ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

10317

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

      ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (MBA)  เป็นสาขาที่เป็นที่สนใจของนักเรียนมากมายจากหลากหลายสาขา โดย MBA เกิดขึ้นครั้งแรกที่อเมริกา ในช่วงยุคหลังศตวรรษที่ 19 ที่เป็นช่วงอุตสาหกรรมเฟื่องฟู ทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆมองหาศาสตร์ที่จะนำมาเป็นวิธีการจัดการธุรกิจของพวกเขา  และสาขา MBA ก็แพร่หลายและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกตั้งเวลานั้นเป็นต้นมา

ประเภทของหลักสูตร MBA

      ประเภทของหลักสูตร ขึ้นอยู่กับระดับปริญญาที่เลือก, ระยะเวลาและความต้องการของนักเรียน โดยหลักสูตรสองปีนั้น ทั่วไปแล้วจะใช้เวลาในการเรียนมากกว่า 2 ปีการศึกษา เหมาะกับนักเรียนที่เข้ามาเรียนเพราะต้องการความรู้ก่อนที่จะออกไปเจอประสบการณ์จริง และมีเวลาในการเรียนทุกวันเหมือนกับการเรียนในระดับปริญญาตรี

      นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเร่งรัดที่คุณจะต้องเรียนหลักสูตรที่เครียดกว่าและตารางสอบที่แน่นกว่าปกติ เพราะจะไม่มีช่วงเวลาหยุดซัมเมอร์สามถึงสี่เดือนระหว่างภาคเรียน  นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตร MBA นอกเวลาด้วย ที่จะเปิดสอนในวันธรรมดาในช่วงเย็นหลังเวลาทำงาน และใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 ปีขึ้นไป

      หลักสูตรทางไกลที่คุณสามารถเรียน MBA ได้ที่บ้านของคุณก็มีเช่นกัน โดยหลักสูตรนี้จะมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันออกไป คือ การเรียนผ่านอีเมล์, ทาง interactive broadcast video, ทาง pre-recorded video,ทาง live teleconference หรือ videoconference รวมทั้งหลักสูตร offline และ online computer courses

      ส่วนหลักสูตรสหบูรณาการที่รวมเอาสาขา MBA เข้ากับสาขาอื่น (เช่น MS และ JD) ก็มีเปิดให้คุณเลือก โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งสองสาขา อีกทั้งยังมีบางสถาบันที่ให้นักเรียนสามารถเรียนทั้งปริญญาตรีและโทในสาขานี้ได้ในระยะเวลา 4-5 ปีอีกด้วย

      หลักสูตร MBA สำหรับผู้บริหาร (EMBA) สร้างโอกาสให้คุณได้เรียนในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจในช่วงเวลาที่ไม่รบกวนเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวของคุณ โดยนักเรียน EMBAจะได้รับนักเรียนที่จบระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลาสองถึงสามปี นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องค่าเล่าเรียนและเวลาในการเรียนโดยบริษัทที่ตนทำงานอยู่ จึงทำให้สามารถทำงานได้เป็นปกติตลอดระยะเวลาที่เรียนหลักสูตรนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

      หลักสูตร MBA ส่วนใหญ่จะใช้คะแนน Graduate Management Admission Test หรือ GMAT ที่เป็นการทดสอบมาตรฐานในเรื่องของทักษะการเขียน, การคำนวณ และการวิเคราะห์ของคุณ ซึ่งการทดสอบนี้จะช่วยให้นักเรียนในระดับปริญญาตรีมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมที่จะเรียนในระดับปริญญาโทต่อไป

      สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ก็จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางภาษาด้วย โดยคะแนนต่ำสุดที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการ คือ TOEFL (paper based) ระหว่าง 550 ถึง 600 คะแนน และ 213 ถึง 250 (computer based) นอกจากนี้คุณสามารถเลือกสอบ  IELTS  แทนก็ได้เช่นกัน

      นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ถึงแม้ว่าบางสถาบันจะรับนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานเลย แต่คณะกรรมการก็ยังเลือกผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าอยู่ดี

เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตร

      เนื้อหาที่สอนใน MBA จะมีทั้งบัญชี, กลยุทธ์บริษัท, การตัดสินใจเชิงเหตุผล, การจัดการสินทรัพย์, เศรษฐศาสตร์, ผู้ประกอบการ, ไฟแนนซ์, การจัดการทั่วไป, ทรัพยากรมนุษย์,ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ, โทรคมนาคม, พฤติกรรมองค์กร, การจัดการโครงการ และการจัดการระบบ

MBA ในออสเตรเลีย

      ถึงแม้ว่า หลักสูตร MBA ในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงาน แต่ก็ยังมีบางหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์และสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา โดยทั่วไปแล้ว มีโรงเรียนสอนธุรกิจจำนวนมากที่เปิดหลักสูตรการบริหารและให้ประกาศนียบัตรแก่นักเรียน เพื่อเป็นตัวพิสูจน์ว่าพวกเขามีความสามารถและคุณสมบัติเพียงพอในการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท (MBA) แบบเต็มเวลา  อีกทั้งหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียยังเปิดหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการเรียนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 18 เดือนไปจนถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเลือกที่จะเรียนแบบเต็มเวลา หรือนอกเวลา

MBA ในอังกฤษ

      หนึ่งในข้อดีของการเลือกเรียน MBA ในอังกฤษ  คือ ระยะเวลาในการเรียนแค่ 1 ปี ต่างจากอเมริกาและแคนาดาที่เป็นหลักสูตร 2 ปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของอังกฤษ ยังอนุญาตให้นักเรียนที่เรียนปริญญาตรีในสาขา BA, BCom และ BSc หลักสูตร 3 ปี สามารถสมัครเรียนต่อ MBA ได้ทันที เพราะถือว่าเทียบเท่ากับผู้ที่จบปริญญาในอังกฤษ (British Bachelor (Ordinary) Degree)  โดยหลักสูตร MBA ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษส่วนใหญ่ ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี

MBA ในสิงคโปร์

      สิงคโปร์เปิดหลักสูตร MBA  เต็มเวลาอยู่สองประเภท คือ หลักสูตร 2 ปี (หรือประมาณ 21 เดือน) ที่มีการสอนเนื้อหาที่จำเป็นในการทำธุรกิจและการฝึกการทำงานจริง  และหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักเรียนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่แล้ว ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นหนักไปที่การสร้างทักษะการจัดการ โดยถือว่านักเรียนเหล่านี้มีความเป็นนักบริหารอยู่แล้ว จากการเรียนในโรงเรียนการจัดการเป็นเวลา 2 ปี  นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร MBA นอกเวลา, หลักสูตร MBA ออนไลน์ และหลักสูตร Executive MBA ด้วยเช่นกัน

MBA ในอเมริกา

      MBA ที่สอนในอเมริกา  นั้น ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่สุดในเรืองของความก้าวหน้าของการทำงานและในเรื่องของเงินเดือน แต่ในทางกลับกัน การเรียน MBA ในอเมริกา ก็มีค่าเล่าเรียนที่แพงเช่นกัน โดยค่าเล่าเรียน MBA เฉลี่ยอยู่ที่ $40,000 และ $50,000 โดยมหาวิทยาลัยของอเมริกาเกือบทั้งหมด ต้องการผู้สมัครที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรภาคบังคับ 16 ปี นั่นก็คือการเรียนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4 ปี ดังนั้น สำหรับนักเรียนที่จบปริญญาตรีในหลักสูตร 3 ปี อย่าง  BSc, BA, BCom จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย, อินเดีย, ปากีสถาน, บังคลาเทศ, นิวซีแลนด์ และศรีลังกา  จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมอย่าง MSc, MA หรือ MCom ก่อนที่จะสมัครเรียน MBA

-----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจและการบริหาร 
MBA ในอังกฤษ 
 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

128129

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

98051

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

51807

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

37268