นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
ข้อมูลการเรียนต่อต่างประเทศ : Essentials - MUST READ

สอบ TOEFL

share image

สอบ TOEFL internet-based test (iBT)

สำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่ออเมริกา ที่จำเป็นจะต้องใช้ผลคะแนน TOEFL ยื่น ก่อนสอบควรจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปสอบนะคะ วันนี้ Hotcourses Editor ขออนุญาตนำประสบการณ์และเทคนิคที่น่าสนใจจากคุณมุตตามานำให้ชาว Hotcourses Thailand ได้อ่านกันนะคะ เพราะคิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEFL อยู่ค่ะ

ขอพูดถึงการสอบ TOEFL internet-based test (iBT) ก่อนนะคะ

เราเคยสอบทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ 3 ปีที่แล้วเพื่อใช้สมัครเรียนปริญญาโท และครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สำหรับสมัครเรียนปริญญาเอก เราพบว่าข้อสอบทั้งสองครั้งมีความแตกต่างกันน้อยมากค่ะ

 

 

ลักษณะข้อสอบ

TOEFL ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน เรียงตามลำดับการสอบ คือ Reading, Listening, Speaking, Writing

 

Reading

เป็นข้อสอบส่วนแรก ประกอบด้วยบทความ 3 – 5 บทความ (แล้วแต่ว่าจะเจอข้อสอบวิจัยในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าไม่เจอ คือสอบแค่ 3 บทความ แต่ถ้าเจอก็ 5บทความ) แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกมี 1 บทความ ให้เวลา 20 นาที ส่วนที่ 2 มี 2 บทความ ให้เวลา 40 นาที ถ้ามีข้อสอบวิจัย จะมาเป็นส่วนที่ 3 มี 2 บทความ ให้เวลา 40 นาทีเหมือนส่วนที่ 2 รวมระยะเวลาในการสอบ reading 60 นาที (100 นาที ถ้ามีข้อสอบวิจัย)


ตัวบทความ เป็นบทความเชิงวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตัวอย่างบทความที่เคยเจอ คือ ภูมิศาสตร์ (เรื่อง เปลือกโลก และแหล่งน้ำ) ดาราศาสตร์ (เรื่อง พระอาทิตย์ และต้นกำเนิดจักรวาล) ชีววิทยา (เรื่อง ไดโนเสาร์ และแมลงกินผลไม้) ประวัติศาสตร์ (เรื่อง การขนส่งในอเมริกายุคไอน้ำ) โบราณคดี จิตวิทยา วรรณกรรม 

สรุป มีทุกแนว และขึ้นอยู่กับดวง เราเรียนสายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมตอนปริญญาตรี ได้ข้อสอบแนวดาราศาสตร์กับชีววิทยาเลยพอรอดตัวไปได้ ความยาวของบทความประมาณ 25 – 35 บรรทัด 5 – 6 ย่อหน้า ศัพท์ที่ใช้เป็นศัพท์ทั่วๆ ไป มีคำยากๆ หลงมาซึ่งจะใช้เป็นคำถามด้วย ย่อหน้าละ 3 - 5 คำ

ลักษณะคำถาม ได้แก่ ใจความสำคัญของเรื่อง การตีความ ความหมายของศัพท์ การใช้สรรพนามว่า refer ถึงอะไร การเรียบเรียงประโยคใหม่ให้คงความหมายเดิม การแทรกประโยคลงในที่ที่เหมาะสม เป็นต้น หนึ่งบทความจะมีคำถาม 12 – 14 คำถาม


คำตอบ เป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด โดยมากข้อละ 1 คะแนน ยกเว้นข้อสุดท้าย ซึ่งถามใจความสำคัญทั้งหมดของบทความ มี 2 คะแนน ต้องเลือกตอบ 3 จาก 6 ตัวเลือกให้ถูกทั้งหมด


ข้อสอบที่มี 2 คะแนนอีกแบบ อยู่ในบทความส่วนที่ 2 มักจะมีตัวเลือกให้ 6 – 10 ตัวเลือก ลักษณะคล้ายๆ ข้อสอบ Matching ต้องเลือกตอบให้ถูกทั้งหมดเช่นกัน ผิดแค่ตัวเลือกเดียวจะไม่ได้คะแนนเลย


Tips สำหรับ Reading 
1. ฝึกทำข้อสอบโดยการจับเวลา 
2. เวลาทำข้อสอบ ให้ข้ามไปอ่านคำถามก่อน แล้วมาหาคำตอบจากบทความ ซึ่งในคอมพิวเตอร์จะแสดงอยู่ข้างๆ คำถามเลย เพราะข้อสอบจะเรียงตามเนื้อหาของบทความ ซึ่งแต่ละย่อหน้าจะมีคำถาม 1 – 3 คำถาม ใช้วิธีนี้จะทำข้อสอบได้เร็วกว่าการอ่านบทความก่อนแล้วไปตอบทีละข้อ

เราใช้วิธีนี้ทำข้อสอบ ได้คะแนนส่วนนี้ 29/30

 

Listening

ประกอบด้วยข้อสอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ (3 ส่วน ถ้าเจอข้อสอบวิจัยในส่วนนี้) แต่ละส่วนจะมีบทสนทนา 1 บท การบรรยายหรือเลกเชอร์ที่อาจารย์บรรยายอย่างเดียว 1 เลกเชอร์ และเลกเชอร์ที่อาจารย์กับนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน 1 เลกเชอร์ ระยะเวลาในแต่ละส่วนประมาณ 30 นาที รวมระยะเวลาสอบทั้งหมด 60 นาที (90 นาทีถ้ามีข้อสอบวิจัย)

 

บทสนทนา มักจะเป็นบทสนทนาระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง ระหว่างนักเรียนกับเจ้าหน้ามหาวิทยาลัย หรือนักเรียนกับอาจารย์ มีคำถาม 5 – 6 ข้อ 
คำถามในส่วนนี้ไม่ค่อยมีคำถามประเภทท่องจำ ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่วัดความเข้าใจในบทสนทนาของผู้สอบ และอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของคนในบทสนทนานั้นๆ ด้วย

การบรรยายทั้งสองตัว ไม่ค่อยต่างกันมากนัก และคำถามในส่วนนี้ มีคำถามวัดความจำบ้างแต่ไม่ละเอียดหรือลงลึกเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามที่วัดความเข้าใจในบทเรียน และการตีความคำพูดหรือปฏิกิริยาของอาจารย์/นักเรียนในห้องเรียนมากกว่า


คะแนนของคำถามแต่ละข้อ โดยมากเป็นแบบ 1 คะแนน สำหรับคำถามข้อที่มี 2 คะแนนแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบให้เลือกตอบมากกว่า 1 คำตอบ และแบบให้กาข้อถูกในตาราง ซึ่งต้องตอบถูกต้องทั้งหมดจึงจะได้คะแนน

 

 

 

Tips สำหรับ Listening 
1. ฝึกทำข้อสอบโดยการจับเวลา 
2. ตั้งใจฟังให้มากที่สุด อย่าจดทุกอย่างที่ได้ยิน ให้จดเฉพาะที่สำคัญจริงๆ เท่านั้น เพราะการฟังไปจดไปจะเป็นการแบ่งสมาธิของเราเอง เมื่อเริ่มจดจริงจัง จะทำให้ฟังไม่ทันและอาจจะพลาดส่วนที่สำคัญไป
เราใช้วิธีนี้ คะแนนอยู่ที่ 26/30 ค่ะ

จบจากสอบสองส่วนนี้ มีเบรกให้ 10 นาที เข้าห้องน้ำได้ แต่ใช้อุปกรณ์สื่อสารไม่ได้นะคะ

 

Speaking

มีทั้งหมด 6 คำถาม โดยเป็น Independent task 2 คำถาม และ Integrated task 4 คำถาม ดังนี้


ข้อ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว เช่น ให้อธิบายคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ โดยให้เวลาเตรียมตัว 15 วินาที และเวลาตอบ 45 วินาที


ข้อ 2 เป็นคำถามให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องรอบๆ ตัว เช่น ให้เลือกระหว่างการอ่านหนังสือพิมพ์กับการดูข่าวโทรทัศน์พร้อมเหตุผลประกอบ โดยให้เวลาเตรียมตัว 15 วินาที และเวลาตอบ 45 วินาที


ข้อ 3 เป็นข้อสอบที่ใช้ทักษะการอ่านและการฟัง โดยให้เวลาอ่านเรื่อง 45 วินาที (ต้องทำโน้ตย่อ เพราะ text จะไม่กลับมาอีก) และฟังบทสนทนาสั้นๆ (ทำโน้ตย่อด้วย) คำถามจะเกี่ยวกับความเห็นของผู้พูดคนใดคนหนึ่งจากบทสนทนา โดยให้เวลาเตรียมตัว 30 วินาที และเวลาตอบ 60 วินาที


ข้อ 4 เป็นข้อสอบที่ใช้ทักษะการอ่านและการฟัง โดยให้เวลาอ่านเรื่อง 45 วินาที (ต้องทำโน้ตย่อ เพราะ text จะไม่กลับมาอีก) และฟังการบรรยายสั้นๆ (ทำโน้ตย่อด้วย) คำถามจะให้บรรยายเกี่ยวกับข้อมูลจากทั้งบทความและการบรรยาย โดยให้เวลาเตรียมตัว 30 วินาที และเวลาตอบ 60 วินาที


ข้อ 5 เป็นข้อสอบที่ใช้ทักษะการฟังเพียงอย่างเดียว โดยเป็นบทสนทนาระหว่างนักเรียนกับเพื่อน หรืออาจารย์ ซึ่งจะพูดถึงปัญหาและวิธีที่ผู้พูดคิดว่าจะใช้ในการแก้ปัญหา 2 วิธี คำถามจะให้บรรยายถึงปัญหา วิธีการแก้ไขทั้งสองแบบ ทางเลือกที่ผู้พูดเลือก พร้อมเหตุผลประกอบ โดยให้เวลาเตรียมตัว 20 วินาที และเวลาตอบ 60 วินาที


ข้อ 6 เป็นข้อสอบที่ใช้ทักษะการฟังเพียงอย่างเดียว โดยเป็นการบรรยายในห้องเรียน ซึ่งจะพูดถึงเนื้อหาที่เรียนและตัวอย่าง/แนวทางในการเรียนการสอน คำถามจะให้บรรยายถึงใจความสำคัญของการบรรยาย และยกตัวอย่าง/ทางเลือกประกอบ โดยให้เวลาเตรียมตัว 20 วินาที และเวลาตอบ 60 วินาที

รวมระยะเวลาในการสอบทั้งหมด 20 นาที


Tips สำหรับ Speaking
1. ฝึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการอัดเสียงของตัวเองเวลาตอบเอาไว้ แล้วเปิดฟังเพื่อปรับปรุงการพูด โดยระหว่างเตรียมและตอบให้จับเวลาด้วย เนื่องจากมีโอกาสสูงมากที่จะพูดเกิน หรือพูดน้อยไป
2. เวลาสอบจริง อย่าตกใจถ้าได้ยินเสียงแทรกจากรอบตัว สนใจแต่ข้อสอบเท่านั้น ไม่ต้องรีบพูด พูดช้าๆ ชัดๆ ให้ถูกต้อง
เราใช้วิธีนี้ คะแนนอยู่ที่ 23/30 ค่ะ (น้อยสุดใน 4 Part เลย คิดว่าเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วหละ)

 

Writing

มีข้อสอบ 2 ข้อ 

ข้อแรกเป็น integrated task ให้เวลา 20 นาที ใช้ทักษะการอ่านและการฟัง โดยจะมี text ให้อ่านภายในระยะเวลา 3 นาที และฟังบรรยายสั้นๆ ซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกันกับ text แต่จะมีความเห็นคนละแบบ (ส่วนมากถ้า text บอกว่าเชื่อถือได้ บทบรรยายจะหาเหตุผลมาหักล้าง) หลังจากฟังจบ text จะกลับมา และให้เราเริ่มเขียนได้ ความยาวของคำตอบควรอยู่ระหว่าง 150 – 225 คำ


ข้อที่สองเป็น independent task ให้เวลา 30 นาที เป็นการแสดงความเห็นและประสบการณ์ส่วนตัว โดยมากคำถามจะให้มาสองทางเลือก (เช่น เห็นด้วยหรือไม่) เราเขียนตอบโดยเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง พร้อมยกเหตุผลประกอบ ความยาวของคำตอบควรอยู่ระหว่าง 300 – 350 คำ

รวมระยะเวลาในการสอบ 50 นาที


Tips สำหรับ Writing
1. ไม่ต้องใช้ tense เลิศเลอมาก แค่ Present Simple tense, Past Simple tense และ Present Perfect tense ก็พอแล้ว อย่าเยอะ 
2. การทำข้อสอบข้อแรกในส่วนของการอ่าน text ไม่ต้องจดประเด็นครบ (เพราะ text จะกลับมาอีก) แต่ให้จดประเด็นใหญ่ๆที่คิดว่าจะโดนหักล้างแน่ๆ ไว้ เว้นที่ข้างๆ แต่ละประเด็นสำหรับเขียนประเด็นหักล้างในส่วนของบทบรรยาย วิธีนี้จะทำให้ไม่งงเวลาเขียนตอบและไม่เสียเวลาเรียบเรียงความคิดใหม่ด้วย
3. การทำข้อสอบข้อหลัง ต้องเลือกทางเลือกให้ชัดเจน เช่นถ้าโจทย์ถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ ต้องตอบทางใดทางหนึ่ง อย่าตอบคลุมเครือ เหตุผลที่ยกมาประกอบควรมีไม่ต่ำกว่า 3 ข้อ และต้องเป็นเหตุผลที่หนักแน่น เชื่อถือได้ 
4. อย่าเขียนเกินจำนวนคำที่กำหนด เยอะไปไม่ดี คนตรวจไม่ชอบ
เราใช้วิธีนี้ คะแนนอยู่ที่ 29/30 ค่ะ

วันนี้ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมาจะนำบทความของคุณมุตตามาเล่าให้ฟังต่อถึงวิธีการสมัครและหนังสือที่แนะนำสำหรับการสอบ TOEFLคะ

 

 

อ่านต่อตอนที่ 2

ผู้เขียน: คุณมุตตา หรือเข้าไปที่ Blog mutta.bloggang.com

ที่มา: www.pantip.com

MUST READ

article Img

ข้อมูลครบจบทุกเรื่องการสอบ IELTS

IELTS คืออะไร?   IELTS (International English Language Testing System)  เป็นการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษไว้สำหรับประเมินว่าเรามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอกับการเอาตัวรอดในการเรียนหรือเปล่า และ เช่นเดียวกับ TOEFL  การสอบก็จะวัดสี่สกิลหลักๆ  คือ Listening, Reading, Writing, และ Speaking   การสอบ IELTS แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ เพื่อการศึกษาต่อ (Academic

285.4K
article Img

การสอบวัดระดับประเภทต่างๆ

ATAS The National Board of Dental Examination (NBDE) คือ การทดสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้านทันตกรรมในประเทศอเมริกา แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นคำถามแบบ multiple choice ประมาณ 400 ข้อ เกี่ยวกับจุลชีววิทยา, ทันตกรรม และคัพภวิทยา (Embryology) ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินผลด้านวิชาชีพ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดการสุขอนามัยด้านทันตกรรมในด้านต่างๆ MCAT The Medical College Admission Test (MCAT)

17.2K
article Img

การเขียนใบสมัคร

ทาง hotcourses ได้รวบรวมเคล็ดลับง่ายๆ ที่จะช่วยให้ใบสมัครของเราพร้อมที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้ • ถึงตอนนี้เราคงตัดสินใจไปแล้วว่าอยากจะเรียนหลักสูตรไหน เพราะอะไร แต่คนที่จะสมัครหลักสูตรเดียวกับเราก็คงคิดเหมือนกัน นอกจากจะต้องแสดงความมุ่งมั่นของเราให้ทางมหาวิทยาลัยเห็นในใบสมัครแล้ว เท่านี้ยังไม่พอ เราจะต้องนึกถึงข้อกำหนดที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการจากนักศึกษาในอนาคตของทางมหาวิทยาลัยด้วย ลองคิดดูว่าเราเหมาะสมกับข้อกำหนดนี้หรือเปล่า

12.8K
article Img

สุดยอดลายแทงรวมบทความ IELTS ที่คนเตรียมสอบห้ามพลาด

ใครกำลังเตรียมสอบ IELTS แล้วไม่รู้จะเริ่มยังไง บางทีหาข้อมูลก็ตาลายเพราะมีให้อ่านเยอะมากกกก ก.ไก่ล้านตัว จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูก เข้าเว็บนี้ ออกเว็บนั้น อุ๊ย บทความดีๆ ที่อ่านตะกี้หายไปไหนละ วุ่นวายน่าดู   Hotcourses Thailand รู้ปัญหานี้ดี (เพราะเป็นมาเหมือนกันจ้า) วันนี้เราก็เลยทำ Infographic รวบรวมบทความที่ดีเริ่ดชนิดที่ว่า "ไม่อ่านไม่ได้" เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังจะสอบ IELTS เพราะเนื้อหาครอบคลุมหมดตั้งแต่ข้อมูลเบสิคแต่สำคัญสุดๆ อย่างเช่น IELTS

10K