นโบบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณสามารถใช้เว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้ส์จะช่วยจัดให้คุณเห็นโฆษณาที่เหมาะกับคุณจริงๆ พร้อมทั้งช่วยให้คุณใช้ฟีเจอร์ที่หลากหลาย การอนุญาตทั้งหมดถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ คุณสามารถจัดการ เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: การเตรียมตัวและการสมัครเรียน

หลักสูตรการเรียนต่อในสหราชอาณาจักร

share image

หลักสูตรการเรียนในสหราชอาณาจักรมีดังนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

มีนักศึกษากว่าราว 600,000 คน จากทั่วโลกที่เดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรตลอดทุกช่วงเวลา โดยหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนมีดังนี้ การเตรียมสอบ IELTS, TOEFL, การสอบ Cambridge และรวมถึง การสอบ GMAT ด้วย สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรอื่นก็จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา เพื่อการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือเพื่อธุรกิจ และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอนนั้นมีทั้งแบบ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป และแบบเร่งรัดสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนจนถึงระดับที่สูงขึ้น รวมถึงหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อการเรียนต่อ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน (EAP) หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย แต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันในด้านของระยะเวลาและชั่วโมงเรียน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกเรียนที่ใด นอกจากนี้ในแต่ละสถาบันการศึกษายังมีเงื่อนไขการรับสมัครและวันปิดรับสมัครของตนเองอีกด้วย กรุณาตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาที่คุณสนใจเข้าเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 

เส้นทางเรียนต่อระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเตรียมเข้าเรียนหรือปูพื้นจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างวุฒิการศึกษาที่คุณมีอยู่แล้ว และที่กำหนดโดยวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่คุณเลือกเรียน ช่องว่างนี้มีขึ้นเนื่องจากนักศึกษาในหลายประเทศสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 12 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเริ่มต้นการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์พวกเขาต้องสำเร็จการเรียนชั้นปี 13

หลักสูตรปูพื้นนานาชาติ (IFY) ที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยต่างๆในสหราชอาณาจักร เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาในขั้นนี้แล้วคุณจะได้รับวุฒิการศึกษาก่อนระดับมหาวิทยาลัยอันที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น A-levels หรือ BTEC Nationals หลักสูตรหนึ่งปีเหล่านี้เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามรูปแบบการเรียนแบบเต็มรูปแบบของสหราชอาณาจักร แต่รวมการเรียนภาษาอังกฤษเข้าไว้ด้วย เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี มีระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี (โดยปกติคะแนน IELTS 5.0) และควรสำเร็จการศึกษาระดับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยการศึกษาเพิ่มเติมหลายแห่งมักจะมีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเพื่อการเรียนต่อในยังหลักสูตรปริญญาตรี คุณควรตรวจสอบกับวิทยาลัยที่คุณเลือกเรียนในเรื่องนี้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหราชอาณาจักรยังเปิดสอนหลักสูตรปูพื้นนานาชาติของตนเองที่นำไปสู่การเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยตรง
นักศึกษานานาชาติหลายคนเลือกลงเรียนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เช่น HNDs/HNCs หลักสูตรปูพื้นระดับปริญญาตรีหรือ DipHEs เพื่อเป็นการเตรียมเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
 

หลักสูตรปริญญาตรี

ในสหราชอาณาจักรวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจะเป็นปริญญาแรกหลังจากสำเร็จการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือการศึกษาเพิ่มเติม วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อย่างไรก็ตามก็มีทางเลือกอื่น เช่น หลักสูตรวุฒิการศึกษา HND/HNC ปูพื้นระดับปริญญาตรีและ DipHE ซึ่งหลายหลักสูตรสามารถนำไปใช้เพื่อการเข้าเรียนในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์ วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนสามปีเพื่อที่จะได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยม (เช่น ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ สาขาสื่อศึกษา หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาธุรกิจ) ส่วนในประเทศสก๊อตแลนด์จะใช้เวลาเรียนสามปีเพื่อสำเร็จปริญญาตรีทั่วไปและสี่ปีเพื่อสำเร็จปริญญาเกียรตินิยม วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของสก๊อตแลนด์บางครั้งจะมอบเป็นวุฒิปริญญาโท (ปริญญาโทศิลปศาสตร์ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์หรือปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ) ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันการศึกษาที่มอบปริญญา

ด้วยจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีอยู่มากมาย ผลการสอบในปีแรกของการเรียนจะไม่นำไปรวมกับการจัดประเภทวุฒิการศึกษาขั้นสุดท้าย ผลการสอบในชั้นปีที่สองและสามรวมกับคะแนนที่ได้รับจากปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี (เรียงความขนาดยาวที่อาจทำในชั้นปีที่สาม) จะเป็นผลการเรียนขั้นสุดท้าย โดยส่วนใหญ่คุณจะต้องเลือกกลุ่มวิชาเรียนทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่รวมเป็นการเรียนประจำวันในหลักสูตร อย่างไรก็ตามการจัดวิชาเรียนในหลักสูตรจะแตกต่างกันตามประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่คุณเรียน
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาที่เปิดโอกาสให้คุณได้เลือกเรียนสองสาขาวิชาหรือมากกว่าเพื่อวุฒิการศึกษาปริญญารวมสาขาหรือสาขาร่วม ปริญญารวมสาขาจะรวมสาขาวิชาที่ไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักการเรียนที่เท่ากัน (เช่น ปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาธุรกิจศึกษาพร้อมภาษาฝรั่งเศส) หลักสูตรแซนด์วิชมีเนื้อหาการเรียนเช่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรีอื่นๆ แต่เพิ่มระยะเวลาหลักสูตรอีกหนึ่งปีเพื่อการได้รับประสบการณ์การทำงานจริงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เรียน ทำให้หลักสูตรมีระยะเวลาสี่ปีแทนที่จะเป็นสามปีตามปกติ

• HND หรือ HNC
HND (อนุปริญญาแห่งชาติระดับอุดมศึกษา) เป็นหลักสูตรเต็มเวลาสองปี ที่รวมการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพกับวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ส่วน HNC (ประกาศนียบัตรแห่งชาติระดับอุดมศึกษา) เป็นหลักสูตรที่คล้ายกันแต่จะเป็นการเรียนนอกเวลา นอกจากนี้หลักสูตร HNC และ HND จะช่วยให้คุณสามารถเข้าเรียนต่อในบางหลักสูตรระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่สองหรือสามได้ โดยคุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้ที่วิทยาลัยการศึกษาเพิ่มเติมหรือวิทยาลัยอุดมศึกษาหรือที่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือและเวลส์
หลักสูตร HNC ในประเทศสก๊อตแลนด์เป็นหลักสูตรเต็มเวลาหนึ่งปี วุฒิการศึกษาของ HNC จัดอยู่ในระดับเดียวกันกับชั้นปีที่หนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี ส่วนวุฒิการศึกษาของ HND เทียบได้กับชั้นปีที่สอง ในหลายกรณี ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาของ HNC สามารถเข้าเรียนต่อได้ในชั้นปีที่สองของหลักสูตรปริญญาตรีและสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษา HND สามารถเข้าเรียนต่อได้ในชั้นปีที่สาม

• หลักสูตรปูพื้นระดับปริญญา
หลักสูตรปูพื้นระดับปริญญาเป็นหลักสูตรที่มอบวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยจะมีการพัฒนาด้านอาชีพที่มีความหลากหลายในสาขาอาชีวศึกษา แม้ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษาของสหราชอาณาจักรในตัวเอง แต่คุณก็สามารถนำไปใช้เพื่อการเรียนต่อในชั้นปีที่สองหรือสามของหลักสูตรปริญญาตรีได้ โดยปกติหลักสูตรปูพื้นระดับปริญญาจะใช้เวลาเรียนสองปีแบบเต็มเวลา

• อนุปริญญาระดับอุดมศึกษา (DipHE)
DipHE เป็นวุฒิการศึกษาในตัวเอง โดยคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณสำเร็จการศึกษาในปีที่สองในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถใช้เพื่อการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรได้เช่นกัน โดยปกติวุฒิการศึกษา DipHE จะรับประกันการได้เข้าเรียนต่อในชั้นปีที่สองหรือสามของหลักสูตรปริญญาตรี ด้วยวิธีนี้ นักศึกษาจะสามารถสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาและข้ามผ่านการเรียนในชั้นปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรี เกียรตินิยมและเปลี่ยนวุฒิการศึกษา DipHE ไปเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณท์คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี
• ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประกาศนียบัตรนานาชาติ
นักศึกษานานาชาติต้องสำเร็จการศึกษา 12 ปี ในระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนที่จะสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร กรุณาตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาของคุณเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาเพื่อการเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
• ความรู้ภาษาอังกฤษ
ในกรณีที่คุณจะสมัครเรียนในสหราชอาณาจักรและภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ คุณต้องมีผลการสอบ IELTS (ระบบทดสอบภาษาอังกฤษนานาชาติ) ในระดับมาตรฐานที่กำหนดก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น โดยปกติจะประมาณ 4.0 ถึง 5.0 สำหรับหลักสูตรเตรียมเข้าเรียน 5.5 ถึง 6.0 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ 6.5 หรือ 7.0 สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจยอมรับผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น TOEFL แต่คุณควรตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยว่าผลสอบภาษาอังกฤษชนิดไหนที่เป็นที่ยอมรับก่อนทำการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครระดับปริญญาตรี
การสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเต็มเวลาจะดำเนินการโดย UCAS ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่นักศึกษาทำการสมัครเรียนผ่านเพื่อการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา คุณควรเริ่มต้นกระบวนการสมัครล่วงหน้า 12 ถึง 18 เดือนก่อนวันที่ต้องการเริ่มต้นการเรียนเพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหลักสูตร รวมถึงมีเวลาสำหรับการเตรียมเอกสารและส่งใบสมัคร แต่ละปี UCAS ดูแลใบสมัครของนักศึกษามากกว่าครึ่งล้านราย ซี่งรวมถึงนักศึกษานานาชาติมากกว่า 50,000 คน

ก่อนทำการสมัคร ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติ (หรือจะมีคุณสมบัติภายในวันเริ่มต้นหลักสูตร) ตามเกณท์ขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อการเข้าเรียนหลักสูตรที่คุณเลือกสมัคร คุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์ของ UCAS อย่างไรก็ตามการมีคุณสมบัติขั้นต่ำผ่านเกณท์ที่กำหนดก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าคุณจะได้รับเข้าเรียน คุณสามารถสมัครเรียนได้สูงสุดห้าหลักสูตรในหนึ่งใบสมัครของ UCAS (ไม่รวมสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้สูงสุดสี่หลักสูตร)

ระบบการสมัครผ่าน UCAS เปิดโอกาสให้คุณสามารถสมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของ UCAS ซึ่งระบบนี้มีข้อดีมากมาย เช่น ระบบตรวจสอบอัตโนมัติซึ่งจะช่วยในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล คุณสามารถแก้ไขและปรับปรุงใบสมัครของคุณได้ตลอดเวลาก่อนทำการส่ง รวมถึงยังสามารถตรวจสอบความคืบหน้าทางออนไลน์หลังจากที่ส่งใบสมัครไปแล้ว คุณจะต้องส่งข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น วุฒิการศึกษาปัจจุบัน (หรือที่คาดว่าจะได้รับ) ประวัติส่วนตัว จดหมายอ้างอิงและประวัติการทำงานที่ผ่านมา
คุณสามารถส่งใบสมัครผ่าน UCAS ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนหนึ่งปีก่อนเริ่มต้นการเรียน แต่ต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มกราคม โดยมีข้อยกเว้นสำหรับหลักสูตรสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย Cambridge และมหาวิทยาลัย Oxford หลักสูตรเหล่านี้ต้องส่งใบสมัครภายในเดือนตุลาคม UCAS จะส่งใบสมัครของคุณไปยังสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางสถาบันการศึกษาจะแจ้งผลตอบกลับมายังคุณเป็นรายบุคคลไม่ว่าผลการสมัครจะเป็นเช่นไร

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในสหราชอาณาจักร ระดับบัณฑิตศึกษาคือการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยเป็นการเรียนต่อเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีแล้ว การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสหราชอาณาจักรแบ่งได้เป็นสี่ประเภทหลัก ได้แก่
เตรียมความพร้อมระดับปริญญาโท

หลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับปริญญาโท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาโท แต่รู้สึกว่าต้องการรื้อฟื้นทักษะด้านการเรียนของตนเอง ปรับปรุงความรู้ภาษาอังกฤษหรือเพียงต้องการปรับตัวเพื่อกลับไปเป็นนักศึกษาอีกครั้ง โดยปกติหลักสูตรนี้จะมีระยะเวลาระหว่างหกเดือนถึงหนึ่งปีและส่วนใหญ่จะรวมวิชาเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนเชิงวิชาการ การวิจัย ทักษะคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ การอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการและการเขียนเรียงความ

ประกาศนียบัตรและอนุปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา
มีสาขาวิชามากมายที่เปิดสอนที่ระดับนี้ โดยมักจะได้รับการยอมรับในฐานะวุฒิการศึกษาวิชาชีพในสาขานั้นๆ หลายหลักสูตรในระดับอนุปริญญาขั้นบัณฑิตศึกษา จะมีความคล้ายกับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท แม้ว่าคุณอาจไม่จำเป็นต้องเขียนวิทยานิพนธ์ บางหลักสูตรอาจเปิดโอกาสให้คุณได้โอนหน่วยการเรียนไปยังหลักสูตรปริญญาโทเพื่อสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท
คุณสามารถเรียนหลักสูตรปริญญาโทได้สองวิธี: ผ่านการเรียนในชั้นเรียนหรือการวิจัย

• หลักสูตรปริญญาโทชั้นเรียน (ปริญญาโทศิลปศาสตร์ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ)
หลักสูตรปริญญาโทชั้นเรียนจะประกอบด้วยวิชาเรียนในชั้นเรียนรวมถึงการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ โดยทั่วไปจะใช้เวลาเรียนเต็มเวลาหนึ่งปี

• หลักสูตรปริญญาโทการวิจัย (ปริญญาโทการวิจัย ปริญญาโทปรัชญา)
หากคุณเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทการวิจัย แทนการเข้าฟังการบรรยายและสัมมนา คุณต้องใช้เวลาของคุณทั้งหมดไปกับการวิจัยเชิงวิชาการ บางหลักสูตรอนุญาตให้คุณสามารถเรียนวิชาแบบชั้นเรียนได้ แต่คะแนนขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับคุณภาพงานวิทยานิพนธ์ของคุณ

ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่พบได้ทั่วไปมากที่สุด ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยริเริ่มที่มีความสำคัญและเขียนดุษฎีนิพนธ์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งหรือสองคนในบางกรณี แม้ว่าวุฒิการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจะเป็นวิธีการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่พบได้ทั่วไปมากที่สุดก็ตาม แต่ก็มีหลักสูตรปริญญาเอกวิชาชีพและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเส้นทางเรียนใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเช่นกัน โดยเป็นการรวมการเรียนในชั้นเรียนร่วมกับการวิจัย การทำงานระดับปริญญาเอกอาจใช้เวลาตั้งแต่ห้าถึงแปดปี

เกณท์คุณสมบัติผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษา
o วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยปกติคุณจะต้องสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเป็นเวลาอย่างน้อยสามปีเพื่อการเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท สำหรับระดับปริญญาเอก คุณต้องสำเร็จวุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี เช่น ปริญญาโทหรือคุณวุฒิเทียบเท่าแล้ว
o การสอบเพื่อการรับเข้าเรียน
โดยทั่วไปแล้ววุฒิการศึกษาที่ผ่านมาของคุณและใบสมัคร (ซึ่งอาจรวมถึงการสัมภาษณ์) จะเป็นปัจจัยตัดสินว่าคุณจะได้รับเข้าเรียนหรือไม่ โดยมีข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวคือคุณอาจจำเป็นต้องทำการสอบ GMAT (การสอบวิชาเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ) และได้คะแนนตามเกณท์ที่กำหนดเพื่อการได้รับเข้าเรียนหลักสูตร MBA
นอกจากนี้คุณยังต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษโดยการแจ้งผลคะแนน IELTS หรือผลคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับ

ขั้นตอนการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรมีวิธีการสมัครและตารางเวลาสำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของตนเอง คุณควรเริ่มต้นกระบวนการสมัครระหว่าง 12 ถึง 18 เดือนก่อนวันที่ต้องการเริ่มต้นการเรียนเพื่อทำการศึกษาข้อมูลของสถาบันการศึกษาต่างๆและทำการสอบที่จำเป็นรวมถึงหาข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสเงินทุนและทุนการศึกษาต่างๆ หลังจากที่คุณได้คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนแล้วจึงเตรียมการสมัคร
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนดวันปิดรับสมัครของตนเอง ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม โดยอาจเป็นช่วงก่อนหรือหลังจากนั้น แต่จะเป็นการดีหากคุณส่งใบสมัครแต่เนิ่นๆ

ทำการสมัครไปยังสถาบันการศึกษาโดยตรง โดยประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้
o แบบฟอร์มใบสมัคร
o เอกสารรับรองการเรียน: สำเนาที่ผ่านการรับรองของประกาศนียบัตรต้นฉบับ ปริญญาบัตรหรือตำแหน่งงานและใบรับรองผลการเรียนของมหาวิทยาลัย (เกรดที่ได้รับ)
o จดหมายแนะนำตัวซึ่งคุณต้องระบุอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายการเรียนและความสำเร็จ
o หากคุณเลือกเรียนหลักสูตรการวิจัย คุณอาจต้องแจ้งโครงร่างของแผนงานวิจัย
o จดหมายรับรอง โดยปกติจะเขียนโดยอาจารย์ผู้สอนหรือนายจ้างที่สามารถบอกเล่าเกี่ยวกับการทำงานและศักยภาพของคุณ
o มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจต้องการเอกสารทางการเงินเพื่อยืนยันว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีของคุณ
o มหาวิทยาลัยบางแห่งต้องการสัมภาษณ์นักศึกษา โดยเจ้าหน้าที่หรือศิษย์เก่าจะเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
มีข้อยกเว้นสำหรับขั้นตอนดังกล่าว เช่น หลักสูตรการสอนซึ่งคุณจะทำการสมัครผ่านทางสำนักทะเบียนการฝึกอบรมครูระดับบัณฑิต (GTTR) และหลักสูตรสาขาสังคมสงเคราะห์ซึ่งทำการสมัครผ่านทาง UCAS

หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์จะรวมวิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และหลายหลักสูตรสามารถเรียนทั้งหลักสูตรได้ในประเทศของคุณ ดังนั้นคุณอาจสามารถสำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ หรือสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปหรือการสัมมนาเลย ขณะที่อีกหลายหลักสูตรอาจกำหนดให้คุณต้องเข้าเรียนในห้องเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย สิงคโปร์ หรือสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาหรือที่สถาบันการศึกษาพันธมิตรในประเทศของคุณ กรุณาตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาที่คุณจะเลือกเรียนว่าหลักสูตรนั้นเป็นแบบออนไลน์ 100% หรือกำหนดให้เข้าเรียนในห้องเรียนด้วย
มีทางเลือกการเรียนทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลา ซึ่งทั้งสองแบบคุณจะได้รับความช่วยเหลือผ่านสื่อการเรียนหลากหลายประเภท อาทิเช่น เอกสารการเรียนและอินเตอร์เน็ต คุณจะสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาคนอื่นๆด้วยจดหมาย อีเมล์หรือทางออนไลน์ผ่านทางการประชุมวิดีโอทางไกลและโปรแกรมสนทนา
คุณสามารถเรียนหลักสูตรได้ทุกระดับ เช่น ประกาศนียบัตร อนุปริญญาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาโทบริหารธุรกิจและวุฒิการศึกษาวิชาชีพผ่านทางการเรียนออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร
เงื่อนไขการรับสมัครสำหรับหลักสูตรออนไลน์จะแตกต่างกันตามแต่ละสถาบันการศึกษาและวุฒิการศึกษาที่คุณสนใจเรียน ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อคุณได้รับเข้าเรียนแล้ว คุณจะสามารถบริหารจัดการการเรียนของคุณได้อย่างประสบผลสำเร็จ สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่กำหนดให้คุณต้องมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี เนื่องจากวิธีการสอนเนื้อหาหลักสูตรและวิธีการประเมินผลงานของคุณ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากมายซึ่งพิจารณาคุณสมบัติของสถาบันการศึกษาบนหลากหลายปัจจัยตั้งแต่การวิจัยเชิงวิชาการ ผลการเรียนของนักศึกษา การสำรวจของนักการศึกษาและนักศึกษาปัจจุบัน/อนาคต ส่วนการจัดอันดับอื่นๆและตารางอันดับจะเป็นการจัดอันดับเฉพาะหลักสูตรหรือแผนกวิชา
โดยทั่วไปอันดับของสถาบันการศึกษาจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบว่าการจัดอันดับนั้นได้รับความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาหรือไม่

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของคุณได้จากเว็บไซด์ของเราเช่นกัน โดยคลิกที่นี่

Study in the UK

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาดในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

ดาวน์โหลด EBOOK

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สและสถาบัน

คอร์สแมทเชอร์
มีแพลนคิดที่จะเรียนต่อ แต่เหนื่อยหาข้อมูลเยอะๆหรือเปล่า?
"คอร์สแมทเชอร์" ช่วยได้ เพียงไม่กี่คลิ๊ก เราแมทช์คุณกับคอร์สทั่วโลก
เริ่มหาและแมทช์เลย

MUST READ

article Img

5 ขั้นตอนง่ายๆ เขียน Statement of Purpose (SOP) เพื่อเรียนต่อ

Statement of Purpose หรือ SOP คือ บทความแนะนำตัว ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญชิ้นหนึ่งในการสมัครเรียนต่อ แน่นอนว่าเราต้องแข่งขันระหว่างนักเรียนกันเองมากมาย  ดังนั้นการเขียนแนะนำตัวจึงเป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละคนโดดเด่นและแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้   ทำไมต้องเขียน SOP ให้ดี?       Statement of Purpose นั้นเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนแนะนำตัว หรือแสดงความตัวเองไปยังมหาวิทยาลัยว่าทำไมเราถึงอยากเข้าศึกษาที่นี่

129.4K
article Img

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ

7 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติอย่างเราๆ อังกฤษเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักศึกษาไทยที่ต้องการไปเรียนต่อเมืองนอก เพราะนอกจากจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษาต่างชาติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า ทุนการศึกษา และคอร์สเรียนภาษาก่อนเปิดเทอม นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่การเดินทางสะดวกสบายทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่ละสถานที่เชื่อมกันด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา

68.7K
article Img

อธิบายสอบ IELTS แบบใหม่ IELTS UKVI สำหรับขอวีซ่าอังกฤษ

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่จะมาเล่าสรุปเรื่องราวการสอบภาษาที่จำเป็นต่อการขอวีซ่าอังกฤษ และการสอบ IELTS แบบใหม่ ที่แอบราคาแพงกว่าเดิม แต่ก่อนจะลงลึกไปถึงการสอบ IELTS ขอเล่าเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดสำหรับขอวีซ่าอังกฤษก่อน   การสอบวัดระดับทางภาษาเพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าของ British Council ประเทศไทยในปัจจุบัน มี 4 ประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขอวีซ่า ได้แก่ >>> กฎใหม่วีซ่าอังกฤษ โดย Home office 14 แถลง 14 กรกฎาคม 2558

22K
article Img

เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL)

การเรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (EFL) : English as a Foreign Language       สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติมากมาย ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญทางภาษามักจะเป็นเรื่องหลักที่ถูกสนใจมากที่สุด การเรียนภาษาอังกฤษสามารถเปิดประตูสู่อนาคตมากมาย ดังนั้น พยายามทำใจให้สบายว่าแท้จริงแล้วมีตัวช่วยคุณในเรื่องนี้มากมาย และหลายๆทางเลือกก็เข้ากับความต้องการของคุณ มีนักเรียนอีกมากที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในเรื่องนี้ รวมถึง

21.6K