ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ที่อังกฤษมีสาขาอะไรบ้าง

หากสนใจต่อโทในอังกฤษ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลองดูรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาต่างๆ

1479

การเรียนต่อโทสาขานิเวศวิทยาหรือการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมของผู้จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือนิเวศวิทยาที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ขึ้นไปอีกขั้น โดยการศึกษาต่อปริญญาโทสาขานี้ในอังกฤษสามารถเลือกเรียนแบบ Full time โดยใช้เวลา 1 ปีเต็ม หรือเรียนนอกเวลาโดยใช้เวลา 2-3 ปีก็ได้ ขึ้นอยู่กับภาระงานและครอบครัวของแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรทางไกลให้เรียนทางออนไลน์ได้ด้วย โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน ทาง hotcourses จึงเลือกนำสาขาวิชาด้านนิเวศวิทยาในระดับปริญญาโทที่น่าสนใจมาให้ดูกัน

 

Masters in Ecology, Evolution and Conservation
ป.โทสาขานิเวศวิทยา วิวัฒนาการ และการอนุรักษ์

สาขาวิชานี้จะเน้นการวิจัยเป็นส่วนใหญ่ และผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่พวกเขาต้องใช้เพื่อปฏิบัติการวิจัยในกรณีพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการนอกสถานที่ (fieldwork) และการฝึกทักษะสำหรับการปฏิบัติการซึ่งสอนโดยนักวิจัยชั้นนำของโลก

 

Landscape Ecology with Geographical Information Systems MSc
ป.โทสาขาภูมิทัศน์นิเวศวิทยา และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสาขานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ใน 3 รายวิชา ที่ถูกออกแบบเพื่อบูรณาการแง่มุมด้านทฤษฎีและปฏิบัติหลักๆ ของการอนุรักษณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม และยังมีอีก 3 รายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านหลักการ และการนำไปประยุกต์ใช้ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมขั้นต้นให้กับผู้เรียนที่สนใจจะเข้าปฏิบัติงานทางนิเวศวิทยาในอนาคต

 

MSc Applied Ecology
ป.โทสาขานิเวศวิทยาเชิงประยุกต์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงสำหรับนักเรียนที่สนใจทำงานด้านนิเวศวิทยาหลังเรียนจบ เนื่องจากนักเรียนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์โดยตรงในขณะเรียน ควบคู่กับการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานิเวศวิทยา นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นอื่นๆ เช่น การเขียน CV เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และการนำเสนองาน ซึ่งถูกรวมอยู่ในหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนได้ทำงานในฝันหลังเรียนจบ

 

Ecology and Sustainabilty
ป.โทสาขานิเวศวิทยาและความยั่งยืน

หลักสูตรนี้เน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การค้นคว้าพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน โดยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและการทำงานกับองค์กรธุรกิจชั้นนำเพื่อช่วยให้พวกเขาปฏิบัติการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น และช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นสำหรับลูกหลานของเราในอนาคต

 

Animal Behaviour and Ecology
ป.โทสาขาพฤติกรรมของสัตว์และนิเวศวิทยา

ถ้าใครเป็นคนรักสัตว์และสนใจทำงานกับสัตว์ ลองดูสาขาพฤติกรรมของสัตว์และนิเวศวิทยาของ University of Nottingham ดูสิคะ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมของสัตว์เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพวกเขาได้ เช่น การศึกษาการปฏิสนธิในนกเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างและพลวัตของชุมชนในป่า เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการออกปฏิบัติการในพื้นที่จริงที่หลากหลาย งานวิจัย และการสอนให้ผู้เรียนมองโลกธรรมชาติจากมุมมองทางนิเวศวิทยาอย่างแท้จริง โดยมีวิชาเฉพาะทางอย่าง จิตวิทยาสัตว์ และการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์

 

จะเห็นได้ว่าหลักสูตรปริญญาโทสาขานิเวศวิทยานั้นมีให้เลือกศึกษาค่อนข้างหลากหลายและเฉพาะเจาะจง ดังนั้นถ้าใครสนใจจะเรียนต่อจะต้องดูหลักสูตรและวิชาเฉพาะทางของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ดีนะคะ เพื่อจะได้เลือกหลักสูตรที่เราสนใจเรียนจริงๆ มากที่สุดค่ะ

 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

จิรประภาเป็นศิษย์เก่านิเทศ จุฬาฯ และจบปริญญาโทด้าน Marketing จาก Queen Mary University of London เคยทำงานเป็น Strategic Planner ในเอเจนซี่โฆษณาและสอนในระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ใน New York City

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...