ขั้นตอนเรียนต่อ
นิวซีแลนด์: ข่าวล่าสุด

ทุนนิวซีแลนด์เต็มจำนวน

New Zealand-ASEAN Scholars Awards

    ในสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกให้เป็นประเทศหนึ่งที่มีการออกมาตรการรวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนมาก ทำให้ตอนนี้ NZ มีเคสคอนเฟิร์ม* นายกรัฐมนตรี Jacinda Ardern ก็ได้รับคำชื่นชมจากทุกทิศ ทำให้ตอนนี้นิวซีแลนด์เป็นประเทศต้นๆ ที่คนให้ความสนใจเลย 

 

    หลายๆ คนเลยอาจสนใจในประเทศนี้ขึ้นมาบ้างแล้ว!? เพราะใน Pantip การเรียนต่อนิวซีแลนด์ก็ได้รับความสนใจขึ้นมาก เราเลยมาแนะนำทุนให้บินลัดฟ้าไปเรียนต่อนิวซีแลนด์กันเลยจ้า     

 

    โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand - ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แบบเต็มจำนวนให้แก่นักเรียนใน ASEAN รวมถึงนักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์

 

    ทุนสนับสนุนให้ศึกษาสาขาที่เป็นที่ต้องการของประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลนิวซีแลนด์สนับสนุนให้ศึกษาด้านต่อไปนี้ 

 

    Climate Change and Resilience และ Climate Change and the Environment ซึ่งจะครอบคลุมสาขา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change), วิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change science), นโยบายและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental policy and planning), กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental law), วิศวกรรมโยธา (Civil engineering), การจัดการน้ำ (Water management) และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource management) 

 

    Disaster Risk Management (การจัดการความเสี่ยง) ซึ่งจะครอบคลุมสาขา การจัดการภัยพิบัติ (Disaster management), การจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency management) ภูมิศาสตร์ (Geology) วิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical engineering) 

 

    Food Security and Agriculture (ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรม) ซึ่งครอบคลุมสาขา ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) วิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural science) เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural technology) เกษตรกรรมในน้ำ (Aquaculture) การจัดการฟาร์ม (Farm management) เทคโนโลยีด้านอาหาร (Food technology) 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

 

    Renewable Energy (พลังงานหมุนเวียน) ซึ่งครอบคลุมสาขา ระบบและเทคโนโลยีการกระจายพลังงาน (Energy distribution systems and technologies) การจัดการพลังงาน (Energy management) นโยบายพลังงาน (Energy policy) พลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพ, พลังงานน้ำ, hydrothermal และพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม (Geothermal, hydroelectric, hydrothermal, solar and wind energy)

    

    Good Governance (การปกครอง) ซึ่งครอบคลุมสาขา นโยบายสาธารณะและการจัดการ (Public Policy) การบริหารจัดการภาครัฐ (Public service management) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International relations)

 

 

    ทุนนี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

    Postgraduate Certificates (6 เดือน), Postgraduate Diplomas (1 ปี), Master’s Degrees (1-2 ปี) และ PhDs (ถึง 3.5 ปี) 

 

     ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตั้งถิ่นฐาน ค่าประกันสุขภาพและประกันเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าทำวิทยานิพนธ์ (เอาง่ายๆ คือครบเครื่อง) 

 

    โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติในประเทศ ASEAN และมีประสบการณ์ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่จะสมัครอย่างน้อย 2 ปี เพื่อนำความรู้ความสามารถทางวิชาการกลับมาพัฒนาประเทศไทย ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับทุนจะต้องกลับมาพำนักในประเทศไทย 2 ปี

    

 

    นอกจากทุนนี้แล้วยังมีทุน New Zealand Short Term Training Scholarships สำหรับประชากรอาเซียนด้วยเป็นทุนอบรมระยะสั้นระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ โดยจะโฟกัสในเรื่อง Climate Change and Resilience และ Good governance โดยทุนนี้จะคัดเลือกผ่านสถานทูตโดยให้หน่วยงานรัฐหรือองค์กรต่างๆ เสนอเชื่อผู้สมัครเข้ามา 

 

    ใครสนใจก็ลองทักไปถามเพจสถานทูตนิวซีแลนด์ในประเทศไทยได้นะ 

 

    ดูรายละเอียดเต็มๆ ได้ที่ https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-government-scholarships/new-zealand-government-scholarships-on-offer/  

 

    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://scholarship.force.com/Scholar/s/enquiry 

 

    ค้นหาทุนอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ได้ที่ https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarship/search-results 

 

    10 ทุนการศึกษาเด็ดที่นิวซีแลนด์

    IELTS ไม่ต้องสูงก็เรียนต่อนิวซีแลนด์ได้สบ๊าย

 

    *อ้างอิงข้อมูลวันที่ 3 พฤษภาคม 2020 

 

 

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย