นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
จีน: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รวมทุนเรียนต่อจีน อัพเดต 2022

Chinese scholarships latest update

    วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักทุนเรียนต่อ ณ ประเทศจีนกัน!

 

ทำไมต้องไปเรียนต่อที่จีน?

  • ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ จีนก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นจนจะครองโลกแล้ว
  • เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
  • มีตลาดแรงงานรองรับแน่นอน เพราะเศรษฐกิจใหญ่มาก
  • มหาลัยมีโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น
  • มีทุนการศึกษาสนับสนุน

 

Schwarzman Scholars Tsinghua University

 

    มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) หนึ่งในมหาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจีนมอบทุน  Schwarzman Scholars เพื่อเตรียมความพร้อมผู้นำระดับโลกรุ่นต่อไป ทุนสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อภูมิทัศน์ทางรัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ทุนนี้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและเครือข่ายวิชาชพผ่านการเรียนปริญญาโท 1 ปีที่มหาลัยชิงหวา 

 

    ทุนนี้เป็นทุนปริญญาโท เข้าเรียน Master’s Degree and Leadership Programme ในสาขา Global Affairs ที่มีโฟกัสในเรื่องต่อไปนี้ Public Policy (นโยบายสาธารณะ), Economic and Business (เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ), International Studies (รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

 

    ทุนครอบคลุมค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าเดินทางไปกลับปักกิ่ง ค่าเดินทางในประเทศ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

 

    ผู้สมัครต้องมาจากมหาลัยที่มีชื่อเสียง ต้องเรียนจบการวันที่ 1 สิงหาคม มีอายุ 18-29 ปี และมีคะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดย TOEFL PBT ต้องมีคะแนนอย่างน้อย 600  หรือคะแนน TOEFL iBT (interner-based test) อย่างน้อย 100 หรือคะแนน IELTS อย่างน้อย 7

    

    สมัคร อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.schwarzmanscholars.org/

 

ทุน CSC เต็มจำนวนศึกษาต่อที่ Beijing Institute of Technology (BIT) 

 

    ทุนนี้คือทุน Chinese Government Scholarship เต็มจำนวนมอบให้สำหรับ .ตรี โท เอกเพื่อเรียนต่อที่ BIT ที่กรุงปักกิ่ง

 

    ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนมอบให้ทั้งการลงทะเบียนค่าเล่าเรียน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงานและหนังสือเรียนพื้นฐาน ที่พักทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัย ประกันสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ค่าครองชีพรายเดือน .ตรี 2,500 หยวน (ประมาณ 11,500 บาท) .โท 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) และ .เอก 3,500 หยวน (ประมาณ 16,000 บาท) ในหลกหลายสายวิชา เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเคมี วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ การออกแบบและศิลปะ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ฟิสิกส์ เป็นต้น

 

    คุณสมบัติของผู้สมัคร คือต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่ใช่พลเมืองจีน) ไม่ได้เป็นนักศึกษาในประเทศจีน สำหรับ .โท ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี .เอกไม่เกิน 40 ปี 

 

    สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://isc.bit.edu.cn/aboutbit/faq/b112084.htm

 

ทุน MBA เต็มจำนวน Cheung Kong บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ (CKGSB)

 

    Cheung Kong Graduate School of Business เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดสอนหลักสูตร MBA, Dual EMBA with IMD, Finance MBA, Executive MBA, Doctor of Business Administration และ Executive Education Program สำหรับทั้งนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเปิดโครงการมอบทุนศึกษาต่อ .โท ในสาขาบริหารธุรกิจ

 

    ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น เอกสารการสมัครได้แก่แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์และเรียงความประมาณ 1000 คำเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิการสาธารณะหรือแผนดังกล่าวในอนาคต ทุนนี้ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี 

 

    อ่านรายละเอียดทุนและคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครได้ https://english.ckgsb.edu.cn/worldwide/about/social-innovation-at-ckgsb/ckgsb-offers-scholarships-to-support-social-innovation/

 

China-UN Scholarship (Chinese Government Scholarship – AUN Program) 2022/2023

 

    ทุนนี้เป็นของรัฐบาลจีนร่วมกับ Asian University Network จัดตั้งโดยหน่วยงาน CSC หรือสภาการให้ทุนของจีนในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ทั้งนักศึกษาชาวจีนที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศจีนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วิทยาสาสตร์เทคโนโลยี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าค่ะ

 

    ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวน มีจำนวน 30 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น รวมทั้งมีเงินเดือนให้ มอบให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติอาเซียน ซึ่งไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้น 

 

    ผู้สมัคร . โท ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกไม่เกิน 40 ปี

    ตอนนี้ทุนนี้ปิดรับสมัครไปแล้ว แต่สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.aunsec.org/aun-action/scholarships/china-aun-scholarship-2022-2023

 

ทุนปริญญาตรี โท เอก เมืองเซี่ยงไฮ้

 

    ทุนนี้มอบทุนเต็มจำนวนฟรีค่าเทอม ฟรีค่าที่พัก (ห้องคู่) ฟรีค่าประกัน .โทค่าครองชีพรายเดือน 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) .เอก 3,500 หยวน (ประมาณ 16,000 บาท) ในสาขาภาษาจีน การสอน เศรษฐศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป และมีผลสอบ HSK ด้วยคะแนน 180 ขึ้นไปด้วย 

 

    สามารถติดตามรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติมได้ ที่นี่ เลย

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

เคล็ดลับพิชิตทุนโทปรัญชาในจีน จากนักเรียนกายภาพบำบัด

เรียนปริญญาโทสาขาครูสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้