ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนต่อสังคมศาสตร์และการสื่อสารในต่างประเทศ

สังคมศาสตร์และการสื่อสารเค้าเรียนอะไรกัน ?

1721

เรียนต่อสังคมศาสตร์และการสื่อสารในต่างประเทศ

 

หลักสูตรสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  มีเนื้อหาครอบคลุมอะไรบ้าง  ทำไมในปัจจุบันสาขานี้จึงมีความสำคัญมากกว่าในอดีต ?  เราลองมาอ่านรายละเอียดกันดูค่ะ

 

สังคมศาสตร์และการสื่อสารคืออะไร?

 

หน่วยงาน U.S. American National Council ของสังคมศาสตร์  ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “Social Study”  คือการศึกษาแบบบูรณาการของวรรณกรรมสังคมศาสตร์ (Social Science) และมนุษยศาสตร์ (Humanity)  เพื่อศึกษากี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง  ถ้าจะกล่าวกันให้เข้าใจได้ง่ายคือ  วิชาสังคมศาสตร์จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบ ๆ ตัวเรานั่นเองค่ะ

 

สื่อเป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมของเรา  สื่อได้เจาะลึกเข้ามาในชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่างเช่น สื่อทางโทรทัศน์  ภาพยนตร์  เพลง  เกมส์ต่าง ๆ ทางวีดีโอ  หนังสือพิมพ์  นิตยสารและอินเตอร์เน็ต  สื่อเหล่านี้มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในทางที่ดีและไม่ดี  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรที่จะนำมาปรึกษาหารือ  เพื่อสร้างกลไกควบคุมและวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ 

 

ทำไมถึงต้องเรียนสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ?

 

สังคมศาสตร์และการสื่อสาร  เป็นสาขาที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวพันกันมากที่สุดที่คุณสามารถจะศึกษาได้  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและรูปแบบกาสื่อสารที่เปลี่ยนไป  ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ในรูปแบบอะไรที่ทันสมัยและล้ำหน้าผู้อื่นแล้ว  นี่เป็นสาขาที่คุณควรจะเรียน  สังคมของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ความเชื่อในทัศนคติการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน  ความกระตือรือร้นต่าง ๆ  และอื่น ๆ อีกมากมาย  ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมา ดังนั้นเราจะต้องวางตัวให้เหมาะสมกับบริบทและกาลเวลาที่มองย้อนกลับไปว่าเรามีความเป็นมาอย่างไร  ซึ่งจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจตัวของเราเองและกำหนดทิศทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้า

 

การสื่อสารยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าหลงใหลและน่าติดตาม แสงสี รูปภาพหัวข่าวและการกระจายเสียง  พลังของผู้ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ  ล้วนแล้วแต่จะสร้างความตื่นเต้นในชีวิตประจำวันของเรา  อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  เช่น  หนังสือพิมพ์  โฆษณา  และวารสารต่าง ๆ  ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ มีประกายและมีลักษณะพิเศษในตัวของมันเอง  ดังนั้นหลักสูตรใด ๆ ที่สามารถนำไปสู่บทบาทในอาชีพหนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมทันที

 

อย่างไรก็ตามการเรียนการสื่อสารไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว  การสื่อสารจะทำให้เรารู้ถึงอิทธิพลและพฤติกรรมของสื่อ  นอกจากนี้การสื่อสารก็มีวิวัฒนาการทางเทคนิคต่างๆที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ที่จะประเมินกลั่นกรองสิ่งที่เราได้รับจากสื่อไม่ใช่รับมาทั้งหมดทันที

 

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว  การเรียนสาขานี้จะเน้นความชำนาญในด้านการเขียนรายงาน  การนำเสนอผลงานและการวิเคราะห์  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะพบเห็นอยู่ในความหลากหลายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 

บุคลิกแบบไหนที่เหมาะสมในการเรียนสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ?

 

การสื่อสารไม่ใช่สาขามีไว้สำหรับคนชอบดูโทรทัศน์ ! แต่จะมีการตั้งคำถามว่า  เนื้อหาของสื่อพูดอะไรที่เกี่ยวกับเราในฐานะผู้เสพสื่อ  ผู้ที่มักจะตั้งคำถามอยู่บ่อย ๆ เกี่ยวข้องกับสังคมและการสื่อสาร  มักจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยยอมรับข้อมูลจากสื่อโดยง่าย  และจะได้เรียนรู้ในสาขาที่เกี่ยวกับการคัดค้าน  โต้แย้ง  เกี่ยวกับคำถามต่าง ๆ ที่เขาได้ตั้งคำถามเหล่านั้นไว้

 

มีการบันทึกไว้ว่า  หลายคนที่เรียนด้านการสื่อสารมีอาชีพการงานที่มีลักษณะที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมาก เช่น งานสร้างสรรค์  งานประดิษฐ์คิดค้น  งานสร้างแรงจูงใจ  และงานที่ตื่นเต้นผจญภัยต่าง ๆ  ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนมีบรรยากาศที่มีการแข่งขันมากมาย  ซึ่งไม่ต่างจากการเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านสาขานี้  ผู้ที่ประสงค์จะมีอาชีพทางด้านการสื่อสาร  ควรที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มและสามารถสร้างโอกาสที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านปฏิบัติ  ข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือ  คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรมาก  แต่คุณต้องรู้จักคนและต้องมีสายสัมพันธ์  ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จด้านสำคัญ ๆ ในการศึกษา  หรือแม้แต่จะได้ทำงานในที่นั่นด้วย

 

ผู้ที่มีความสนใจว่าเราปฏิบัติตนอย่างไรต่อสังคม  จะมีความเหมาะสมอย่างมากในการที่จะเลือกเรียนสาขาสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  ซึ่งจะทำให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้น ประเด็นของปัญหาต่างๆจะถูกนำมาอภิปราย ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนสังคมศาสตร์  ดังนั้นคนที่ไม่เขินอายเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนมากๆ  จึงเหมาะที่จะเรียนสาขานี้ เนื่องจากในบางครั้งอาจจะต้องขึ้นโต้วาทีเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในลักษณะตัวต่อตัวกับบุคคลที่มีความคิดต่างกัน

 

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของสังคมศาสตร์และการสื่อสารคืออะไรบ้าง ?

 

สังคมศาสตร์และการสื่อสาร  ครอบคลุมวิชาต่าง ๆ มากมาย  ดังนั้น  หลักเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนวิชาเฉพาะนั้น  ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเรียนสาขาวิชาอะไร  การมีทักษะในการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี  จะเป็นประโยชน์ต่อคุณมาก  คุณอาจจะต้องสำเร็จวิชาเฉพาะบางวิชาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น วิชาการถ่ายรูปหรือวิชาทางด้านศิลปศาสตร์)

 

นักศึกษาควรตรวจสอบกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย

 

มีสาขาอะไรให้เลือกเรียนบ้าง ?

 

 

เส้นทางอาชีพในอนาคต

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิชาที่คุณเลือกเรียนตามสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  คุณสามารถจะเลือกประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 

  • นักมานุษยวิทยา
  • ผู้อำนวยการแสดง ( Producer )
  • ผู้กำกับ (Director)
  • นักเขียนบท (Script writer)
  • นักข่าว
  • ช่างภาพ
  • โฆษก ทำงานในสำนักข่าวรัฐบาล องค์กรใหญ่ๆ หรือพรรคการเมือง
  • นักการเมือง
  • ข้าราชการ

 

อย่างไรก็ตามคุณควรระลึกอยู่เสมอว่า สาขาของวิชาสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  สามารถช่วยคุณให้เกิดทักษะความชำนาญเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพิ่มเติมจากทักษะของวิชาที่คุณเลือกเรียนอีกด้วย

 

------------------------------------------

บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

สาขาวารสารศาสตร์

เรียนต่อด้านสังคมวิทยา

เรียนต่อฮ่องกง : ลับฝืมือสายวารสารศาสตร์ในฮ่องกง 1

 

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท
เกี่ยวกับผู้เขียน

อชินีจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ถึงจะเรียนสายวิทย์แต่ชอบด้านภาษามาก เคยทำงานเป็นผู้ช่วยชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก ปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักแปลอิสระ งานอดิเรกชอบว่ายน้ำ ดูซีรี่ และอ่านหนังสือ

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

128124

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

98046

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม

MBA เรียนอะไร เหมาะกับเราไหม หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

51802

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

37264