ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนต่อด้านสังคมวิทยา

600

 

คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติบ้างไหม แนวทางการคิดและการกระทำ สังคมก่อตัวขึ้นได้อย่างไร แล้วทำไมขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมถึงสำคัญกับเรานัก ถ้ายังงั้น การเลือกเรียนทางด้านสังคมวิทยาน่าจะเป็นก้าวแรกที่จะช่วยในการหาคำตอบให้กับคุณได้ บทความของฮอทคอร์สเรื่องนี้มาจาก Nooraini Indrana ผู้ที่ทำการบ้านและหาข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่น่าสนใจนี้มาฝากกัน

สังคมวิทยาได้มุ่งเน้นในด้านต่างๆของสังคม ตั้งแต่การมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ไปจนถึงการรวมตัวกันทางสังคม โดยมีการเรียนรู้ที่หลากหลายสาขา ได้แก่ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ นักศึกษาทางสังคมวิทยาจะถูกแนะนำและมีส่วนร่วมในการโต้เถียงเรื่องในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ถูกสนับสนุนให้คิดเกี่ยวกับตัวเองว่าตัวเองนั้นเป็นผลผลิตจากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้

เราจะได้เรียนอะไรบ้าง

นักศึกษาด้านสังคมวิทยาจะพบว่าสังคมในยุคปัจจุบันนั้นก่อตัวขึ้นได้อย่างไรและจะได้เรียนรู้ที่จะจำแนกเปลือกนอกที่ห่อหุ้มหลวมรวมพวกเขาเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะพบว่าเนื้อหาในหลักสูตรที่สอนนั้นมีมากมายหลายหัวข้อ ตั้งแต่อาญากรรมไปจนถึงเรื่องเพศศึกษา

รายชื่อวิชาข้างล่างนี้เป็นวิชาบังคับทั่วไปที่ต้องเรียนในหลักสูตรสังคมวิทยา ระดับปริญญาตรี

  • การคิดทางสังคมวิทยา
  • การวิเคราะห์สังคมทางสังคมวิทยา
  • การจำแนกและพฤติกรรม
  • นโยบายทางสังคม

ในหลายมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรที่มีการรวมหลักสูตรสังคมวิทยาเข้ากับสาขาวิชาอื่น หากคุณสนใจที่จะเรียนร่วมกับสาขาวิชาอื่นและมองหาความท้าทายในการเรียน เรามีตัวอย่างของหลักสูตรที่เรียนร่วมกับหลักสูตรสังคมวิทยาที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ดังต่อไปนี้

การสอนและการประเมินผล

หากคุณเป็นนักศึกษาทางด้านสังคมวิทยา คุณจะได้เข้าเรียนบรรยายในชั้นเรียน สัมมนา เรียนในชั้นย่อยและฝึกงานเวิร์คช็อบ โดยทั่วไปหลักสูตรสังคมวิทยาจะมีการประเมินนักศึกษาผ่านทางงานเขียนที่ได้รับมอบ งานกลุ่ม การนำเสนอผลงานและการสอบ และการทำโปรเจ็คในปีสุดท้าย

เนื้อหาของหลักสูตรการเรียนประกอบด้วยทฤษฏีและอุดมการณ์มากมายเช่นเดียวกันกับเหตุผลต่างๆ นักศึกษาจะต้องอ่านหนังสือเป็นอย่างมากเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเรียนที่เป็นตัวของตัวเองหรือเป็นอิสระ

ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน

นักศึกษาส่วนใหญ่จะสามารถสำเร็จหลักสูตรสังคมวิทยาในระดับปริญญาตรีได้ภายใน 3-4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและประเทศที่คุณเลือกเรียน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสิงคโปร์ ใช้เวลาในการเรียน 3 ปี ในขณะที่ในอเมริกาคุณต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี ในหลักสูตรเดียวกัน

นอกจากนี้ระยะเวลาของการเรียนในหลักสูตรสังคมวิทยายังขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะการฝึกงานในระหว่างที่คุณเรียนอยู่หรือไม่ มีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรที่มีโปรแกรมการฝึกงานรวมอยู่ นักศึกษาจะสามารถได้รับเพิ่มประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยาและยังได้รับหน่วยกิตการเรียนในหลักสูตรที่เรียนอีกด้วย

เกณฑ์การรับเข้าเรียน

เกณฑ์การรับเข้าเรียนต่อนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย เราขอแนะนำให้นักศึกษาติดต่อกับมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการศึกษาต่อโดยตรงเพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียด

หากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยจะให้คุณแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษของคุณ ซึ่งคุณอาจใช้ได้ทั้งผลคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL โดยในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีข้อกำหนดของคะแนนสอบขั้นต่ำแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามคะแนนที่ใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่

  • คะแนน IELTS  ที่ 6.0  หรือ
  • คะแนน TOEFL ข้อสอบกระดาษที่ 550

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดให้นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัวมาพร้อมกับใบสมัคร ผลการสอบภาษาอังกฤษและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ

ทางเลือกด้านอาชีพ

ด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและทักษะที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก นักศึกษาทางสังคมวิทยาจะพบว่าตัวเองนั้นมีข้อได้เปรียบในการทำงาน รายชื่อตำแหน่งงานด้านล่างนี้ที่นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกทำได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

- งานด้านการบริหาร

- งานด้านการออกอากาศ

- ข้าราชการพลเรือน

- การศึกษา

- นักหนังสือพิมพ์และวารสาร

- องค์กรพัฒนาเอกชน

- งานบริการสังคม

- งานด้านการประชาสัมพันธ์
 

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์และอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...