ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษา Asian Development Bank จากรัฐบาลญี่ปุ่น

8681

ทุนการศึกษา Asian Development Bank จากรัฐบาลญี่ปุ่น

เกี่ยวกับทุน ADP

ทุนการศึกษาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศแถบเอเชีย ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในปี 1988 โดยมอบโอกาสให้กับบุคคลที่มีความสามารถในการพัฒนาประเทศและเป็นสมาชิกของ ADB ทุนการศึกษานี้มอบให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานักเรียนจะเข้าเรียนในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ในทุกๆ ปีทาง ADP จะมอบทุนการศึกษาประมาณ 300 ทุน 

 

มูลค่าทุนการศึกษา

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ประกันสุขภาพและตั๋วเครื่องบิน นอกจากนี้ยังรวมถึงหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้อื่นๆ และค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัย (หากหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่เน้นในการทำวิจัย)

ADP ยังสนับสนุนภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและบางหลักสูตรที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เราเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษา หากการเรียนการสอนเพิ่มาก 1 ปีเป็น 2 ปี เรายังได้รับทุนการศึกษาสำหรับปีที่ 2 หากเรามีผลการเรียนที่ดีและผ่านเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย แต่ทุนการศึกษานี้จะมอบให้สูงสุด 2 ปีสำหรับทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ลำดับความสำคัญของสาขาวิชา

ตามปรกติแล้วทุนการศึกษา ADP มักจะมอบให้กับสาขาวิชาเหล่านี้หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 • เศรษฐศาสตร์
 • การจัดการ
 • สุขภาพ
 • การศึกษา
 • การเกษตร
 • สิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทรัพยากร
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

กำหนดการ

วันสิ้นสุดการรับสมัครขึ้นอยู่กับโรงเรียนและสาขาวิชาที่เราเลือก  สำหรับรายละเอียดขอได้ ที่นี่  โปรดดูรายชื่อสถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา

หมายเหตุ: ใบสมัครจะถูกส่งไปอย่างน้อย 6 เดือนก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาใหม่

 

มหาวิทยาลัยที่ร่วมกับทาง ADB

โครงการ ทุนการศึกษา ADB - JSP จะมอบทุนให้กับนักเรียนประมาณ 300 คนต่อปี โดยนักศึกษาจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 27 แห่ง จาก 10 ประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ด้านล่างเป็นรายการของมหาวิทยาลัยบางส่วนที่น้องๆ สามารถขอข้อมูลโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อถามเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้

1 มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

2 มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์, นิวซีแลนด์

3 มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย, ออสเตรเลีย

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง, สิงคโปร์

5 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์,สิงคโปร์

 

ผู้มีสิทธิ์สมัครทุน

 1. เป็นสมาชิกของประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งเป็นสมาชิกของ ADB 
 2. ผ่านการคัดเลือกในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ทาง ADB กำหนด
 3. เลือกสมัครในมหาวิทยาลัยที่ทาง ADB กำหนด
 4. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยจนถึงการยื่นใบสมัคร)
 5. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วทั้งการพูดและเขียน ในระดับที่ทางหลักสูตรกำหนด
 6. อายุไม่เกิน 35 ปี (ในกรณีพิเศษ เช่น หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการ ผู้สมัครไม่ควรเกิน 45 ปี)
 7. สุขภาพดีเพียงพอที่จะเข้าร่วมหลักสูตร
 8. แสดงความมุ่งมั่นที่จะกลับประเทศหลังจากจบหลักสูตร

 

ผู้ที่ไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

 1. CEO, กรรมการบริหาร, เจ้าหน้าที่ของ ADB, ที่ปรึกษา และญาติของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
 2. พนักงานของสถาบันการศึกษา
 3. บุคคลที่อาศัยและทำงานในต่างประเทศ
 4. บุคคลที่ได้รับการศึกษาหรือกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก
 5. ADB - JSP ไม่สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาทางไกล การฝึกอบรมระยะสั้น การสัมมนาวิทยานิพนธ หรือโครงการวิจัย

 

การสมัครทุน ADB 

 1. เลือกสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อของ ADB
 2. ติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา, แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียน, แบบฟอร์มสมัครทุน ADP ซึ่งในส่วนนี้เราควรหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจากการส่งคำร้องไปยังมหาวิทยาลัย (เช่นลองดูเว็บไซต์ คู่มือนักศึกษา หรือสำนักงานนักศึกษาสำหรับคำแนะนำเพื่อให้เราตัดสินใจได้ดีที่สุด)
 3. ส่งใบสมัครเข้าเรียนและเอกสารที่จำเป็นให้ทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเราต้องพิสูจน์ตัวเองและหลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง

ระวังให้ดี ถ้าส่งเอกสารไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนด เอกสารของเราจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา ADP

 1. มหาวิทยาลัยจะคัดกรองผู้สมัครตามเกณฑ์ของแต่ละสาขาวิชาที่ทาง ADB กำหนด ซึ่งในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์
 2. หลังจากที่ประเมินความเหมาะสมทั้งหมด มหาวิทยาลัยจะส่งผลให้กับทาง ADB และทาง ADB จะประเมินผู้สมัครอีกครั้งโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจาก ADB และส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกให้กับทางผู้บริหารระดับสูงของญี่ปุ่นที่จะทำให้การตัดสินใจครั้งสุดท้าย
 3. สุดท้ายทาง ADB จะส่งการตัดสินให้กับผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับทุนทราบและจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัคร

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

จิรประภาเป็นศิษย์เก่านิเทศ จุฬาฯ และจบปริญญาโทด้าน Marketing จาก Queen Mary University of London เคยทำงานเป็น Strategic Planner ในเอเจนซี่โฆษณาและสอนในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ใน New York City