นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

share image

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

      ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  เป็นสาขาที่เป็นที่สนใจของนักเรียนมากมายจากหลากหลายสาขา โดย MBA เกิดขึ้นครั้งแรกที่อเมริกา ในช่วงยุคหลังศตวรรษที่ 19 ที่เป็นช่วงอุตสาหกรรมเฟื่องฟู ทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆมองหาศาสตร์ที่จะนำมาเป็นวิธีการจัดการธุรกิจของพวกเขา  และสาขา MBA ก็แพร่หลายและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกตั้งเวลานั้นเป็นต้นมา

ประเภทของหลักสูตร MBA

      ประเภทของหลักสูตร ขึ้นอยู่กับระดับปริญญาที่เลือก, ระยะเวลาและความต้องการของนักเรียน โดยหลักสูตรสองปีนั้น ทั่วไปแล้วจะใช้เวลาในการเรียนมากกว่า 2 ปีการศึกษา เหมาะกับนักเรียนที่เข้ามาเรียนเพราะต้องการความรู้ก่อนที่จะออกไปเจอประสบการณ์จริง และมีเวลาในการเรียนทุกวันเหมือนกับการเรียนในระดับปริญญาตรี

      นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเร่งรัดที่คุณจะต้องเรียนหลักสูตรที่เครียดกว่าและตารางสอบที่แน่นกว่าปกติ เพราะจะไม่มีช่วงเวลาหยุดซัมเมอร์สามถึงสี่เดือนระหว่างภาคเรียน  นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตร MBA นอกเวลาด้วย ที่จะเปิดสอนในวันธรรมดาในช่วงเย็นหลังเวลาทำงาน และใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 ปีขึ้นไป

      หลักสูตรทางไกลที่คุณสามารถเรียน MBA ได้ที่บ้านของคุณก็มีเช่นกัน โดยหลักสูตรนี้จะมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันออกไป คือ การเรียนผ่านอีเมล์, ทาง interactive broadcast video, ทาง pre-recorded video,ทาง live teleconference หรือ videoconference รวมทั้งหลักสูตร offline และ online computer courses

      ส่วนหลักสูตรสหบูรณาการที่รวมเอาสาขา MBA เข้ากับสาขาอื่น (เช่น MS และ JD) ก็มีเปิดให้คุณเลือก โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งสองสาขา อีกทั้งยังมีบางสถาบันที่ให้นักเรียนสามารถเรียนทั้งปริญญาตรีและโทในสาขานี้ได้ในระยะเวลา 4-5 ปีอีกด้วย

      หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหาร (EMBA) สร้างโอกาสให้คุณได้เรียนในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจในช่วงเวลาที่ไม่รบกวนเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวของคุณ โดยนักเรียน EMBAจะได้รับนักเรียนที่จบระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลาสองถึงสามปี นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องค่าเล่าเรียนและเวลาในการเรียนโดยบริษัทที่ตนทำงานอยู่ จึงทำให้สามารถทำงานได้เป็นปกติตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      หลักสูตร MBA ส่วนใหญ่จะใช้คะแนน Graduate Management Admission Test หรือ GMAT ที่เป็นการทดสอบมาตรฐานในเรื่องของทักษะการเขียน, การคำนวณ และการวิเคราะห์ของคุณ ซึ่งการทดสอบนี้จะช่วยให้นักเรียนในระดับปริญญาตรีมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมที่จะเรียนในระดับปริญญาโทต่อไป

      สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ก็จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาด้วย โดยคะแนนต่ำสุดที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการ คือ TOEFL (paper based) ระหว่าง 550 ถึง 600 คะแนน และ 213 ถึง 250 (computer based) นอกจากนี้คุณสามารถเลือกสอบ  IELTS  แทนก็ได้เช่นกัน

      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ถึงแม้ว่าบางสถาบันจะรับนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานเลย แต่คณะกรรมการก็ยังเลือกผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าอยู่ดี

เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตร

      เนื้อหาที่สอนใน MBA จะมีทั้งบัญชี, กลยุทธ์บริษัท, การตัดสินใจเชิงเหตุผล, การจัดการสินทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้ประกอบการ, ไฟแนนซ์, การจัดการทั่วไป, ทรัพยากรมนุษย์,ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โทรคมนาคม, พฤติกรรมองค์กร, การจัดการโครงการ และการจัดการระบบ

MBA ในออสเตรเลีย

      ถึงแม้ว่า หลักสูตร MBA ในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ก็ยังมีบางหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา โดยทั่วไปแล้ว มีโรงเรียนสอนธุรกิจจำนวนมากที่เปิดหลักสูตรการบริหารและให้ประกาศนียบัตรแก่นักเรียน เพื่อเป็นตัวพิสูจน์ว่าพวกเขามีความสามารถและคุณสมบัติเพียงพอในการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท (MBA) แบบเต็มเวลา  อีกทั้งหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียยังเปิดหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการเรียนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 18 เดือนไปจนถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเลือกที่จะเรียนแบบเต็มเวลา หรือนอกเวลา

MBA ในอังกฤษ

      หนึ่งในข้อดีของการเลือกเรียน MBA ในอังกฤษ  คือ ระยะเวลาในการเรียนแค่ 1 ปี ต่างจากอเมริกาและแคนาดาที่เป็นหลักสูตร 2 ปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของอังกฤษ ยังอนุญาตให้นักเรียนที่เรียนปริญญาตรีในสาขา BA, BCom และ BSc หลักสูตร 3 ปี สามารถสมัครเรียนต่อ MBA ได้ทันที เพราะถือว่าเทียบเท่ากับผู้ที่จบปริญญาในอังกฤษ (British Bachelor (Ordinary) Degree)  โดยหลักสูตร MBA ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษส่วนใหญ่ ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี

MBA ในสิงคโปร์

      สิงคโปร์เปิดหลักสูตร MBA  เต็มเวลาอยู่สองประเภท คือ หลักสูตร 2 ปี (หรือประมาณ 21 เดือน) ที่มีการสอนเนื้อหาที่จำเป็นในการทำธุรกิจและการฝึกการทำงานจริง  และหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่แล้ว ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นหนักไปที่การสร้างทักษะการจัดการ โดยถือว่านักเรียนเหล่านี้มีความเป็นนักบริหารอยู่แล้ว จากการเรียนในโรงเรียนการจัดการเป็นเวลา 2 ปี  นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร MBA นอกเวลา, หลักสูตร MBA ออนไลน์ และหลักสูตร Executive MBA ด้วยเช่นกัน

MBA ในอเมริกา

      MBA ที่สอนในอเมริกา  นั้น ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดในเรืองของความก้าวหน้าของการทำงานและในเรื่องของเงินเดือน แต่ในทางกลับกัน การเรียน MBA ในอเมริกา ก็มีค่าเล่าเรียนที่แพงเช่นกัน โดยค่าเล่าเรียน MBA เฉลี่ยอยู่ที่ $40,000 และ $50,000 โดยมหาวิทยาลัยของอเมริกาเกือบทั้งหมด ต้องการผู้สมัครที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรภาคบังคับ 16 ปี นั่นก็คือการเรียนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4 ปี ดังนั้น สำหรับนักเรียนที่จบปริญญาตรีในหลักสูตร 3 ปี อย่าง  BSc, BA, BCom จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย, อินเดีย, ปากีสถาน, บังคลาเทศ, นิวซีแลนด์ และศรีลังกา  จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมอย่าง MSc, MA หรือ MCom ก่อนที่จะสมัครเรียน MBA

-----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจและการบริหาร 
MBA ในอังกฤษ 
 

MUST READ

article Img

8 หลักสูตรปริญญาโทที่ไม่ต้องจบตรีด้านนี้มาก่อนก็เรียนได้

หลายคนอาจเบื่อกับสิ่งที่เรียน หรืออาชีพที่ทำอยู่ อาจจะรู้ว่าคณะนี้/อาชีพนี้ไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไป เลยคิดอยากจะเรียนต่อปริญญาโทเพื่อเปลี่ยนสายงาน แต่พอคิดไปคิดมา อ้าว! ถ้าไม่ได้จบสาขาที่อยากเรียน หรือไม่มีประสบการณ์เลยล่ะ จะเรียนต่อสาขานั้นได้มั้ย? แล้วจะเรียนต่อป.โท ที่ไหนดี?       เราจะบอกว่าไม่ต้องกลัว! โอกาสของคนอยากเรียนปริญญาโทไม่ตรงสายมาถึงแล้ว เพราะไม่มีคำว่าสายไปค่า วันนี้ Hotcourses Thailand เลยรวบรวมหลักสูตรปริญญาโท

356.6K
article Img

5 เรื่องจริงที่ควรรู้ ก่อนเลือกเรียน Marketing

เพราะงานด้านการตลาดมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน การเรียนต่อปริญญาโททางธุรกิจ โดยเฉพาะเอกการตลาด จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในหมู่นักศึกษา เนื่องจากความรู้ด้านการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่   อย่างไรก็ตามนักเรียนหลายๆ คนที่เลือกเรียนต่อด้านนี้กลับไม่รู้สึกสนุกเท่าไหร่นัก เพราะไม่ได้มีเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ชัดเจนจากสาขานี้ พี่เลยอยากเล่าประสบการณ์จากที่เรียน Marketing มาเล่าสู่กันฟัง

292.8K
article Img

ครบเครื่องเรื่องเรียน HR! การจัดการทรัพยากรมนุษย์เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง

แผนกทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resources (HR) ถือเป็นแผนกที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร เพราะหากองค์กรไม่สามารถดูแลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับงาน หรือไม่สามารถจัดการให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยากที่องค์กรนั้นจะประสบความสำเร็จ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกที่คอยปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร   เรียน HR เรียนเกี่ยวกับอะไร มีสาขาอะไรบ้าง? โดยรวมแล้วการทำงานด้าน HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากรในบริษัทต่างๆ ซึ่งงาน ​HR

186.4K
article Img

12 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ไว้อัพสกิล ปี 2021

เดี๋ยวนี้การเรียนไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียนอีกต่อไป เพราะเราก็รู้กันแล้วว่าเราสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ขอเพียงมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์! แถมโควิด-19 ยังทำให้การเรียนออนไลน์เป็นเรื่องปกติมากขึ้นไปอีก วันนี้เราเลยจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์น่าเรียน เพื่อเอาไปอัพทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 กัน!     ไปดูกันเลยว่าจะมีเว็บไหนบ้าง และแต่ละเว็บไซต์มีวิชาไหนน่าเรียนบ้างน้าา   Coursera ก่อนหน้านี้

114K