นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

การสมัครเรียนต่อเนเธอร์แลนด์

share image

เนเธอร์แลนด์ หรือ ฮอลแลนด์ เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่มีคุณภาพชีวิตดี ความปลอดภัยสูง และระบบการศึกษาดีเยี่ยม มีมหาวิทยาลัยถึง 11 แห่งที่ติดอันดับ Top 200 ของโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันดินแดนกังหันสีส้มแห่งนี้ จะมีนักศึกษาต่างชาติมากถึง 87,100 คน 

 

ขั้นตอนการสมัคร

ค้นหาข้อมูล

หากสนใจเรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ ควรหาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดและเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี ซึ่งทุกวันนี้ข้อมูลต่างๆ สามารถหาอ่านได้ทางอินเทอร์เน็ต และหากมีข้อสงสัยก็สามารถส่งอีเมลไปสอบถามจากทางมหาวิทยาลัยได้โดยง่าย

 

ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรของเนเธอร์แลนด์แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ ได้แก่ หลักสูตรที่เน้นทักษะการประกอบอาชีพ และหลักสูตรที่เน้นการทำวิจัย ทั้งสองหลักสูตรที่ว่านี้ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และมีชื่อสาขาวิชาคล้ายคลึงกัน ก่อนตัดสินใจสมัครเรียน จึงควรสอบถามรายละเอียดให้แน่ชัดเสียก่อน

 

สาขาวิชายอดนิยมที่มีผู้ต้องการสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก จะจำกัดจำนวนการรับสมัครและมีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวดขึ้น โดยสาขาวิชาเหล่านี้จะระบุไว้ว่าเป็น Numerus Fixus

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะไม่ใช่ Numerus Fixus ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปนี้ ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และกายภาพบำบัด หากต้องการสมัครควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางมหาวิทยาลัย มีเงื่อนไขอะไรพิเศษเพิ่มเติมหรือไม่

 

>> ค้นหาสาขาวิชาที่ใช่ในเนเธอร์แลนด์ <<

 

กำหนดการรับสมัคร

 • ปีการศึกษาในเนเธอร์แลนด์แบ่งออกเป็นสองภาคเรียน ได้แก่ เทอมแรกเดือนกันยายน และเทอมที่สองเดือนกุมภาพันธ์
 • นักศึกษาสหภาพยุโรปและนักศึกษานอกสหภาพยุโรปจะมีกำหนดการรับสมัครที่แตกต่างกันออกไป สำหรับนักศึกษาไทยซึ่งถือว่าอยู่นอกสหภาพยุโรป กำหนดการคร่าวๆ คือ เทอมแรกรับสมัครเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เทอมที่สองรับสมัครเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม
 • สถาบันหลายแห่งมักเปิดรับสมัครนักศึกษานอกสหภายยุโรปก่อนถึงกำหนดการ โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อความแน่ใจควรตรวจสอบจากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสอบถามทางอีเมล

 

ระดับปริญญาตรี

ในระดับปริญญาตรีจะรับสมัครผ่านส่วนกลางทางระบบ Studielink ผู้สมัครจะต้องเข้าไปลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นเข้าไปในระบบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครเรียนได้

 

ระดับปริญญาโท - เอก

ในการศึกษาระดับสูง ส่วนใหญ่จะสมัครโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย และยื่นเอกสารต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด บางหลักสูตรผู้สมัครอาจต้องมีประสบการณ์ทำงานหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร

เอกสาร

ผู้สนใจสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสวีเดนควรเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 • หลักฐานทางวิชาการ ทรานสคริปต์
 • หลักฐานทางการเงิน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ผลตรวจสุขภาพ

 

โดยทุกฉบับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ก็ยังมีเอกสารอื่นๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะขอเพิ่มเติมแตกต่างกันออกไป ผู้สมัครควรตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง

 

นักเรียนไทยและนักเรียนจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องยื่นคะแนน IELTS  หรือ TOEFL ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 • TOEFL computer-based ไม่ต่ำกว่า 550
 • ในการสอบในข้อสอบที่เป็นเอกสารด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 213
 • ส่วน IELTS ต้องได้คะแนนไม่ต่ำว่า 6.0

บางสาขาวิชาหรือบางสถาบัน อาจต้องการผลคะแนนขั้นต่ำที่ต่างไปจากนี้ ควรตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยก่อนยื่นคะแนน ในกรณีที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโทขึ้นไป มหาวิทยาลัยมักต้องการดูโครงร่างงานวิจัย (Research or Thesis Proposals) หรือ CV ประกอบด้วย

 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ใช้ระบบ European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) การเรียนเต็มเวลาหนึ่งปีมีค่าเท่ากับ 60 ECTS

 

เคล็ดลับ

 • การเขียนจดหมายแนะนำตัวเพื่อสมัครเรียนต่อ คุณควรระบุความต้องการและสิ่งที่คาดหวังลงไปอย่างชัดเจน ด้วยสำนวนภาษาที่เป็นทางการ แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น ในแบบที่จริงใจและไม่เว่อร์เกินไป
 • ควรหาข้อมูลเปรียบเทียบสถาบันการศึกษาและหลักสูตรของแต่ละที่อย่างละเอียด เพื่อเลือกหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด
 • อย่าลืมศึกษาวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นและหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่จะไปอาศัยอยู่เอาไว้บ้าง เมื่อถึงเวลาไปเรียนต่อจะได้ง่ายต่อการปรับตัวยิ่งขึ้น ถ้ามีพื้นฐานภาษาดัตช์มักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • นักศึกษานอกสหภาพยุโรป จะต้องเตรียมเอกสารหลายอย่าง ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร หากเป็นไปได้ควรเตรียมเอกสารและสอบ IELTS ไว้แต่เนิ่นๆ ถ้ามีคะแนนภาษาอังกฤษสูงมักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้อย่างไร

นักเรียนไทยสามารถสมัครโดยแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คุณสามารถคลิกไปดูเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ที่นี่ นอกจากนี้คุณยังสามารถสมัครผ่านเอเจซี่ซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ นอกจากเนเธอร์แลนด์จะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงจักรยานระดับโลกอย่าง ‘อัมสเตอร์ดัม’ แล้ว ดินแดนกังหันลมแห่งนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักศึกษาจากทั่วโลก นิยมมาเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป ปัจจุบันเนเธอแลนด์มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเกือบแสนคน จากกว่า 190 ประเทศเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่นี่เน้นเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศอื่นในละแวกเดียวกัน

7.7K
article Img

ประเภทของหลักสูตร

ประเภทของหลักสูตร สถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศฮอลแลนด์ทุกแห่งรวมกัน ได้ร่วมกันเปิดสอนหลักสูตรการเรียนนานาชาติมากมายมีด้วยกันทั้งหมดถึง 1,560 หลักสูตร มากกว่า 98% ของหลักสูตรเหล่านี้ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประเภทของวุฒิการศึกษาระดับปริญญา การเรียนในระดับปริญญาตรีจะนำไปสู่การได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว และคุณจะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้

4K
article Img

สถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์ คุณจะพบว่ามีสถาบันการศึกษา 2 ประเภทหลักในประเทศฮอลแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมหาวิทยาลัยการวิจัย ในระดับที่เล็กลงมา สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติจะเปิดสอนหลักสูตรที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ม หาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ('hogescholen') มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพมากมายในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

4K