ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์

4527

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์

นอกจากเนเธอร์แลนด์จะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงจักรยานระดับโลกอย่าง ‘อัมสเตอร์ดัม’ แล้ว ดินแดนกังหันลมแห่งนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักศึกษาจากทั่วโลก นิยมมาเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป ปัจจุบันเนเธอแลนด์มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเกือบแสนคน จากกว่า 190 ประเทศเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่นี่เน้นเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศอื่นในละแวกเดียวกัน อีกทั้งยังมีค่าครองชีพไม่สูงจนเกินไปด้วย

ระบบการศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในเนเธอร์แลนด์ แบ่งออกเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และดำเนินการตามแผนปฏิรูปการศึกษาที่เรียกว่า กระบวนการโบโลญญ่า (Bologna Process) ที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับระบบการศึกษาของประเทศในแถบยุโรปให้สอดคล้องกัน จะได้สามารถเทียบเคียงกันได้ ด้วยการใช้วิธีนับหน่วยกิตแบบเดียวกันคือ European Credit Transfer System (ECTS)

การปฏิรูปนี้จะเอื้อประโยชน์แก่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งนักศึกษาไทยที่ใช้ระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกาก็ได้รับประโยชน์นี้เช่นกัน เพราะสามารถนําวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโทไปเทียบวุฒิกับสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป ช่วยให้การเทียบโอนหน่วยกิตง่ายขึ้น ไม่ต้องเริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ต้น

นอกจากนี้ เนเธอร์แลนด์ก็ยังมีกลุ่มสถาบันการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ที่เรียกย่อๆ ว่า IE (Institutes for International Education)

>> ข้อมูลเกี่ยวกับ ECTS
>> ข้อมูลเกี่ยวกับ Institutes for International Education

ประเภทสถาบันการศึกษา

Hoger Beroepsonderwijs (HBO): Higher Professional Education

สถาบันการศึกษาประเภท HBO เป็นโรงเรียนฝึกวิชาชีพขั้นสูง ที่สอนทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีควบคู่กันไป แต่จะเน้นเรียนด้านปฏิบัติมากเป็นพิเศษและมีการฝึกงาน ถ้าเป็นระดับปริญญาตรี หลักสูตรเต็มเวลาจะใช้เวลาเรียน 4 ปี ส่วนระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา ยกเว้นวิชาด้านการแพทย์ที่ต้องใช้เวลาเรียน 3 ปี แต่คุณภาพการศึกษาในการเรียนปริญญาโทระบบ HBO อาจไม่เท่าการเรียนในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ผู้ที่จบระดับปริญญาตรีจาก HBO และต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัย จะต้องเรียน Pre-master เพิ่มอีกหนึ่งปีก่อน

>> รวมรายชื่อสถาบัน HBO

Wetenschappelijk Onderwijs (WO): University Education

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คำว่า University หมายถึงกลุ่มสถาบันการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรจะเน้นหนักไปทางวิชาการ ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 3 ปี (เทียบเท่า ECTS 180 หน่วยกิต) ระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 1 ปี (ECTS 50 หน่วยกิต) แต่ถ้าเป็นหลักสูตรการเรียนแบบวิจัย (Research master) หรือสาขาวิชาด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ การสอน จะใช้เวลาเรียนนานขึ้น ส่วนระดับปริญญาเอกใช้เวลาเรียน 4-5 ปี

เมื่อเรียนจบจาก WO จะได้รับวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาที่จบมาอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น Bachelor of Arts (BA) in Philosophy หรือ Masters of Science (MSc) in Business Studies

>> รวมรายชื่อสถาบัน WO

การวัดผลการศึกษา

การตัดเกรดในเนเธอร์แลนด์มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-10 โดย 1 ถือว่าเป็นคะแนนต่ำสุด โดยมากนักเรียนต้องได้เกรด 6 ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน คะแนนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับเกรด 6-8 มีน้อยมากที่เกรดอยู่ในช่วง 1-3 หรือ 9-10

การเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรเนเธอร์แลนด์จะเน้นสอนโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นหลัก ไม่เน้นประเมินผลด้วยการสอบเท่าไรนัก เพราะต้องการให้นักศึกษารู้จักประยุกต์ใช้ความรู้มากกว่าท่องจำ ซึ่งนอกจากการวิจัยแล้วก็ยังมีให้คะแนนจากงานเดี่ยว งานกลุ่ม การสัมมนา และงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

อาจารย์จะสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บรรยากาศผ่านในห้องเน้นกระตุ้นให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนผู้สอน สอนให้รู้จักทำงานเป็นทีม รวมถึงเปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น ซึ่งในช่วงแรกนักเรียนไทยอย่างเราๆ อาจจะยังไม่คุ้นชิน และมีความเขินอายที่จะแสดงความคิดเห็นอยู่บ้าง แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วจะพบว่าการเรียนลักษณะนี้ให้ประโยชน์และสนุกมากกว่าที่คิด

อ่านมาถึงตรงนี้ หากใครเริ่มสนใจเรียนต่อเนเธอร์แลนด์แล้วละก็ สามารถค้นหาคอร์สเรียนต่อเนเธอร์แลนด์และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> เรียนต่อเนเธอร์แลนด์<<

ค้นหาคอร์ส

เนเธอร์แลนด์
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

สุธาสินี จบนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและภาพยนตร์ หลงใหลการอ่านหนังสือ ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม สนใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ปัจจุบันทำงานเป็นนักเขียนอิสระและรับสัมภาษณ์บุคคล สนุกกับการดูซีรี่ย์และทดลองสูตรอาหารใหม่ๆ เมื่อมีเวลาว่าง