ขั้นตอนเรียนต่อ
ออสเตรเลีย: แนะนำประเทศและเมือง

10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวใน AUS

share image

 

10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในออสเตรเลีย

      การเพิ่มขึ้นของพืชและสัตว์อย่างน่าประหลาดใจ รวมทั้งการเฟื่องฟูของกระแสการแข่งขันในการลดการสร้างภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming  ส่งผลให้ประเทศออสเตรเลียทำงานอย่างหนักกับประชากรรุ่นใหม่ของประเทศ  ในการสนับสนุนพฤติกรรมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการศึกษา    โดยล่าสุด หนังสือพิมพ์ The Australian ได้นำเสนอความพยายามของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในการทำงานร่วมกันผ่านนโยบายสีเขียวของออสเตรเลีย จนได้ออกมาเป็น  10 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

อันดับ 1: Monash University

หนังสือพิมพ์ได้รายงานว่า Monash Universityได้รับการยอมรับในหมู่ประชาชนว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ “เขียว” ที่สุดในออสเตรเลีย  ผ่านการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน  โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้โด่งดังในงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมระดับการศึกษาที่เกี่ยวข้องและหลักสูตรที่สำคัญอีกกว่า 300 หลักสูตร   จึงทำให้ได้รับรางวัลมากมาย รวมทั้งรางวัล the 2010 Premier's Sustainability Award, the UN Association Education Award และ the 2009 Banksia Environmental Award ด้วย

อันดับ 2:  Australian National University

ANU หรือ Australian National University ได้รับรางวัล the 2009 International Sustainable Campus Network award จากการรวมระบบการศึกษาทั้งหมดเข้ากับโปรแกรมสิ่งแวดล้อมสีเขียวที่ยั่งยืน อย่าง ANUgreen  โดยสถาบัน Climate Change Institute ที่เป็นสถาบันทำงานวิจัยของประเทศที่มีชื่อเสียง ก็ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย

อันดับ 3: Macquarie University

Macquarie University  เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกยกย่องเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับความพยายามบำบัดน้ำเสียและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ไปพร้อมๆกับการสร้างขยะให้น้อยที่สุด   มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นผู้ก่อตั้งนโยบายการลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิด Greenhouse Effect ที่ทำชนะ the 2001 Green Globe จากโรงงานพลังงานผลิตก๊าซจากพลังงานทดแทนที่ช่วยลดการก่อให้เกิด greenhouse gas ถึง 44%   นอกจากนี้ Macquarie ยังเป็นเจ้าภาพของ the Australian Research Institute for Environment and Sustainability อีกด้วย

อันดับ 4: University of Western Sydney

UWS หรือ University of Western Sydney  ได้มีความพยายามในเรื่องของการสอน,การเรียนรู้,การวิจัย,การสร้างสังคมการร่วมมือ และกระบวนการ ในการวางแผนงานอย่างยั่งยืน

อันดับ 5: University of Adelaide

ในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมด University of Adelaide เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวสูงที่สุด  โดยมี Innova21 ตึกเรียนที่มีมูลค่าถึง 100 ล้านเหรียญ ที่รวมเอาความรู้ทั้งวิศวกรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการสร้าง  ตึกนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “การออกแบบในรูปแบบ Green Star Design ระดับหกดาวของประเทศออสเตรเลีย”   และยังชนะรางวัล the 2011 National Award for Sustainable Architecture จากสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศออสเตรเลียอีกด้วย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ the Centre for Climate Change ด้วย

อันดับ 6: University of Melbourne

จากการที่มีเป้าหมายที่จะปลอดคาร์บอนก่อนปี 2030 ทำให้ University of Melbourne  ทำงานอย่างหนักในการทำวิจัย, การสร้างโครงการต่างๆ และการร่วมมือกับองค์กรภายนอก  เพื่อทำให้เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จให้ได้  อีกทั้งความต้องการนี้ ก็ทำให้การเรียนและชมรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ทำงานภายใต้นโยบายที่เน้นความเป็นธรรมชาติมากขึ้น  เน้นการจัดการกับพลังงาน น้ำและของเสียมากขึ้น

อันดับ 7: Charles Sturt University

หอพักของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ Albury-Wodonga ที่มีครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 8700 เอเคอร์ ได้กลายเป็นตัวอย่างของการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน   โดย CSU หรือ Charles Sturt University ได้สร้างเป้าหมายของการปฎิบัติการว่าจะต้องใช้พลังงานและน้ำเพียงแค่ 25 % และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้เพิ่มขึ้น 20% และปลอดการเกิดปรากฎการณ์ Greenhouse Effect ก่อนปี 2015

อันดับ 8: University of the Sunshine Coast

USC หรือ University of the Sunshine Coast  ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทางสถาปัตยกรรมในการสร้างตึกที่ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและลดการก่อให้เกิด Greenhouse Gas    และในเดือนตุลาคม 2011 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ก็ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลียที่ได้รับการยอมรับจาก the Urban Development Institute of Australia ในฐานะที่สามารถสร้างความยั่งยืนได้ 6 ทาง คือ ระบบนิเวศ ของเสีย พลังงาน วัตถุดิบ น้ำและชุมชน

อันดับ 9: James Cook University

ด้วยการที่มีโปรแกรมในสาขาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนมาก จึงทำให้การดำเนินการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นไปได้ง่ายผ่านนักเรียนและผู้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ทุกคน   James Cook University  ชนะรางวัล the 2010 Australian Business Award จากการมีสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน และรางวัล the 2011 TEFMA Innovation Award สำหรับการลดการใช้พลังงาน  นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องการวิจัยปะการังและป่าดิบชื้นในระดับโลกอีกด้วย


อันดับ 10: La Trobe University

La Trobe University  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลกที่ตีพิมพ์รายงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการทำเพื่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของเขา  โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้สำเร็จในการลดการใช้พลังงานไปได้ถึง 11% ในระหว่างปี 2009-2010 และล่าสุดก็ได้รับรางวัล the 2011 Green Gown Award จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและการสร้างความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนในสังคม

---------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
วิดีโอเรื่อง When being green is red hot 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักร 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในออสเตรเลีย 

Study in Australia

ฟรี

คู่มือเรียนออสเตรเลีย

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่อออสเตรเลียอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

MUST READ

article Img

ขนบธรรมเนียมของชาวออสซี่

ขนบธรรมเนียมของชาวออสซี่       ประเทศออสเตรเลียประกอบขึ้นจากวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีสีสันมากมาย ส่งผลให้เกิดการผสมผสานของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รับอิทธิพลจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก       เมื่อคุณมาถึงที่นี่คุณอาจสังเกตเห็นว่าออสเตรเลียมีความแตกต่างทั้งในด้านมารยาท การใช้ชีวิต และค่านิยม  โดยชาวออสเตรเลียมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างไม่เป็นทางการ  ซึ่งคุณอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย

64.3K
article Img

จัดกระเป๋าไปเรียนต่อออสเตรเลีย

จัดกระเป๋าไปเรียนต่อออสเตรเลีย ใครกำลังจะไปเรียนต่อคงจะตื่นเต้นไม่น้อย การจัดกระเป๋าเป็นอีกด่านหนึ่งที่อาจน่าเบื่อหน่ายแต่ก็ท้าทาย  ขอบอกว่ามันไม่เหมือนการจัดกระเป๋าทั่วๆไป เพราะต้องคำนึงถึงเรื่องเช่น วันแรกที่ไปถึง อาทิตย์แรกที่ไปถึง ลักษณะของการเดินทาง อาจจะยากและเหมือนไม่มีวันจบสิ้นหากไม่รู้เคล็ดลับ เราเลยนำวิธีเลือกของใส่กระเป๋ามาให้อ่านกัน   สิ่งที่ควรคิดถึงก่อนเก็บกระเป๋า จะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันแรก : วันแรกจะต้องทำอะไรบ้าง

39.1K
article Img

การเดินทางในออสเตรเลีย

รู้จักออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียมีชื่อเสียงว่าเป็นดินแดนอันกว้างใหญ่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติ ชายหาดอันใสสะอาด ผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมิตรและรักการกีฬา ทำให้ออสเตรเลียเป็นที่รู้จักในฐานะ "ประเทศที่โชคดี" เป็นประเทศที่ถือกำเนิดขึ้นไม่นาน มีความน่าตื่นตาตื่นใจและมีชีวิตชีวา โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 5 ประเทศที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมากมายเลือกเดินทางมายังออสเตรเลีย (หรือที่รู้จักกันในชื่อ "อ๊อซ") เพื่อการท่องเที่ยว

17.2K