นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษา Asian Development Bank จากรัฐบาลญี่ปุ่น

share image

ทุนการศึกษา Asian Development Bank จากรัฐบาลญี่ปุ่น

เกี่ยวกับทุน ADP

ทุนการศึกษาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศแถบเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในปี 1988 โดยมอบโอกาสให้กับบุคคลที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศและเป็นสมาชิกของ ADB ทุนการศึกษานี้มอบให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานักเรียนจะเข้าเรียนในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ในทุกๆ ปีทาง ADP จะมอบทุนการศึกษาประมาณ 300 ทุน 

 

มูลค่าทุนการศึกษา

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ประกันสุขภาพและตั๋วเครื่องบิน นอกจากนี้ยังรวมถึงหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้อื่นๆ และค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัย (หากหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่เน้นในการทำวิจัย)

ADP ยังสนับสนุนภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและบางหลักสูตรที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เราเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษา หากการเรียนการสอนเพิ่มาก 1 ปีเป็น 2 ปี เรายังได้รับทุนการศึกษาสำหรับปีที่ 2 หากเรามีผลการเรียนที่ดีและผ่านเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย แต่ทุนการศึกษานี้จะมอบให้สูงสุด 2 ปีสำหรับทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ลำดับความสำคัญของสาขาวิชา

ตามปรกติแล้วทุนการศึกษา ADP มักจะมอบให้กับสาขาวิชาเหล่านี้หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง 


      
 • เศรษฐศาสตร์

 •     
 • การจัดการ

 •     
 • สุขภาพ

 •     
 • การศึกษา

 •     
 • การเกษตร

 •     
 • สิ่งแวดล้อม

 •     
 • การจัดการทรัพยากร

 •     
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กำหนดการ

วันสิ้นสุดการรับสมัครขึ้นอยู่กับโรงเรียนและสาขาวิชาที่เราเลือก  สำหรับรายละเอียดขอได้ ที่นี่  โปรดดูรายชื่อสถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา

หมายเหตุ: ใบสมัครจะถูกส่งไปอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาใหม่

 

มหาวิทยาลัยที่ร่วมกับทาง ADB

โครงการ ทุนการศึกษา ADB - JSP จะมอบทุนให้กับนักเรียนประมาณ 300 คนต่อปี โดยนักศึกษาจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 27 แห่ง จาก 10 ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ด้านล่างเป็นรายการของมหาวิทยาลัยบางส่วนที่น้องๆ สามารถขอข้อมูลโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อถามเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้

1 มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

2 มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

3 มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย, ออสเตรเลีย

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง, สิงคโปร์

5 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์,สิงคโปร์

 

ผู้มีสิทธิ์สมัครทุน


      
 1. เป็นสมาชิกของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งเป็นสมาชิกของ ADB 

 2.     
 3. ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ทาง ADB กำหนด

 4.     
 5. เลือกสมัครในมหาวิทยาลัยที่ทาง ADB กำหนด

 6.     
 7. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยจนถึงการยื่นใบสมัคร)

 8.     
 9. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและเขียน ในระดับที่ทางหลักสูตรกำหนด

 10.     
 11. อายุไม่เกิน 35 ปี (ในกรณีพิเศษ เช่น หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการ ผู้สมัครไม่ควรเกิน 45 ปี)

 12.     
 13. สุขภาพดีเพียงพอที่จะเข้าร่วมหลักสูตร

 14.     
 15. แสดงความมุ่งมั่นที่จะกลับประเทศหลังจากจบหลักสูตร

 

ผู้ที่ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้


      
 1. CEO, กรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่ของ ADB, ที่ปรึกษา และญาติของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

 2.     
 3. พนักงานของสถาบันการศึกษา

 4.     
 5. บุคคลที่อาศัยและทำงานในต่างประเทศ

 6.     
 7. บุคคลที่ได้รับการศึกษาหรือกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

 8.     
 9. ADB - JSP ไม่สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาทางไกล การฝึกอบรมระยะสั้น การสัมมนาวิทยานิพนธ หรือโครงการวิจัย

 

การสมัครทุน ADB 


      
 1. เลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อของ ADB

 2.     
 3. ติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา, แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียน, แบบฟอร์มสมัครทุน ADP ซึ่งในส่วนนี้เราควรหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการส่งคำร้องไปยังมหาวิทยาลัย (เช่นลองดูเว็บไซต์ คู่มือนักศึกษา หรือสำนักงานนักศึกษาสำหรับคำแนะนำเพื่อให้เราตัดสินใจได้ดีที่สุด)

 4.     
 5. ส่งใบสมัครเข้าเรียนและเอกสารที่จำเป็นให้ทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเราต้องพิสูจน์ตัวเองและหลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง

ระวังให้ดี ถ้าส่งเอกสารไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนด เอกสารของเราจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ADP


      
 1. มหาวิทยาลัยจะคัดกรองผู้สมัครตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาที่ทาง ADB กำหนด ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์

 2.     
 3. หลังจากที่ประเมินความเหมาะสมทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะส่งผลให้กับทาง ADB และทาง ADB จะประเมินผู้สมัครอีกครั้งโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจาก ADB และส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้กับทางผู้บริหารระดับสูงของญี่ปุ่นที่จะทำให้การตัดสินใจครั้งสุดท้าย

 4.     
 5. สุดท้ายทาง ADB จะส่งการตัดสินให้กับผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับทุนทราบและจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัคร

 

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท

MUST READ

article Img

10 ทุนการศึกษายอดฮิตที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนต่อ

สำหรับคนที่มั่นใจในผลการเรียนและความสามารถของตัวเองและกำลังตามหาทุนการศึกษาที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำ 10 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากทุกที่ทั่วโลก โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศที่กำลังพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทุนเป็นทุนจากรัฐบาล ทุนจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือทุนจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทุนที่ดีที่สุด       เรียกได้ว่าวันนี้จะมารวม 'ทุนสุดคลาสสิค' ที่เราได้ยินบ่อยๆ ให้ฟังเอง!

453.1K
article Img

การเขียน CV สำหรับสมัครเรียนและขอทุนการศึกษา

การเขียน CV สำหรับสมัครเรียนและขอทุนการศึกษา การเขียน CV วิธีคว้าทุนแบบ 100% match สมัครทุนการศึกษาอย่างไรไม่ให้ผิดหวัง นอกเหนือจาก Transcripts, จดหมายรับรอง หรือ personal statement อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการสมัครเรียนหรือสมัครทุนก็คือ CV (Curriculum Vitae) เพราะ CV ของเราจะเป็นตัวบอกถึงกิจกรรม ความสำเร็จ หรือความสามารถที่เรามี ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัววัดว่าเราจะผ่านการคัดเลือกหรือเปล่า และสิ่งสำคัญคือ

144.7K
article Img

4 เสต็ป พิชิตทุนเรียนต่อนอก

การสมัครทุนเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าการสมัครเรียนทั่วไปไม่รู้กี่เท่า ถึงแม้คู่แข่งจะน้อยกว่า เพราะคนคงไม่สมัครทั่วประเทศ แต่จำนวนที่นั่งนั้นน้อยกว่ามาก แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งก็มีคนได้ทุนเสมอ ดังนั้นถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงๆ โอกาสคว้าทุนก็ยังมีอยู่ สำหรับมือใหม่ที่อยากลองสนามนี้สักครั้ง Hotcourses Thialand นำ 4 หลักกิโลที่ทุกคนต้องเจอก่อนคว้าทุนมาให้ทำความเข้าใจกัน    1. รู้จักทุน : จะไปขอทุนเขารู้จักทุนของเค้าดีหรือยัง  

62.3K
article Img

10 ทุนที่ GPA ไม่ปัง ก็คว้าทุนได้

ไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่มี GPA โดดเด่นเด้งออกมาจากฝูงชน แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่อยากไปเรียนต่อและได้รับทุนการศึกษา  โชคดีที่มีทุนหลายแห่งที่ช่วยสนับสนุนให้ทุกคนเรียนต่อได้แม้จะไม่ได้มี GPA ที่สวยงามมาก่อนก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้คือทุนการศึกษา 10 แห่งที่สมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องมี GPA ระดับ Top 10 ของคณะ แค่ต้องมีความตั้งใจและความพยายามเท่านั้นเอง   1. ทุนจาก CareerEnjoyment Scholarship        

53.2K