ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

67579

ทำไมเลือกเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ไม่ว่าคุณจะต้องการทำงานออกท้องที่ ในห้องทดลองหรือในห้องประชุม การมีวุฒิการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสามารถช่วยเปิดประตูสู่ความหลากหลายในเส้นทางการทำงานและยังช่วยให้คุณเข้าใจโลกรอบตัวคุณ บทความนี้ที่เขียนโดย นวลนาฏ ซิมมอนส์ ที่นำเสนอข้อมูลและความสำคัญในสาขาวิชาที่กำลังเติบโตขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน

 

ภาวะโลกร้อนและเหตุการณ์สภาพอากาศที่แปรปวนที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เช่น การเกิดน้ำท่วมและสภาพความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในโลกเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีมลพิษทางน้ำ อากาศและดิน ซึ่งได้จำกัดการเจริญเติบโตของระบบนิเวศ ทั้งระบบนิเวศทางน้ำและทางบก ยกตัวอย่างเช่น ภาวะทะเลทรายและการเสื่อมสภาพของดิน ที่ถูกมองว่า ‘เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ทางสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลาปัจจุบัน’ และ ‘ภัยคุกคามต่อความเป็นอยู่ที่ดีบนโลก’ จากคำกล่าวของ Luc Gnacadja เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การสหประชาชาติ United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งและราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นนั้นก็เป็นผลมาจากการเสื่อมสลายของดิน การมีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้คุณเข้าใจ เยี่ยวยา มีประสิทธิภาพและความสามารถในการป้องกันสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาที่กว้างที่ครอบคลุมในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อความเข้าใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การส่งเสริมความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนที่อยู่รอบตัวเราและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อความยั่งยืน นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะรับผิดชอบการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ เพื่อที่จะช่วยในการรักษาทรัพยากรของโลกให้มีความสมบูรณ์และความยั่งยืนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากที่ได้ปรับปรุงความเข้าใจในระบบปฏิสัมพันธ์ เราจะสามารถจำแนกและดำเนินการในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเผชิญหน้า

ในหลักสูตรคุณจะได้เรียน วิชาโลกวิทยาและบรรยากาศ ทรัพยากรน้ำในโลก โครงสร้างของระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลาย ประชากร ป่าไม้ นโยบายทางสิ่งแวดล้อม พลังงาน มลพิษและความยั่งยืน เป็นต้น และวุฒิการศึกษาที่คุณได้รับจะเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถนำไปใช้ในการทำให้โลกที่ถูกทำร้ายและไม่ได้รับดูแลให้กลับดีขึ้น การเลือกเรียนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นความสร้างสรรค์ที่สุดที่คุณได้เคยตัดสินใจทำมา

 

คุณสามารถทำอะไรได้เมื่อเรียนจบ

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คุณสามารถหางานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ที่คุณเรียนมาได้ในตลาดงานที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เช่น การควบคุมคุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการและจัดหาทรัพยากรทางพลังงาน การจัดการของเสีย การรีไซเคิล และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้สำเร็จการศึกษาบ้างคนเป็นนักวางผังเมือง วิศวกรสิ่งแวดล้อมและเป็นครู หรือบางคนอาจเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานนานาชาติที่มอบโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาเข้ามาร่วมงาน เช่น United Nations Environment Program (UNEP), World Health Organization (WHO), Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) เช่นเดียวกับองค์กรต่างๆในประเทศของคุณ

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นของนักศึกษาได้ที่นี่

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • หากคุณสนใจเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คุณสามารถหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับคุณได้ที่ เว็บไซด์ของเรา
  • ข้อมูลด้านการจัดอันดับ คลิกที่นี่
  • คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวีดีโอ ได้ที่นี่
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในโปรแกรมของ Science, Technology, Engineering and Mathematics หรือ STEM เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาในอเมริกาคุณมีสิทธิยื่นขอวีซ่า Optional Practical Training (OPT)  ที่จะอนุญาตให้คุณอยู่ต่อได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...