นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: ข่าวล่าสุด

วีซ่านักเรียนอังกฤษเปลี่ยนกฎลดสิทธินักเรียน เริ่มสิงหา 2558

วีซ่านักเรียนอังกฤษเปลี่ยนกฎล่าสุด เริ่มสิงหา 2558 ควบคุมนักเรียนต่างชาติ เลิกให้ทำงานพิเศษ ลดระยะเวล่าเรียน

share image

จากที่มีข่าวเปลี่ยนกฎวีซ่าเรียนต่ออังกฤษในปี 2557 ที่ผ่านมา นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนต่อและเรียนต่ออยู่ในสหราชอาณาจักต่างได้รับผลกระทบในในด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขั้นของค่าสมัครวีซ่า ค่าสมัครสอบไอเอลแบบใหม่ UKVI ล่าสุดที่ผ่านที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว และการริดรอนโอกาสในการทำงานขณะที่เรียนอยู่ และหลังเรียนจบ

 

ล่าสุดใน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เทเรซ่า เมย์ (Theresa May) รัฐมนตรีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UK Home office Secretary ) ได้ออกมาแถลงข่าวเปลี่ยนกฎการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีผลกระทบบังคับใช้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป กฎใหม่นี้มีผลต่อนักเรียนทุกประเทศที่ต้องขอวีซ่าเรียนต่ออังกฤษ (Tier 4* of the points-based system ) รวมถึงประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงหลัก

 

แก้ไข คำแปล ข้อ 1 ข้อ 5 รวมทั้งโน้ตอธิบายข้อ 1 ข้อ 5 รวมทั้ง ใส่ที่มารายละเอียดของคำศัพท์ (Glossary) เฉพาะทางเพิ่มเติมในข้อที่ใส่ดอกจัน (*)เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ของคุณผู้รู้ และผู้เกี่ยวข้องที่ส่งคำแนะนำเข้ามาเพื่อให้บทความนี้สื่อสารข่าวอย่างถูก ต้องที่สุดค่ะ

ฮอทคอร์ส ประเทศไทย : แก้ไขล่าสุด 22 กรกฎาคม 2558

>> 1  นักศึกษาใหม่ที่เรียนใน สถาบันระดับวิทยาลัยของรัฐ หรือ  วิทยาลัยรัฐ* ห้ามทำงาน เพื่อที่จะได้มีสิทธิที่เสมอเหมือน กับนักเรียนในวิทยาลัยเอกชน (บังคับใช้ เดือนสิงหาคม 2558)

stop new students at publicly funded colleges *  from working, bringing them in line with those at private colleges (from August)

 

2 อนุญาตให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยสามารถสมัครเรียนหลักสูตรใหม่ในระดับเดียวกันได้ เฉพาะแต่ในกรณีที่คอร์ส หรือหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรก่อนหน้านี้ หรือมหาวิทยาลัยยืนยันว่า การสมัครคอร์สหรือหลักสูตรนั้นๆสนับสนุนแรงผลักดันทางอาชีพของนักเรียน จะมีการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและจะมีการลงโทษมหาวิทยาลัยที่ละเมิดกฎข้อนี้ ( บังคับใช้ เดือนสิงหาคม 2558)

allow university students to study a new course at the same level but only where there’s a link to their previous course or the university confirms that this supports their career aspirations. There will be credibility interviews and sanctions against universities who abuse this rule (from August)
 

3 หากนักเรียนในระดับ college ต้องการที่จะเรียนต่ออีกหลักสูตร ห้ามต่อวีซ่า Tier 4 ในสหราชอาณาจักร  นอกจากในกรณีที่มหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่เป็น ‘มหาวิทยาลัยร่วม’ ที่มีการเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยอีกแห่งที่ได้รับการรับรองจาก โดย UK Home office  การยื่นขอวีซ่าใหม่นี้ หากนักเรียนต้องการที่จะเรียนหลักสูตรอื่น ที่ต่างออกไป นักเรียนต้องขอยื่นจากนอกสหราชอาณาจักร ( บังคับใช้ เดือนพฤศจิกายน2558)


ban college students from extending their Tier 4 visas in the UK unless they are studying at an ‘embedded college’, one which has a formal, direct link to a university that is recognised by the Home Office. This will require them to leave and apply for a new visa from outside the UK if they wish to study another course (from November)

 

4  นักศึกษาห้ามขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น Tiers 2 หรือ Tier 5  ในสหราชอาณาจักร นักเรียนต้องยื่นสมัครวีซ่าใหม่จากนอกสหราชอาณาจักร ( บังคับใช้ เดือนเดือนพฤศจิกายน )

ban college students from being able to switch visas to Tiers 2 or 5 in the UK, and require them to apply from outside the UK (from November)

 

>>5. ลดระยะเวลาในการศึกษาในระดับการศึกษาเพิ่มเติม ( further education )จาก 3 ปีเป็น2 ปี ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาของการเรียนอุดมศึกษาของนักเรียนต่างชาติยาวเท่ากับของนักเรียนอังกฤษโดยทั่วไป ( ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน )

reduce the time limit for study at further education level from 3 years to 2 years. This brings the maximum period into line with the length of time British students generally spend in further education (from November)

 

6 ห้ามผู้ติดตาม Tier 4 ทำงานไร้ฝีมือ แต่สามารถทำงานพิเศษหรืองานเต็มเวลาการทำงานที่มีทักษะได้ ( บังคับใช้ ตั้งแต่*ฤดูใบไม้ร่วง)

stop Tier 4 dependants from taking a low or unskilled job, but allow them to take part-time or full-time skilled work (from* the autumn)

 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยลดการละเมิดการเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมายในสหราชอาณาจักร เพื่อรักษาสภาพการแข่งขันทางการศึกษาในและดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณภาพดีที่สุด สหราชอาณาจักรยังคงต้อนรับนักเรียนที่แท้จริงเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกของเรา

These changes will help reduce immigration abuse ensuring the UK maintains a competitive offer and attracts the brightest and best international students. The UK continues to welcome genuine students to our world class universities.

( ที่มา gov.uk visas & immigrant )

 

จะเห็นได้ชัดว่ากฎของกรมตรวจคนเข้าเมื่อชุดนี้  นอกจากจะมีข้อกำหนดที่ทำให้ขั้นตอนที่ยุ่งยาก จำกัดสิทธิที่นักเรียนต่างชาติทั้งที่เรียนอยู่ และกำลังจะไปเรียนต่อแล้ว ยังไม่เอื้อต่อโอกาสการหาประสบการหลังเรียนจบอย่างเห็นได้ชัด มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาทันทีเมื่อโฮมออฟฟิสแถลงข่าวการบังคับใช้กฎใหม่นี้อย่างเป็นทางการ

 

กฎนี้จะมีผลกับอย่างไร?

สำหรับน้องๆกำลังจะสมัครเรียนในปีการศึกษา ฮอทคอร์สได้ทำสรุปสั้นๆ พร้อมตัวอย่างเพื่อจะได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้น

>>1 ในเรื่องของชั่วโมงการทำงานพิเศษ น้องๆที่กำลังรอ CAS หรือกำลังยื่นใบสมัคร หรือ ยื่นใบสมัครไปแล้วกำลังรอผลอยู่ กฎใหม่น่าจะมีผลบังคับเลย  คือห้ามทำงาน สำหรับวิทยาลัยของรัฐ (publicly funded college) ตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อของ publicly funded college ออกมาอย่างเป็นทาง ซึ่งหากมีการประกาศออกมาทาง ฮอทคอร์สจะอัพเดทข้อมูลอย่างเร็วที่สุด ข้อแนะนำคือให้เชคกลับไปยังมหาวิทยาลัยค่ะ

ข้อมูลที่เราหาได้จากหน่วนงานที่น่าเชื่อถือตอนนี้คือ รายชื่อของมหาวิทยาลัยที่สามารถ Sponsor Tier 4 ให้กับนักเรียนของสถาบันได้ ตามลิงค์นี้ค่ะ gov.uk/Tier4 Register institutions

ส่วน คนที่ได้วีซ่าไปแล้วตัวเลขชั่วโมงการทำงานจะระบุอยู่มุมบนของวีซ่า คอร์สเรียนที่ต่ำกว่าขั้นปริญญา เช่น เรียนภาษาอังกฤษ Pre-sessional English / EFL (English as a foreigner language) หากจัดเป็นระดับ FE* จะไม่มีชั่วโมงในการทำงาน คอร์สปริญญาตรีและโท ทำได้ 20 ชม.ในภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับประเภทของสถาบันและคอร์สอันนี้ต้องไปตรวจสอบกับทางสถาบันของเราว่าจัดอยู่ในประเภทใด ( Working hour* อ่านเพิ่มด้านล่าง)

2 คนที่เรียนอยู่แล้วอยากจะเรียนต่ออีกใบ เช่น เรียนโทอยู่แล้วอยากจะเรียนโทใบที่สอง จะสมัครวีซ่าได้ก็ต่อเมื่อหลักสูตรต้องเกี่ยวข้องกันเท่านั้น เช่น Marketing à Finance และจะมีการสอบสัมภาษณ์

3 นักเรียนในระดับ College (วิทยาลัย หรือเทียบเท่า ม.4 – 6 ในประเทศไทยค่ะ ) หากต้องการจะเรียนต่อ ไม่สามารถต่อวีซ่าจากภายใน UK ได้ ต้องกลับมาสมัครวีซ่าใหม่ จากประเทศไทย กรณียกเว้นคือ มหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อเป็นสถาบันร่วมในเครือที่ Home office ที่ได้รับอนุญาตจากโฮม ออฟฟิส

4 พอเรียนจบแล้ว และโชคดีหางานใน UKได้ โดยปกติเราจะต้องเปลี่ยนจากวีซ่านักเรียน Tier 4 เป็น วีซ่าทำงาน Tiers 2 หรือ Tier 5 ซึ่งต่อจากนี้ต้องสมัครจากนอกสหราชอาณาจักรเท่านั้น คือกลับมาสมัครจากประเทศไทย  

>>5. ปรับคอร์สเรียนยาว 3 ปีมาเป็น 2 ปี ข้อนี้เป็นสำหรับสถาบันที่เปิดคอร์ส FE*ต้องปรับระยะเวลาของคอรส์ให้ลดลงตามค่ะ ไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงกับนักเรียน

6 ห้ามผู้ติดตาม Tier 4 ทำงานไร้ฝีมือ งานที่มี มีระดับ 1-2 ตาม SOC* skill level  ดูตารางด้านล่าง

หากผิดพลาดประการใด รบกวนผู้รู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา ติดต่อแนะนำเพื่อแก้ไขได้เลยนะคะ อย่างไรก็ตามขอให้ตีความยึดการตีความจากฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

 

คุณคิดอย่างไรกับกฎใหม่ที่ออกมา ?

 อย่าลืมช่วยแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ กำลังเรียนอยู่ หรือกำลังจะไปเรียนต่อ

อ่านข่าวก่อนหน้านี้ ยกเลิกการใช้ TOEFL เพื่อสมัครเรียนต่อ UK

มหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีผลบังคับใช้

กระแสต่อต้านกฎโหด เกษสุดานักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ที่อังกฤษ

 

 

Glossary อธิบายคำศัพท์

 • Tier 4 : วีซ่านักเรียน (ทั่วไป) อ่านรายละเอียด gov.uk/tier4
 • publicly funded colleges  : สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณส่วนใหญ่จากรัฐ โดยผ่านรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น
 • Further Eduction : การศึกษาเพิ่มเติม (FE) หมายถึงถึง การศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาระดับมัธยมที่ แต่ไม่ถือส่วนหนึ่งของอุดมศึกาษา (Higher Education หรือ HE ) นั่นคือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท)
  • Further education (FE) includes any study after secondary education that’s not part of higher education (that is, not taken as part of an undergraduate or graduate degree (ที่มา gov.uk/Further Education)
 • the autumn : ฤดูใบไม้ร่วง ในสหราชอาณาจักร เริ่มโดยประมาณ 22 – 23 กันยายน  (ที่มา Metoffice.gov )
 • College : วิทยาลัย หรือเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมปลายในประเทศไทย
  • College of further education is an educational institution in England, Wales, Northern Ireland, Belize, The Caribbean, Malta, Norway, Brunei Southern Africa, among others, where students aged 16 to 19 typically study for advanced school-level qualifications, such as A-levels, BTEC and the International Baccalaureate Diploma, or school-level qualifications such as GCSEs. In Singapore and India, this is known as a junior college. The municipal government of the city of Paris uses the phrase "sixth form college" as the English name for a lycée.[14] ( ที่มา wiki )
 • Working Hour : The maximum hours you can work during term-time are normally printed on your visa sticker or Biometric Residence Permit (BRP), and will depend mainly on when you made your most recent immigration application. (ที่มา ukcisa.org.uk ดูข้อ 3 )
 • SOC : Standard Occupational Classification  มาตรฐานการแบ่งประเภทของงาน
 • งานไร้ฝีมือ : งานที่อยู่ในระดับ 1-2 ตาม SOC มาตรฐานการแบ่งประเภทของงานที่กำหนดโดย ONS  - Office national Statistic (ที่มา gov.uk Migrant in low skill work หน้า 22-23)

 

 

Free ukbook   Free book usaFree book Australia

 

 

 

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย