นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

สถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์

share image

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์

คุณจะพบว่ามีสถาบันการศึกษา 2 ประเภทหลักในประเทศฮอลแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมหาวิทยาลัยการวิจัย ในระดับที่เล็กลงมา สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติจะเปิดสอนหลักสูตรที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

หาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ('hogescholen') มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพมากมายในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพเฉพาะด้าน การได้รับทักษะการทำงานภาคปฏิบัติผ่านการฝึกงานเป็นส่วนสำคัญในเนื้อหาหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 43 แห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์: ปริญญาโท: 1-2 ปี ปริญญาตรี: 4 ปี

มหาวิทยาลัยการวิจัย ทุกแห่งในประเทศฮอลแลนด์จะทำการฝึกอบรมนักศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติในด้านการเรียนเชิงวิชาการและการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยการวิจัย 13 แห่งและมหาวิทยาลัยเปิดหนึ่งแห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยการวิจัย: ปริญญาเอก: 4 ปี ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA): 1-2 ปี ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc): 1-2 ปี ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (BA): 3 ปี ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (BSc): 3 ปี

สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติ (IE) ในประเทศฮอลแลนด์ทำการสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชาโดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบวิชาชีพจากชุมชนนานาชาติ สถาบัน IE เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก โดยมีสถาบัน IE ขนาดใหญ่หกแห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติ: ปริญญาเอก (มีเปิดสอนที่สถาบัน IE เพียงแห่งเดียว) ระยะเวลาหลักสูตรมีความยืดหยุ่น ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA): 1-2 ปี ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc): 1-2 ปี
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์

การทำงานนอกเวลา

การเดินทางในเนเธอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวดัตช์

MUST READ

article Img

การสมัครเรียนต่อเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ หรือ ฮอลแลนด์ เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่มีคุณภาพชีวิตดี ความปลอดภัยสูง และระบบการศึกษาดีเยี่ยม มีมหาวิทยาลัยถึง 11 แห่งที่ติดอันดับ Top 200 ของโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันดินแดนกังหันสีส้มแห่งนี้ จะมีนักศึกษาต่างชาติมากถึง 87,100 คน    ขั้นตอนการสมัคร ค้นหาข้อมูล หากสนใจเรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ ควรหาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดและเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี

9.3K
article Img

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ นอกจากเนเธอร์แลนด์จะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงจักรยานระดับโลกอย่าง ‘อัมสเตอร์ดัม’ แล้ว ดินแดนกังหันลมแห่งนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักศึกษาจากทั่วโลก นิยมมาเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป ปัจจุบันเนเธอแลนด์มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเกือบแสนคน จากกว่า 190 ประเทศเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่นี่เน้นเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศอื่นในละแวกเดียวกัน

7.7K
article Img

ประเภทของหลักสูตร

ประเภทของหลักสูตร สถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศฮอลแลนด์ทุกแห่งรวมกัน ได้ร่วมกันเปิดสอนหลักสูตรการเรียนนานาชาติมากมายมีด้วยกันทั้งหมดถึง 1,560 หลักสูตร มากกว่า 98% ของหลักสูตรเหล่านี้ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประเภทของวุฒิการศึกษาระดับปริญญา การเรียนในระดับปริญญาตรีจะนำไปสู่การได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว และคุณจะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้

4K