ขั้นตอนเรียนต่อ
เนเธอร์แลนด์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

ประเภทของหลักสูตร

2773

ประเภทของหลักสูตร

สถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศฮอลแลนด์ทุกแห่งรวมกัน ได้ร่วมกันเปิดสอนหลักสูตรการเรียนนานาชาติมากมายมีด้วยกันทั้งหมดถึง 1,560 หลักสูตร มากกว่า 98% ของหลักสูตรเหล่านี้ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทของวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
การเรียนในระดับปริญญาตรีจะนำไปสู่การได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว และคุณจะสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมหาวิทยาลัยการวิจัยจะมอบวุฒิการศึกษาทั้งในปริญญาตรีและปริญญาโท ขณะที่สถาบัน IE จะเปิดสอนเพียงหลักสูตรระดับปริญญาโท ไม่มีหลักสูตรปริญญาตรี
 

ปริญญาตรี
การเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทั้ง BA/BSc) ที่มหาวิทยาลัยการวิจัยจะใช้เวลาเรียน 3 ปี และคุณจะได้รับ 180 หน่วยกิต ส่วนการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะต้องเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปีและคุณจะได้รับ 240 หน่วยกิต
 

ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทด้านการวิจัย (MA/MSc) มีระยะเวลาเรียนระหว่างหนึ่งถึงสามปี คุณจะได้รับ 60-180 หน่วยกิต วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะมีค่าเท่ากับ 60-120 หน่วยกิต
 

ปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกมีการเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยการวิจัยเท่านั้น

 

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญา

รัฐบาลฮอลแลนด์พยายามที่จะทำให้การเรียนระดับอุดมศึกษามีความเป็นไปได้สำหรับนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพจากทั่วโลก ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาที่สถาบันระดับอุดมศึกษาของฮอลแลนด์เริ่มต้นที่ 1,672 ยูโรสำหรับนักศึกษาจากสหภาพยุโรป ค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปจะมีอัตราที่สูงกว่านี้

คุณควรตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง แต่โดยทั่วไปแล้วค่าเล่าเรียนในประเทศฮอลแลนด์อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในเนเธอร์แลนด์

การทำงานนอกเวลา

การเดินทางในเนเธอร์แลนด์

วัฒนธรรมของชาวดัตช์

 

 

ค้นหาคอร์ส

เนเธอร์แลนด์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.