นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สิงคโปร์: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

ระบบการศึกษาในสิงค์โปร์

share image

ระบบการศึกษาในสิงค์โปร์

สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในประเทศที่ที่เล็กแต่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในโลกทั้งทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่รวมของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกและยังติดโผRank ,การจัดอันดับโลกอยู่หลายปี ด้านการวารสาร, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับ หากคุณกำลังวางแผนที่จะศึกษาต่อต่างประเทศในสิงคโปร์ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรมีเข้าใจอย่างระบบการศึกษาอย่างละเอียด เราย่นย่อเรื่องของสถาบันต่างๆมาให้คุณด้วย

สถ​​าบันการศึกษาในสิงคโปร์

ประเภทของสถ​​าบันการศึกษาพื้นที่ที่คุณเลือกเรียนขึ้นอยู่สาขาและวุฒิการศึกษาที่คุณอยากเรียน

สถาบันการศึกษาทางเทคนิค Institute of Technical Education

สิงค์โปร์มีสถาบันประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเปิดสอนวิชาทางเทคนิคโดยเฉพาะ และเป็นสถาบันที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลโดยตรง ในเรื่องการสร้าง ทักษะวิชาเฉพาะทางเทคนิคให้ได้มาตรฐาน ให้แก่บัณฑิตที่จบด้านนี้ มีสาขาให้เลือกเรียนตั้งแต่ วิทยาศาสตร์ประยุกต์, ธุรกิจการออกแบบและสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ การสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยี, วิศวกรรมและการท่องเที่ยวสันทนาการ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์

โพลีเทคนิค - Polytechnics

สถาบันโพลีเทคนิค เช่น Nanyang Polytechnic ให้การฝึกอบรมทักษะที่เน้นให้ผู้เรียนให้เอาไปปฎิบัติใช้งานได้จริง คอร์สเรียนมุ่งเน้ภาคปฎิบัติ หลักสูตรมีให้เลือกทั้งในระดับให้ระดับวุฒิบัตรและปริญญาระดับ หลักสูตรโพลีเทคนิคเป็นหนึ่งในหลักสูตรของการศึกษาและการพัฒนาทักษะเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังสถาบันการศึกษาอิสระที่มีหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรระดับอีกเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่นการศึกษาที่ นันยางสถาบันวิจิตรศิลป์ (NAFA) รับเงินทุนสนับสนุนจากเอกชนเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาด้านศิลปะ สถาบันเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นกัยกระทรวงศึกษาธิการของ สิงคโปร์ (Ministry of Education : MOE) และนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดการกับสถาบันโดยตรง

มหาวิทยาลัย

สิงคโปร์มีจำนวนมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทั้งแบบที่ได้รับเงินทุนจากสาธารณชน จากภาคเอกชนและจากรัฐบาลบางมหาวิทยาลัยมีแคมปัสที่ต่างประเทศ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและโท โดยแต่ละสถาบันจะมีหลักสูตรเป็นที่ของตัวเองที่แตกต่างกันในสาขาต่างๆ มหาวิทยาลัยรัฐบาล 4 แห่งในสิงคโปร์ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ , Nanyang Technological University , มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ และ สิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ

ระดับปริญญาตรี

โดยทั่วไปหลักสูตรปริญญาตรีในสิงคโปร์ใช้เวลา ประมาณ 3-4 ปี สำหรับนักเรียนเต็มเวลา นักเรียนจะสามารถหลักสูตรมาตรฐานที่ครอบคลุมวิชา Bachelor of Arts (BA) หรือ  Bachelor of Science (BS) หรือเลือกหลักสูตรที่เจาะจงเฉพาะด้านและมีวิชาพื้นฐานที่จำเป็น เช่น Bachelor of Science (Business Analytics). นักเรียนที่เลือกเรียนหลักสูตรในลักษณะนี้เลือกด้านที่ต้องการเน้นเรียน เช่น Business Analytic วิชานั้นๆเรียกว่า Major (วิชาเอก) แล้วเลือกวิชาอื่นๆให้ครบตามหน่วยกิจที่หลักสูตรกำหนด ในขณะที่บางแห่งนักเรียนสามารถเลือก Minor วิชารองตามหน่วยกิตที่กำหนด ซึ่งอันนี้แล้วแต่สถาบันจะกำหนด

ปริญญาโทและปริญญาเอก

นักเรียนสามารถสมัครเรียนทั้งใน ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปริญญาโทแบบเต็มเวลา เรียนตั้งแต่1 – 2 ปี ระดับปริญญาเอกอาจจะใช้เวลา 2-5 ปี  ในแต่ละสถาบันจะมีข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียนที่แตกต่างกันมาก เมื่อเทียบกับคอร์สปริญญา เพราะการเรียนต่อปริญญาโทเป็นการเลือกสาขาที่เฉพาะเจาจงมากขึ้น ผู้เรียนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนเลือกคอร์ส  รวมทั้งสถาบันได้สร้างหลักสูตรที่ต่างกันและต้องการที่จะมั่นใจว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติที่สามารถเรียนได้  ถึงแม้ว่าจะเป็นคอร์สเดียวกัน ก็ควรตรวจสอบข้อกำหนดในการสมัครกับแต่ละสถาบันให้ดี

วัฒนธรรมการศึกษา

สิงค์โปรเป็นกระเทศที่มีความเป็นอินเตอร์สูง การศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเน้นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจากเป็นภาษากลางที่ผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกัน

รูปแบบการเรียน การสอนในสิงคโปร์เน้นความเป็นระบบการเรียนที่ระเบียบ เน้นภาคปฏิบัติ ความรู้และสไตล์การสอนมาจากทั้งตะวันออกและตะวันตกผสมผลสากัน

วิธีวัดผลการเรียน โดยการสอบเป็นหลัก ซึ่งจะให้ความสำคัญในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ ทบทวนบทเรียนให้อย่างครอบคลุมที่สุด เท่าที่ทำได้

หลักสูตร เน้นความเข้าใจและการฝึกชำนาญในแต่ละขั้นตอนขององค์ความรู้ และ ฝึกปฎิบัติจากตัวอย่างหลายๆ แบบเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและประยุกต์ใช่ได้ดีเมื่อนำไปใช้งานจริง

ในขณะที่บางชั้นเรียนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้อภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดให้ การศึกษาในสิงคโปร์โดยทั่วไปจะเน้นที่อาจาร์ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง และนักเรียนจะต้องติดตามเนื้อหาหลักสูตร การเรียนที่นี่ให้ความสำคัญ กับเกรด และกับความตั้งใจเพียรพยายามของผู้เรียน การเรียนในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปจะแข่งขันกันสูงมากและนักเรียน จะต้องค้นความหาความรู้และทำการวิจัยนอกจากที่กำหนดหลักสูตร ซึ่งตัวผู้เขียนเองคิดว่าการศึกษา

ตอนนี้เข้าใจระบบการศึกษาของสิงคโปร์ดีแล้ว เริ่มต้นการดูหลักสูตรในสิงคโปร์ที่นี่เลย ลิงค์ที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อสิงค์โปร์

 

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย