ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุน IAESTE Thailand สำหรับนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

3291

ทุน IAESTE Thailand สำหรับนักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

      มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการ  IAESTE Thailand เพื่อฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปี 3-4 รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
- มีอายุไม่เกิน 30 ปี
- สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.00 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- หากสามารถใช้ภาษาอื่นๆได้ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารต่างๆที่ต้องเตรียม

- ใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- ค่าสมัครและค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา รวม 600 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ต้องมีบัตรใบจริงมาแสดงในวันสมัคร)
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 30 วัน
- ใบ Transcript ภาษาอังกฤษ อายุไม่เกิน 30 วัน

วันเวลาในการสมัคร

ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม ถึง 10 ตุลาคม 2555

วิธีการสมัคร

สามารถทำได้โดยการติดต่อไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ IAESTE ในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่
หรือจะสมัครโดยตรงได้ที่สำนักงาน IAESTE Thailand  ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ IAESTE Thailand ได้ที่เว็บไซต์ http://iaeste-thailand.org/p-apply.html
----------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว