าง เช่น รณรงค์ให้คนสนใจการบริจาคอวัยวะ รณรงค์ให้คนเมาแล้วไม่ขับ ฯลฯ

 

ตัวอย่างงาน PR

 • นักสื่อสารองค์กร (Corporate Communicator) 
 • นักปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Practitioner) 
 • ผู้จัดการฝ่ายเผยแพร่ (Publicity Manager) 
 • นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planner) 
 • ผู้ประสานงานกิจกรรมพิเศษ (Event Coordinator)
 • นักวางแผนเนื้อหา (Content Planner)

 

อยากเป็น PR ต้องทำอะไรบ้าง

หากต้องการประกอบอาชีพ PR ควรเลือกเรียนสาขานี้โดยตรงในระดับปริญญา ซึ่งเปิดสอนอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บางส่วนของมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศที่เปิดสอนสาขา PR ในระดับปริญญาโท ได้แก่

 

New York University สหรัฐอเมริกา

ชื่อหลักสูตร:

MS in Public Relations and Corporate Communications

หลักสูตรนี้เน้นผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เมื่อเรียนจบผู้เรียนจะมีความรู้เรื่องเทรนด์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • รูปแบบ: เต็มเวลา 42 หน่วยกิต
 • ค่าเรียน: 1,839 USD $ ต่อหน่วยกิต
 • สถานที่: School of Professional Studies, New York
 • อ่านเพิ่มได้ ที่นี่

 

University of Queensland ออสเตรเลีย

ชื่อหลักสูตร: 

Master of Communication (5334) Specialisation in Public Relations and Professional Communication

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพในทางปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์งานด้านการสื่อสาร เนื้อหาการเรียนการสอนออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในด้านทฤษฎีการสื่อสารและการทำวิจัย โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นเรื่องธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ นโยบายและการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ไปจนถึงโลกาภิวัตน์

 • รูปแบบ: เต็มเวลา (1.5 ปี)
 • ค่าเรียน: 32,288.00 A$ (827,212 ฿) ต่อปี ตัวเลขโดยเฉลี่ย กรุณาติดต่อสถาบันเพื่อเช็กความถูกต้อง
 • สถานที่: วิทยาเขต St Lucia, Brisbane
 • อ่านเพิ่มได้ ที่นี่

 

University of Leeds สหราชอาณาจักร

ชื่อหลักสูตร:

Corporate Communications, Marketing and Public Relations MA

หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารองค์กรสมัยใหม่ในแง่มุมที่สัมพันธ์กับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่วิชาเกี่ยวกับการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตลาดทั่วโลก การจัดการแบรนด์ การจัดการชื่อเสียง การประชาสัมพันธ์ และสื่อสังคมออนไลน์​

 • รูปแบบ: เต็มเวลา (1 ปี)
 • ค่าเรียน: 20,000 £ (897,066 ฿) ต่อปี
 • สถานที่: Woodhouse Lane, Leeds
 • อ่านเพิ่มได้ ที่นี่

 

University of Leicester สหราชอาณาจักร

ชื่อหลักสูตร:

Media and Public Relations MA/PgDip/PgCert

หลักสูตรนี้ครอบคลุมตั้งแต่หัวข้อประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในส่วนต่างๆ ของโลก ไปจนถึงกรอบทางทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนจะได้ศึกษากลยุทธ์การ PR ให้ประสบความสำเร็จ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง PR กับสื่อ รวมถึงเข้าใจการจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤติ และมีทักษะในการทำวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญ PR 

 • รูปแบบ: เต็มเวลา (1 ปี)
 • ค่าเรียน: £16,595.00 (744,341 ฿) ต่อปี
 • สถานที่: University Road, Leicester
 • ทางเลือก: มีหลักสูตรเรียนทางไกล / ออนไลน์ (24 เดือน)
 • อ่านเพิ่มได้ ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

173.5K

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

114.2K

MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้

หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟัง   ทำความรู้จัก MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

96.4K

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

44K