นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน - MUST READ

UKเตรียมประกาศใช้กฎพรบใหม่ ลดจำนวนคนต่างชาติเข้าประเทศ

share image

เมื่อเร็วๆนี้รัฐสภาแห่งอังกฤษเพิ่งผ่านกฏหมายฉบับจะส่งผลอย่างต่อนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร รวมทั้งนักศึกษาไทยด้วย

พระราชบัญญัติการศึกษาได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแห่งอังกฤษ ซึ่งใจความหลักของพรบ.ฉบับนี้คือ สรหาชอาณาจักรมีโควตาผู้ย้ายถิ่นฐานที่มาจากประเทศอื่นว่าสามารถอยู่ในสหราชอาณาจักรได้จำนวนกราคนในแต่ละปี ซึ่งร่างพรบ.ใหม่นี้ จะนับจำนวนนักศึกษาที่มาศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรด้วย แม้วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรจะเสนอให้แยกจำนวนนักศึกษาต่างชาติออกจากโควต้าของผู้ย้ายถิ่นในสหราชอาณาจักร แต่นางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็ไม่สนใจข้อแนะนำดังกล่าว

นอกจากนั้น นายเลียม ฟอกซ์ อธิบดีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและ นายบอริส จอนสัน เลขาธิการต่างประเทศได้แสดงท่าทีร่วมกันกดดันนางเทเรซ่า เมย์ ให้ยกเลิกการรวมจำนวนนักศึกษาต่างชาติกับจำนวนโควตาของผู้ย้ายถิ่นในสหราชอาณาจักรแต่นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบเช่นกัน

 

ในปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีนักศึกษาต่างชาติมากเป็นอันดับสองของโลก และหากนายกรัฐมนตรีต้องการที่จะลดคนต่างชาติที่อพยพเข้าสหราชอาณาจักรลงให้ต่ำกว่า 100,000 คน นักศึกษาไทยก็จะได้รับผลกระทบอย่างมาก

 

มุ่งลดคนต่างชาติอพยพเข้าสหราชอาณาจักร

พรรคอนุรักษ์นิยมของนางเทเรซ่า มีความพยายามที่จะลดจำนวนคนต่างชาติที่อพยพเข้าสหราชอาณาจักรให้ต่ำกว่าหนึ่งแสนคนต่อปีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จ รวมถึงในสมัยของนายเดวิด แคเมอรอนที่ยังทำไม่ได้ แต่คาดกันว่านางเทเรซ่า จะดันประเด็นดังกล่าวให้มีความสำคัญขึ้นอีกในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นเดือนหน้า

 

จำนวนนักศึกษาต่างชาติจะถูกบีบลงมากแค่ไหน?

ถ้าดูที่สัดส่วนแล้วจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ถูกรวมในโควตาแล้ว จะเห็นว่าจำนวนนักเรียนต่างชาติมีสัดส่วนมากจนการลดจำนวนโควต้าผู้อพยพเข้าสหราชอาณาจักรจะกระทบนักศึกษาต่างชาติมาก

สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในปี 2015 มีคนต่างชาติจากทั่วโลก 192,000 คนจากทั่วโลกไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร ในขณะทีมีเพียง 24,000 คน ย้ายออกไปต่างประเทศ หมายความว่าส่วนต่างมีจำนวน 168,000 คนที่ไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรมากกว่าคนที่ย้ายออกจากสหราชอาณาจักร

ผลก็คือ ถ้านางเทเรซ่า จะทำให้จำนวนคนอพยพเข้าสหราชอาณาจักรลดลงถึง 100,000 คนต่อปี ทางสหราชอาณาจักรต้องลดจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าไปศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา, เลขาธิการกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักร นางแอมเบอร์ รัดด์ กล่าวว่า รัฐบาลจะลดจำนวนผู้อพยพเข้าสหราชอาณาจักรโดยเพิ่มความเข้มงวดการออกวีซ่ากับนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่มีคุณภาพต่ำ

Stat Internation Student and Immigrants

 

Hotcourses Diversity Index:

ดัชนีความหลากหลายของฮอทคอร์สเซส หรือ Hotcourses Diversity Index (HDI) คือเครื่องมือที่จะช่วยให้นักศึกษาเปรียมเทียบความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยทั่วโลก เครื่องมือนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลอนดอน

น่าสนใจว่าเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขที่ต้องการลด คิดเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 79,569 คน กระจายตัวกันอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางชนชาติ 9 อันดับแรกในดัชนี

 

Westminster University กลับมีความหลากหลายของชนชาติมากที่สุดถึง 169 ชนชาติและยังเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรด้วย

 

นั่นหมายความว่า

InternationalStudentsHC

โดยสรุปแล้วมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาไทยเป็นจำนวนมากได้ยากขึ้น ที่คาดการณ์กันไว้คือกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรจะมีบทลงโทษแก่มหาวิทยาลัยที่ออกวีซ่าให้แก่นักศึกษาง่ายเกินไป ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยจะถูกยกเลิกใบอนุญาตรับนักศึกษาต่างชาติ หากนักศึกษาที่รับมาถูกปฏิเสธวีซ่ามากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ แต่ตัวเลขที่อาจลดลงเหลือ 7 เปอร์เซนต์

 

ว่ากันว่าทั้งออสเตรเลียและ แคนาดาต่างก็ได้รับผลประโยชน์จากท่าทีของสหราชอาณาจักรแล้ว และกำลังตักตวงโอกาสที่ในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติของตนเอง

ถึงทั้งหมดนี้จะดูน่าเป็นห่วงสำหรับคนที่ต้องการจะไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร แต่นโยบายเหล่านี้ก็ยังใช้เวลากว่าจะมีผลอย่างเป็นทางการ ซึ่งยังต้องจับตาดูกันไปก่อนจนกว่าจะได้รับการยืนยัน นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากนางเทเรซ่าไม่ได้รับเลือกให้รับตำแหน่งต่อในการเลือกตั้งสมัยหน้า

เกี่ยวกับประเด็นนี้ทาง Hotcourses Thailand  เชื่อว่าทางมหาวิทยาลัยอาจจะรับนักศึกษาต่างชาติได้น้อยลงและนักศึกษาไทยจะลำบากขึ้นในการขอวีซ่า แต่ก็มีความเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าทางมหาวิทยาลัยอาจจะต่อต้าน และเสนอแนวทางแก้ไขพรบ.นี้ เพื่อคงรายได้ของสถาบันและความหลากหลายทางชนชาติที่จะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ จึงยังต้องตามประเด็นนี้กันต่อไป

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่พระราชบัญญัติการศึกษาขั้นสูงและวิจัยมีต่อมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักร ดูบทความจาก WhatUni.com

หากกำลังสนใจศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ อย่าเพิ่งท้อ! ลองเสริ์ชหามหาวิทยาลัยในอังกฤษที่นี่้เลยสำหรับแรงบันดาลใจ

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

University of Westminster, London

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท

MUST READ

article Img

5 ขั้นตอนง่ายๆ เขียน Statement of Purpose (SOP) เพื่อเรียนต่อ

Statement of Purpose หรือ SOP คือ บทความแนะนำตัว ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งในการสมัครเรียนต่อ แน่นอนว่าเราต้องแข่งขันระหว่างนักเรียนกันเองมากมาย  ดังนั้นการเขียนแนะนำตัวจึงเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละคนโดดเด่นและแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้   ทำไมต้องเขียน SOP ให้ดี?       Statement of Purpose นั้นเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนแนะนำตัว หรือแสดงความตัวเองไปยังมหาวิทยาลัยว่าทำไมเราถึงอยากเข้าศึกษาที่นี่

126.4K
article Img

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ อังกฤษเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อเมืองนอก เพราะนอกจากจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษาต่างชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า ทุนการศึกษา และคอร์สเรียนภาษาก่อนเปิดเทอม นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่การเดินทางสะดวกสบายทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่ละสถานที่เชื่อมกันด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา

68K
article Img

อธิบายสอบ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่จะมาเล่าสรุปเรื่องราวการสอบภาษาที่จำเป็นต่อการขอวีซ่าอังกฤษ และการสอบ IELTS แบบใหม่ ที่แอบราคาแพงกว่าเดิม แต่ก่อนจะลงลึกไปถึงการสอบ IELTS ขอเล่าเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดสำหรับขอวีซ่าอังกฤษก่อน   การสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าของ British Council ประเทศไทยในปัจจุบัน มี 4 ประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขอวีซ่า ได้แก่ >>> กฎใหม่วีซ่าอังกฤษ โดย Home office 14 แถลง 14 กรกฎาคม 2558

22K
article Img

เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)

การเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) : English as a Foreign Language       สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติมากมาย ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญทางภาษามักจะเป็นเรื่องหลักที่ถูกสนใจมากที่สุด การเรียนภาษาอังกฤษสามารถเปิดประตูสู่อนาคตมากมาย ดังนั้น พยายามทำใจให้สบายว่าแท้จริงแล้วมีตัวช่วยคุณในเรื่องนี้มากมาย และหลายๆทางเลือกก็เข้ากับความต้องการของคุณ มีนักเรียนอีกมากที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในเรื่องนี้ รวมถึง

21.4K