ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนต่อสังคมศาสตร์และการสื่อสารในต่างประเทศ

สังคมศาสตร์และการสื่อสารเค้าเรียนอะไรกัน ?

share image

เรียนต่อสังคมศาสตร์และการสื่อสารในต่างประเทศ

 

หลักสูตรสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  มีเนื้อหาครอบคลุมอะไรบ้าง  ทำไมในปัจจุบันสาขานี้จึงมีความสำคัญมากกว่าในอดีต ?  เราลองมาอ่านรายละเอียดกันดูค่ะ

 

สังคมศาสตร์และการสื่อสารคืออะไร?

 

หน่วยงาน U.S. American National Council ของสังคมศาสตร์  ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า “Social Study”  คือการศึกษาแบบบูรณาการของวรรณกรรมสังคมศาสตร์ (Social Science) และมนุษยศาสตร์ (Humanity)  เพื่อศึกษากี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง  ถ้าจะกล่าวกันให้เข้าใจได้ง่ายคือ  วิชาสังคมศาสตร์จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบ ๆ ตัวเรานั่นเองค่ะ

 

สื่อเป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมของเรา  สื่อได้เจาะลึกเข้ามาในชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตัวอย่างเช่น สื่อทางโทรทัศน์  ภาพยนตร์  เพลง  เกมส์ต่าง ๆ ทางวีดีโอ  หนังสือพิมพ์  นิตยสารและอินเตอร์เน็ต  สื่อเหล่านี้มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในทางที่ดีและไม่ดี  ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรที่จะนำมาปรึกษาหารือ  เพื่อสร้างกลไกควบคุมและวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ 

 

ทำไมถึงต้องเรียนสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ?

 

สังคมศาสตร์และการสื่อสาร  เป็นสาขาที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวพันกันมากที่สุดที่คุณสามารถจะศึกษาได้  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและรูปแบบกาสื่อสารที่เปลี่ยนไป  ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ในรูปแบบอะไรที่ทันสมัยและล้ำหน้าผู้อื่นแล้ว  นี่เป็นสาขาที่คุณควรจะเรียน  สังคมของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ความเชื่อในทัศนคติการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน  ความกระตือรือร้นต่าง ๆ  และอื่น ๆ อีกมากมาย  ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมา ดังนั้นเราจะต้องวางตัวให้เหมาะสมกับบริบทและกาลเวลาที่มองย้อนกลับไปว่าเรามีความเป็นมาอย่างไร  ซึ่งจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราเข้าใจตัวของเราเองและกำหนดทิศทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้า

 

การสื่อสารยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าหลงใหลและน่าติดตาม แสงสี รูปภาพหัวข่าวและการกระจายเสียง  พลังของผู้ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ  ล้วนแล้วแต่จะสร้างความตื่นเต้นในชีวิตประจำวันของเรา  อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  เช่น  หนังสือพิมพ์  โฆษณา  และวารสารต่าง ๆ  ล้วนเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ มีประกายและมีลักษณะพิเศษในตัวของมันเอง  ดังนั้นหลักสูตรใด ๆ ที่สามารถนำไปสู่บทบาทในอาชีพหนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมทันที

 

อย่างไรก็ตามการเรียนการสื่อสารไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว  การสื่อสารจะทำให้เรารู้ถึงอิทธิพลและพฤติกรรมของสื่อ  นอกจากนี้การสื่อสารก็มีวิวัฒนาการทางเทคนิคต่างๆที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจะต้องมีความรู้ที่จะประเมินกลั่นกรองสิ่งที่เราได้รับจากสื่อไม่ใช่รับมาทั้งหมดทันที

 

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว  การเรียนสาขานี้จะเน้นความชำนาญในด้านการเขียนรายงาน  การนำเสนอผลงานและการวิเคราะห์  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะพบเห็นอยู่ในความหลากหลายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 

บุคลิกแบบไหนที่เหมาะสมในการเรียนสังคมศาสตร์และการสื่อสาร ?

 

การสื่อสารไม่ใช่สาขามีไว้สำหรับคนชอบดูโทรทัศน์ ! แต่จะมีการตั้งคำถามว่า  เนื้อหาของสื่อพูดอะไรที่เกี่ยวกับเราในฐานะผู้เสพสื่อ  ผู้ที่มักจะตั้งคำถามอยู่บ่อย ๆ เกี่ยวข้องกับสังคมและการสื่อสาร  มักจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยยอมรับข้อมูลจากสื่อโดยง่าย  และจะได้เรียนรู้ในสาขาที่เกี่ยวกับการคัดค้าน  โต้แย้ง  เกี่ยวกับคำถามต่าง ๆ ที่เขาได้ตั้งคำถามเหล่านั้นไว้

 

มีการบันทึกไว้ว่า  หลายคนที่เรียนด้านการสื่อสารมีอาชีพการงานที่มีลักษณะที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมาก เช่น งานสร้างสรรค์  งานประดิษฐ์คิดค้น  งานสร้างแรงจูงใจ  และงานที่ตื่นเต้นผจญภัยต่าง ๆ  ซึ่งงานเหล่านี้ล้วนมีบรรยากาศที่มีการแข่งขันมากมาย  ซึ่งไม่ต่างจากการเข้าศึกษาในสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านสาขานี้  ผู้ที่ประสงค์จะมีอาชีพทางด้านการสื่อสาร  ควรที่จะมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มและสามารถสร้างโอกาสที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านปฏิบัติ  ข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือ  คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรมาก  แต่คุณต้องรู้จักคนและต้องมีสายสัมพันธ์  ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จด้านสำคัญ ๆ ในการศึกษา  หรือแม้แต่จะได้ทำงานในที่นั่นด้วย

 

ผู้ที่มีความสนใจว่าเราปฏิบัติตนอย่างไรต่อสังคม  จะมีความเหมาะสมอย่างมากในการที่จะเลือกเรียนสาขาสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  ซึ่งจะทำให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้น ประเด็นของปัญหาต่างๆจะถูกนำมาอภิปราย ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนสังคมศาสตร์  ดังนั้นคนที่ไม่เขินอายเวลาอยู่ต่อหน้าผู้คนมากๆ  จึงเหมาะที่จะเรียนสาขานี้ เนื่องจากในบางครั้งอาจจะต้องขึ้นโต้วาทีเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ในลักษณะตัวต่อตัวกับบุคคลที่มีความคิดต่างกัน

 

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาของสังคมศาสตร์และการสื่อสารคืออะไรบ้าง ?

 

สังคมศาสตร์และการสื่อสาร  ครอบคลุมวิชาต่าง ๆ มากมาย  ดังนั้น  หลักเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนวิชาเฉพาะนั้น  ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเรียนสาขาวิชาอะไร  การมีทักษะในการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี  จะเป็นประโยชน์ต่อคุณมาก  คุณอาจจะต้องสำเร็จวิชาเฉพาะบางวิชาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (เช่น วิชาการถ่ายรูปหรือวิชาทางด้านศิลปศาสตร์)

 

นักศึกษาควรตรวจสอบกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียนโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย

 

มีสาขาอะไรให้เลือกเรียนบ้าง ?

 

 

เส้นทางอาชีพในอนาคต

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิชาที่คุณเลือกเรียนตามสาขาต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  คุณสามารถจะเลือกประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

 

  • นักมานุษยวิทยา
  • ผู้อำนวยการแสดง ( Producer )
  • ผู้กำกับ (Director)
  • นักเขียนบท (Script writer)
  • นักข่าว
  • ช่างภาพ
  • โฆษก ทำงานในสำนักข่าวรัฐบาล องค์กรใหญ่ๆ หรือพรรคการเมือง
  • นักการเมือง
  • ข้าราชการ

 

อย่างไรก็ตามคุณควรระลึกอยู่เสมอว่า สาขาของวิชาสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  สามารถช่วยคุณให้เกิดทักษะความชำนาญเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมเพิ่มเติมจากทักษะของวิชาที่คุณเลือกเรียนอีกด้วย

 

------------------------------------------

บทความน่าสนใจที่เกี่ยวข้อง

สาขาวารสารศาสตร์

เรียนต่อด้านสังคมวิทยา

เรียนต่อฮ่องกง : ลับฝืมือสายวารสารศาสตร์ในฮ่องกง 1

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
ปริญญาโท

MUST READ

ข้อดีของการเรียนนิติศาสตร์ กฎหมาย

รู้มั้ยว่า มากาเร็ต แทตเชอร์, บารัค โอบาม่า และมหาตะมะคานธี มีอะไรที่เหมือนกัน?    น่าสนใจมากที่พวกเขาต่างก็เป็นผู้นำของโลกที่เรียนกฎหมาย  การเรียนกฎหมายหรือนิติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสาขาหนึ่ง อีกทั้งเป็นสาขาที่ได้รับการยอมรับมากและมีโอกาสทางการทำงานสูง อย่างไรก็ตาม การเรียนกฎหมายไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในศาลหรือเป็นทนายเสมอไป

173.5K

เรียนทันตแพทย์ดีอย่างไร ไปเรียนทันตแพทย์ต่างประเทศดีไหม

เรียนทันตแพทย์ดีไหม? ทันตแพทย์เป็นสาขายอดฮิตของเด็กที่เรียนสายวิทย์สาขาหนึ่ง หลายคนลังเลว่า เอ... จะเรียนแพทย์ธรรมดาไปก่อนแล้วต่อย่อยสาขาอื่นอย่างละเอียดทีหลังหรือจะเริ่มต้นโดยตรงด้วยการเรียนทันตแพทย์โดยตรงเลยดี วันนี้เลยจะนำ Facts ของการเรียนแพทย์ทันตะและเส้นทางงานในอนาคตของสายนี้มาให้ฟังกัน รวมถึงแนะนำเรื่องการไปเรียนต่อแพทย์ที่ต่างประเทศ ไปดูกันเล้ย   ส่วนใครที่อยากจะดู หลักสูตรทันตแพทย์ทั้งหมด  เข้าไปดูที่นี่ได้เลย  

114.2K

MBA เรียนอะไร และข้อดีข้อเสียของสาขานี้

หากพูดถึงการไปเรียนต่อเมืองนอก หลักสูตรการบริหารธุรกิจอย่าง MBA (Master of Business Administration) มักจะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นวันนี้ทาง Hotcourses จึงอยากนำรายละเอียดของหลักสูตรนี้มาเล่าให้ฟัง   ทำความรู้จัก MBA เป็นตัวย่อของ Master of Business Administration ซึ่งเปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตของผู้เรียนเลยก็ว่าได้ หลักสูตร MBA นี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้

96.3K

10 สาขาวิชาใหม่ในต่างประเทศ ส่องเทรนด์สาขาเรียนต่อล่าสุด

10 สาขาวิชาน่าสนใจที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสอน   >> ค้นหาทุนการศึกษาจากหลายประเทศ >> รู้รอบเรื่องเรียนต่อ   10 สาขาวิชาเหล่านี้จะทำให้คุณทึ่งว่ามีวิชาแบบนี้อยู่ด้วยหรือนี่!   1. Baking Technology Management London Southbank University ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Courses ดู list สถาบันที่เปิดสอน Baking Technology เบเกอรี่เป็นขนมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

44K