ขั้นตอนเรียนต่อ
จีน: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

รวมทุนเรียนต่อจีน อัพเดต 2021

Chinese scholarships latest update

    ซินเหนียนค่วยเล่อ! สวัสดีปีใหม่ค่า ไม่ต้องแปลกใจเลยทำไมวันนี้เราทักทายทุกท่านเป็นภาษาจีน ก็เพราะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักทุนเรียนต่อ ณ ประเทศจีนกัน!

 

ทำไมต้องไปเรียนต่อที่จีน?

  • ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ จีนก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นจนจะครองโลกแล้ว
  • เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน แบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
  • มีตลาดแรงงานรองรับแน่นอน เพราะเศรษฐกิจใหญ่มาก
  • มหาลัยมีโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น
  • มีทุนการศึกษาสนับสนุน

 

ทุน CSC เต็มจำนวนศึกษาต่อที่ Beijing Institute of Technology (BIT) 

 

    ทุนนี้คือทุน Chinese Government Scholarship เต็มจำนวนมอบให้สำหรับ ป.ตรี โท เอกเพื่อเรียนต่อที่ BIT ที่กรุงปักกิ่ง

 

    ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนมอบให้ทั้งการลงทะเบียนค่าเล่าเรียน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงานและหนังสือเรียนพื้นฐาน ที่พักทั้งในหรือนอกมหาวิทยาลัย ประกันสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุม ค่าครองชีพรายเดือน ป.ตรี 2,500 หยวน (ประมาณ 11,500 บาท) ป.โท 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) และ ป.เอก 3,500 หยวน (ประมาณ 16,000 บาท) ในหลกหลายสายวิชา เช่น วิศวกรรมการบิน วิศวกรรมเคมี วิทยาศาตร์คอมพิวเตอร์ การออกแบบและศิลปะ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ฟิสิกส์ เป็นต้น

 

    คุณสมบัติของผู้สมัคร คือต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่ใช่พลเมืองจีน) ไม่ได้เป็นนักศึกษาในประเทศจีน สำหรับ ป.โท ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ป.เอกไม่เกิน 40 ปี เป็นต้นค่ะ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ isc.bit.edu.cn ทุนนี้ปิดรับสมัคร 15 เมษายนปีนี้

 

ทุน MBA เต็มจำนวน ณ Cheung Kong บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจ (CKGSB)

    CheungKong Graduate School of Business เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดสอนหลักสูตร MBA, Dual EMBA with IMD, Finance MBA, Executive MBA, Doctor of Business Administration และ Executive Education Program สำหรับทั้งนักเรียนจีนและนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเปิดโครงการมอบทุนศึกษาต่อ ป.โท ในสาขาบริหารธุรกิจ

    ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น เอกสารการสมัครได้แก่แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์และเรียงความประมาณ 1000 คำเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิการสาธารณะหรือแผนดังกล่าวในอนาคต ทุนนี้ปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี อ่านรายละเอียดทุนและคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครได้ ที่นี่ เลยค่า

 

China-UN Scholarship (Chinese Government Scholarship – AUN Program) 2020/2021

 

    ทุนนี้เป็นของรัฐบาลจีนร่วมกับ Asian University Network จัดตั้งโดยหน่วยงาน CSC หรือสภาการให้ทุนของจีนในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ทั้งนักศึกษาชาวจีนที่ต้องการไปศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศจีนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วิทยาสาสตร์เทคโนโลยี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าค่ะ

 

    ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวน มีจำนวน 30 ทุน ครอบคลุมค่าเรียน ที่พัก และอื่น ๆ รวมทั้งมีเงินเดือนให้ มอบให้แก่ผู้ที่มีสัญชาติอาเซียน ซึ่งไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้น โดยผู้สมัคร ป. โท ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกไม่เกิน 40 ปี ทุนนี้หมดเขตการรับสมัครไปเมื่อปีที่แล้ว แต่ยังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ เพื่อเป็นแนวทางในการสมัครของปีนี้ได้ค่า

 

ทุนปริญญาตรี โท เอก เมืองเซี่ยงไฮ้

 

    ทุนนี้มอบทุนเต็มจำนวนฟรีค่าเทอม ฟรีค่าที่พัก (ห้องคู่) ฟรีค่าประกัน ป.โทค่าครองชีพรายเดือน 3,000 หยวน (ประมาณ 14,000 บาท) ป.เอก 3,500 หยวน (ประมาณ 16,000 บาท) ในสาขาภาษาจีน การสอน เศรษฐศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป และมีผลสอบ HSK ด้วยคะแนน 180 ขึ้นไปด้วย ทุนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะ สามารถติดตามรายละเอียดทุนนี้เพิ่มเติมได้ ที่นี่ เลย

    

    ส่วนใครที่ไม่มีคะแนน HSK ก็ไม่ต้องกังวลไปมาดูที่ทุนสุดท้ายเลย

 

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี

 

    ทุนนี้ไม่ต้องใช้คะแนน HSK เลย เรียนภาษาจีนในคณะบริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ, ภาษาจีนและวัฒนธรรม การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้ เฉิงตู ปักกิ่ง ซีอาน อู๋หู

 

    โดยผู้สมัครปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี ส่วน ป.โท ไม่เกิน 35 ปี ซึ่งแต่ละที่จะให้ทุนในจำนวนที่แตกต่างกัน ทุนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่  หรือสอบถามได้ที่ Line ID: lifpthailand

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

เคล็ดลับพิชิตทุนโทปรัญชาในจีน จากนักเรียนกายภาพบำบัด

เรียนปริญญาโทสาขาครูสอนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้