นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ฮ่องกง: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

ระบบการศึกษาและ Calendar ของมหาวิทยาลัยในฮ่องกง

share image

ระบบการศึกษาและ Calendar ของมหาวิทยาลัยในฮ่องกง

>> ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อฮ่องกง

ช่วงปีค.ศ. 2000 - 2006 ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาในฮ่องกงได้ทำการปฏิรูปการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนขนานใหญ่ ทั้งในด้านเนื้อหาหลักสูตร วิธีการประเมินผลผู้เรียน และการสอนภาษา การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาทั้งหลายลดบทบาทของการสอบลง และหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ มากขึ้น ตั้งแต่ด้านคุณธรรมจริยธรรม การรู้หน้าที่พลเมือง การพัฒนาด้านสติปัญญา การมีจิตสาธารณะ การพัฒนาบุคลิกภาพ ไปจนถึงการมีประสบการณ์ทำงานจริง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้จักใช้วิจารณญาณ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

โรงเรียนในฮ่องกงแบ่งออกเป็น โรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรการกุศลและองค์กรด้านศาสนา โรงเรียนเอกชนที่ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนคริสเตียน ซึ่งมักจะมีมาตรฐานการศึกษาที่เข้มงวดกว่า และมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ก็ยังมีโรงเรียนนานาชาติ สำหรับนักเรียนที่ต้องการหลักสูตรทางเลือก อย่างเช่นโปรแกรม International Baccalaureate (IB), SAT, AP และ GCEAL

ระบบการศึกษาของฮ่องกงได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษตั้งแต่ยุคอาณานิคม ปัจจุบันฮ่องกงมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แบ่งออกเป็น ชั้นประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมต้น 3 ปี ส่วนการเรียนชั้นอนุบาล 3 ปี จะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่ในฮ่องกงมักจะส่งลูกเข้าเรียนชั้นอนุบาลตั้งแต่อายุ 3 ขวบ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมต้นแล้ว ก็จะต่อด้วยระดับชั้นมัธยมปลายอีก 3 ปี และเรียนปริญญาตรีโดยใช้เวลา 4 ปี เช่นเดียวกับประเทศไทย (ระบบการศึกษาแบบเก่าของฮ่องกง จะเรียนชั้นมัธยมศึกษา 7 ปี และเรียนมหาวิทยาลัย 3 ปี)

เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) เป็นเอกสารสำคัญสำหรับสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งฮ่องกงกำลังผลักดันให้ HKDSE มีสถานะเทียบเท่ากับ A-Level ของผู้จบการศึกษาในระดับนานาชาติตามระบบของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันฮ่องกงมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลถึง 8 แห่ง เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก และยังมีสถาบันอาชีวศึกษาอื่นๆ อีกหลายแห่ง เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาต่อหลังเรียนจบชั้นมัธยมของนักเรียนฮ่องกง และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในฮ่องกงมากยิ่งขึ้น

 

ปฏิทินการศึกษาในฮ่องกง

การเรียนการสอนในฮ่องกงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ช่วงเดือนกันยายนถึงปลายเดือนธันวาคม และกลางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม การปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่มักจะจัดขึ้นปลายเดือนสิงหาคม ส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ก็มีหลายวันด้วยกัน ตามตารางด้านล่างที่เรารวบรวมเอาไว้ แต่ทั้งนี้คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่แน่นอนจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีเงื่อนไขในการกำหนดวันหยุดที่แตกต่างกันออกไป

 

วันหยุดสำคัญของฮ่องกง ประจำปี 2014

วันขึ้นปีใหม่  1 มกราคม
เทศกาลตรุษจีน 31 มกราคม
วันที่ 2 ของเทศกาลตรุษจีน 1 กุมภาพันธ์
วันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน 3 กุมภาพันธ์
เทศกาลเช็งเม้ง 5 เมษายน
Good Friday 18 เมษายน
The day following Good Friday 19 เมษายน
เทศกาลอีสเตอร์ 21 เมษายน
วันแรงงาน 1 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม
Tuen Ng Festival (Dragon Boat Festival) 2 มิถุนายน
วันสถาปนาฮ่องกง 1 กรกฎาคม
วันกลางฤดูใบไม้ร่วง 9 กันยายน
วันชาติจีน 1 ตุลาคม
Chung Yeung Festival 2 ตุลาคม
วันคริสต์มาส 25 ธันวาคม
The first weekday after Christmas Day 26 ธันวาคม

 

หมายเหตุ: สำหรับวันทางจันทรคติ จะเป็นวันหยุดของปี 2014 เท่านั้น

ที่มาของข้อมูล: http://www.gov.hk/en/about/abouthk/holiday

 

การรับสมัครนักศึกษา:

กำหนดการของแต่ละสถาบันการศึกษาจะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะกำหนดวันเริ่มรับสมัครไว้ประมาณ ปลายเดือนธันวาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม หากสนใจศึกษามหาวิทยาลัยในฮ่องกง คุณควรเตรียมยื่นเอกสารไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ และขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยให้แน่ชัดว่า กระบวนการสมัครต่างๆ นั้นต้องดำเนินการภายในวันที่เท่าไหร่บ้าง

 

TIPS :

นอกจากฮ่องกงแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่น่าสนใจสำหรับการเรียนต่อ ลองเช็กมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในเอเชียเพื่อวางแผนการสมัครคอร์สเรียนและสมัครทุน มีหลายสถาบันที่กำลังเปิดคอร์สเรียนใหม่ ลองดาวน์โหลดโบรชัวร์เพื่ออ่านรายละเอียดล่าสุด