ขั้นตอนเรียนต่อ
สิงคโปร์: ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ทุนปริญญาเอก The Singapore International Graduate Award

1138

ทุนปริญญาเอก The Singapore International Graduate Award

      The Singapore International Graduate Award เป็นความร่วมมือจากสามฝ่าย ประกอบไปด้วย Agency for Science, Technology & Research (A*STAR) ร่วมมือกับ  Nanyang Technological University (NTU) และ National University of Singapore (NUS) ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้งสองก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์

สาขาที่เรียน

สาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนักศึกษาจากต่างชาติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท และได้รับเกียรตินิยม
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งพูดและเขียน
  • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และวิจัย
  • ได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้สอนจำนวน 2 ฉบับ (โดยแนบจดหมายรับรองนั้นมาด้วย)

ผู้ที่รับทุนจะได้ทำการวิจัยที่สถาบัน A*STAR และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา จะได้รับการรับรองปริญญาจากสถาบัน NSU และ NTU

กำหนดการรับสมัคร

1 มิถุนายน 2012

วิธีการสมัคร

การสมัครสามารถสมัครทางไปรษณีย์  โดยจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงก่อนวันกำหนดรับสมัครไปที่

A*STAR Graduate Academy
Agency for Science, Technology and Research
20 Biopolis Way
#08-01 Centros
Singapore
Tel: (65) 6826 6111

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเต็มๆได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน
----------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม

ค้นหาคอร์ส

สิงคโปร์
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว