ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

สถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์

share image

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของฮอลแลนด์

คุณจะพบว่ามีสถาบันการศึกษา 2 ประเภทหลักในประเทศฮอลแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมหาวิทยาลัยการวิจัย ในระดับที่เล็กลงมา สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติจะเปิดสอนหลักสูตรที่ออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

หาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ('hogescholen') มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาและเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพมากมายในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพเฉพาะด้าน การได้รับทักษะการทำงานภาคปฏิบัติผ่านการฝึกงานเป็นส่วนสำคัญในเนื้อหาหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 43 แห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์: ปริญญาโท: 1-2 ปี ปริญญาตรี: 4 ปี

มหาวิทยาลัยการวิจัย ทุกแห่งในประเทศฮอลแลนด์จะทำการฝึกอบรมนักศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติในด้านการเรียนเชิงวิชาการและการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยการวิจัย 13 แห่งและมหาวิทยาลัยเปิดหนึ่งแห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยการวิจัย: ปริญญาเอก: 4 ปี ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA): 1-2 ปี ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc): 1-2 ปี ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (BA): 3 ปี ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (BSc): 3 ปี

สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติ (IE) ในประเทศฮอลแลนด์ทำการสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมและการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชาโดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบวิชาชีพจากชุมชนนานาชาติ สถาบัน IE เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก โดยมีสถาบัน IE ขนาดใหญ่หกแห่งในประเทศฮอลแลนด์

ระยะเวลาหลักสูตรที่สถาบันเพื่อการศึกษานานาชาติ: ปริญญาเอก (มีเปิดสอนที่สถาบัน IE เพียงแห่งเดียว) ระยะเวลาหลักสูตรมีความยืดหยุ่น ปริญญาโทศิลปศาสตร์ (MA): 1-2 ปี ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ (MSc): 1-2 ปี
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์

การทำงานนอกเวลา

การเดินทางในเนเธอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวดัตช์

MUST READ

การสมัครเรียนต่อเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ หรือ ฮอลแลนด์ เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่มีคุณภาพชีวิตดี ความปลอดภัยสูง และระบบการศึกษาดีเยี่ยม มีมหาวิทยาลัยถึง 11 แห่งที่ติดอันดับ Top 200 ของโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันดินแดนกังหันสีส้มแห่งนี้ จะมีนักศึกษาต่างชาติมากถึง 87,100 คน    ขั้นตอนการสมัคร ค้นหาข้อมูล หากสนใจเรียนต่อประเทศเนเธอร์แลนด์ ควรหาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาวิชาใดและเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี

8.6K

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์

ระบบการศึกษาและมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์ นอกจากเนเธอร์แลนด์จะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงจักรยานระดับโลกอย่าง ‘อัมสเตอร์ดัม’ แล้ว ดินแดนกังหันลมแห่งนี้ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักศึกษาจากทั่วโลก นิยมมาเรียนต่อตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป ปัจจุบันเนเธอแลนด์มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเกือบแสนคน จากกว่า 190 ประเทศเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่นี่เน้นเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากกว่าประเทศอื่นในละแวกเดียวกัน

7.2K

ประเภทของหลักสูตร

ประเภทของหลักสูตร สถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศฮอลแลนด์ทุกแห่งรวมกัน ได้ร่วมกันเปิดสอนหลักสูตรการเรียนนานาชาติมากมายมีด้วยกันทั้งหมดถึง 1,560 หลักสูตร มากกว่า 98% ของหลักสูตรเหล่านี้ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประเภทของวุฒิการศึกษาระดับปริญญา การเรียนในระดับปริญญาตรีจะนำไปสู่การได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว และคุณจะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้

3.8K