ขั้นตอนเรียนต่อ
เรียนในต่างประเทศ : แนะนำหลักสูตรและสาขา

ทำไมถึงเรียนการเมืองการปกครอง

14671

ทำไมถึงเรียนการเมืองการปกครอง

      สิ่งที่สาขาการเมืองการปกครองเน้นหนัก คือ เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการกระทำ,ความคิดและผลกระทบต่อสถาบันต่างๆในสังคม เข้าใจถึงกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ถึงการจัดการ รวมถึงที่มาอำนาจของรัฐบาลและวิธีที่สังคมควบคุมอำนาจเหล่านั้น  นอกจากนี้การที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างประเทศก็ยิ่งทำให้การศึกษาในสาขาการเมืองการปกครองนั้นกลายมีความสำคัญมากขึ้น

ตัวเลือกในการเรียน

      ลักษณะของสิชาที่คุณจะได้เรียนในสาขานี้จะเป็นการผสมผสานกันระหว่าง วิธีการปกครอง, การบริหารจัดการความเสี่ยงและวิกฤติการณ์ต่างๆ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สิทธิมนุษยชน, โลกาภิวัฒน์, นโยบายภาครัฐ, ปรัชญา, เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์

      นอกจากนี้ ด้วยการการเติบโตของกระแสโลกาภิวัฒน์และความสำคัญของความสัมพันธ์และข้อตกลงกันระหว่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องผู้ที่มีความรู้และมีความเข้าใจในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศเพื่อออกไปในเวทีระดับโลกนั้น มีเพิ่มสูงขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่จบจากสาขาการเมืองการปกครองในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

      เช่นเดียวกับสาขามนุษยศาสตร์ โครงสร้างของหลักสูตรการเมืองการปกครองจะประกอบด้วยการทำรายงานและการสอบตลอดทั้งปีการศึกษา  อีกทั้งคุณอาจจะต้องทำปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในระหว่างการเรียนด้วย  โดยสัดส่วนนั้นขึ้นอยู่กับหัวข้อที่คุณสนใจและเลือกทำ  คุณอาจจะได้รับอนุญาตให้ศึกษาในเนื้อหาหลักทั่วไป หรือ อาจจะเลือกทำในเนื้อหาที่คุณสนใจเฉพาะทางก็ได้

      มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสาขานี้ที่ยอดเยี่ยม เช่น

เส้นทางอาชีพ

      รัฐบาลต้องการและยินดีต้อนรับผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่มามาพัฒนากฎและระบบการปกครอง ไปพร้อมๆกับสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพของตน

      มีเส้นทางอาชีพมากมายสำหรับผู้ที่จบในสาขาการเมืองการปกครอง คุณสามารถทำงานให้กับรัฐบาลหรือภาคเอกชนก็ได้ หรือจะเลือกทำงานเป็นที่ปรึกษา, อาจารย์, นักข่าวการเมือง, นักเขียน, นักลงทุน และอื่นๆอีกมาก  หรือถ้าคุณต้องการที่จะศึกษาต่อเพิ่มในระดับสูง คุณก็สามารถเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้ต่อไป

---------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

หลักสูตรการเมืองการปกครองในประเทศต่างๆ 
10 อันดับสุดยอดมหาวิทยาลัยโลก 
10 อันดับสาขาที่ได้รับความนิยมในอังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

เลือกประเทศ
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว