ขั้นตอนเรียนต่อ
ข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศ : Essentials - MUST READ

เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางและเช็คลิสต์

ก่อนจะเดินทางไปมหาวิทยาลัย เราต้องแน่ใจว่าจัดการทุกอย่างเรียบร้อย โดยเฉพาะถ้าไปเรียนต่างประเทศเป็นครั้งแรก ก่อนจะถึงวันออกเดินทางเราควรตรวจสอบสิ่งของที่เราต้องการให้เรียบร้อยในขณะเดินทาง ลองดูคร่าวๆ เช็คลิสต์ก่อนเดินทาง ด้านล่างก็ได้

2458

ตรวจสอบแผนการเดินทางของคุณ

คอนเฟิร์มตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อย วัน เวลา ที่ออกเดินทาง หากใช้ส่วนลดนักเรียนในการซื้อตั๋ว เราต้องเตรียมเอกสารแสดงความเป็นนักเรียนไปยังสนามบินด้วย นอกจากนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดของเราบนบัตรเดินทางให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นเราอาจไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทาง เมื่อเดินทางไปถึงเมืองที่เราต้องการแล้ว ต้องเตรียมพร้อมเรื่องการเดินทางจากสนามบินไปยังหอพักของเราด้วย มหาวิทยาลัยบางแห่งจะจัดการรถรับส่งให้กับนักเรียนต่างชาติซึ่งจะรับนักเรียนต่างชาติจากสนามบินไปยังที่พัก ทุกๆ หนึ่งหรือสองชั่วโมง หากเราต้องการเดินทางด้วยวิธีนี้ ต้องตรวจสอบสถานที่นัดหมายเพื่อขึ้นรถให้ดี

หากเราต้องการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนอย่างรถบัสหรือรถไฟ ควรตรวจสอบเวลา ราคา และเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า

นอกจากนี้เราควรค้นหาที่อยู่ปลายทางของเรา และเบอร์โทรติดต่อทางสถาบันเอาไว้ก่อนออกเดินทาง และถ้าโทรศัพท์ของเรามีระบบ GPS และ Application อย่าง iMaps หรือ Google Maps ก็จะช่วยให้เราหาเส้นทางไปยังที่พักได้ง่ายขึ้น

เอกสารสำคัญ

อีกอย่างที่ควรทำคือ ตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเอกสารที่จำเป็นต่อการตรวจคนเข้าเมืองและลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัยอยู่ติดตัวเราตลอดเวลา เอกสารเหล่านี้คือจดหมายรับรองว่าเราเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย, เอกสารวีซ่า, ใบคะแนนสอบ IELTS และหลักฐานทางการเงินที่รับรองว่าเราสามารถเรียนต่อได้อย่างไม่มีปัญหา

แน่นอนว่าสิ่งที่ห้ามลืมเป็นอันขาดในการเดินทางไปยังต่างประเทศคือพาสปอร์ต ซึ่งถึงแม้เรามีเอกสารอื่นๆ ทั้งหมด แต่เราจะออกจากประเทศไม่ได้หากไม่มีพาสปอร์ต ตรวจสอบให้ดีว่าพาสปอร์ตของเราไม่หมดอายุก่อนเรียนจบ และหากต้องต่อพาสปอร์ตควรเผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 - 2 เดือน นอกจากนี้เราควรมีเอกสาร Transcript และใบรับรองที่พักติดไว้ในกระเป๋า เวลาเราไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วจะได้เข้าที่พักได้เลยโดยไม่ต้องรอนาน

เอกสารเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญหากต้องการไปเรียนต่อยังต่างประเทศ ดังนั้นต้องเก็บเอกสารเหล่านี้ติดตัวไว้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการตรวจคนเข้าเมืองก่อนจะที่เราจะได้รับกระเป๋าสัมภาระของเรา

เอกสารทางการแพทย์

เราควรแน่ใจว่าเอกสารเกี่ยวกับยาประจำตัวของเราอยู่ติดตัวกับเรา โดยเฉพาะหากเรามีโรคประจำตัวก่อนจะเข้าประเทศ หากเราพกยาประจำตัวผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เราจะต้องมีใบสั่งยาจากหมอที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ (หรือภาษาประจำชาติของประเทศที่เราไปเรียนต่อ) และนำเอกสารเหล่านี้ไปลงทะเบียนกับหมอประจำพื้นที่ด้วย หากเรามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรค เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอเอกสารเอกซเรย์ปอดจากเราก่อนเข้าประเทศ และหากเราจะไปเรียนต่อในประเทศอย่างอเมริกาหรือออสเตรเลีย ที่บังคับให้เรามีประกันสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เราก็ควรเตรียมรายละเอียดของแผนประกันสุขภาพของเราเวลาเข้าประเทศ

การทำประกัน

ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ทำประกันก็ต้องคิดหนักหน่อย ถึงแม้บางประเทศการประกันสุขภาพจะไม่จำเป็น แต่หากจะไปอเมริกาก็ต้องเตรียมไว้ ไม่อย่างนั้นทางโรงพยาบาลอาจไม่รับเราเข้ารักษาตัว นอกจากนี้การทำประกันภัยทรัพย์สินก็เป็นเรื่องดี โดยเฉพาะหากเราอาศัยอยู่ในหอพักของทางมหาวิทยาลัย เพราะการอาศัยอยู่กับคนไม่รุ้จัก ข้าวของของเราอาจสูญหาย พัง หรืออาจถูกขโมยได้ การทำประกันให้กับของมีค่าช่วยให้เราไม่ต้องหนักใจหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นจริง

สิ่งที่คุณต้องแจ้งธนาคาร

เราควรแวะไปหาธนาคารของเราก่อนออกเดินทางเพื่อแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเรากำลังจะไปเรียนต่อต่งประเทศ และอาจมีการโอนเงินมาจากต่างประเทศหรือโอนเงินไปยังต่างประเทศผ่านบัญชีของเรา ไม่อย่างนั้นทางธนาคารอาจรู้สึกสงสัยและระงับบัญชีของเราได้ ลองคุยกับทางฝ่ายขายว่าบัญชีแบบไหนเหมาะสมกับเราที่สุด เราควรใช้บัญชีระหว่างประเทศหรือไม่ หรือควรเปิดบัญชีใหม่ในประเทศที่เราไปเรียนต่อจะดีกว่า?

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

จิรประภาเป็นศิษย์เก่านิเทศ จุฬาฯ และจบปริญญาโทด้าน Marketing จาก Queen Mary University of London เคยทำงานเป็น Strategic Planner ในเอเจนซี่โฆษณาและสอนในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ใน New York City