ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

สัมภาษณ์นักศึกษา : จิตวิทยา

2610

สัมภาษณ์นักศึกษา : จิตวิทยา

      Limaben Jamir เป็นนักเรียนปริญญาโทสาขาจิตวิทยาสังคมประยุกต์ที่ Royal Holloway, University of London (RHUL) เธอใกล้ที่จะสำเร็จการศึกษาแล้วจึงทำให้เธออยู่ในระหว่างทำปริญญานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องผลกระทบของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ใน Nagaland ประเทศอินเดีย  นอกจากนี้เธอยังเป็นสมาชิกของ RHUL Diplomatic society อีกด้วย 

Q : ทำไมคุณถึงสมัครเรียนหลักสูตรนี้และคุณมีวิธีเลือกมหาวิทยาลัยของคุณอย่างไร?

ในระหว่างที่เรียนระดับปริญญาตรี ฉันได้พัฒนาความสนใจในสาขาจิตวิทยาเพิ่มเติมด้วยการกลับไปยัง Delhi University ที่อินเดียเพื่อศึกษาในสาขาจิตวิทยา, สังคมวิทยาและสิทธิของมนุษย์  แต่ความสนใจในจิตวิทยาสังคมของฉันไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการเรียนเท่านั้น แต่ยังมาจากการสังคมรอบตัวด้วย เพราะฉันมาจาก Nagaland รัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียที่มีปัญหาทางด้านความขัดแย้งทางชาติพันธุ์มาเป็นเวลานาน ซึ่งช่วยหล่อหลอมความรู้ความเข้าใจของฉันในเรื่องจิตวิทยาสังคม โดยเฉพาะในเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง

ทำไมต้อง Royal Holloway? เนื่องจากจิตวิทยาสังคมนั้นเป็นเรื่องใหม่ในอินเดีย ดังนั้นฉันจึงมองหาที่เรียนในต่างประเทศ และ Royal Holloway ก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีแผนกจิตวิทยาที่ดีที่สุด โดยติดอันดับ Top 10 ของอังกฤษ นอกจากเรื่องของอันดับแล้ว งานวิจัยของที่นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งของการเลือกของฉันด้วย ฉันอ่านบทความมากมายของอาจารย์จากสาขานี้ โดยเฉพาะผลงานของอาจารย์คนปัจจุบันของฉัน

Q : ทำไมคุณถึงเลือกอังกฤษเป็นที่สถานที่เรียนต่อของคุณ?

ฉันสนใจเฉพาะประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนปริญญาโท เช่นเดียวกับตอนเรียนปริญญาตรี นอกจากนี้ RHUL ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรปริญญาโทเฉพาะทางทางด้านจิตวิทยาสังคมประยุกต์อีกด้วย

Q : คุณอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรของคุณอย่างไร?

สั้นๆง่ายๆเลย คือ สอบเยอะ มีการบ้านแทบทุกสัปดาห์และมีการทำรายงานในหัวข้อที่หลากหลาย ชั่วโมงเรียนที่นี่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยในอินเดีย  ส่วนจุดสำคัญของหลักสูตรคือ การทำวิจัยในหัวข้อที่หลากหลาย

การทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันเลือกประเทศอังกฤษ เพราะในอินเดีย นักเรียนทุกคนไม่จำเป็นต้องทำวิจัย มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เลือกทำ

Q : หลักสูตรนี้ยังดูคลุมเครืออยู่ คุณช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันหน่อยได้ไหม?

ฉันเข้าใจว่าทำไมมันถึงยังดูคลุมเครืออยู่ เพราะมันเป็นหลักสูตรที่เป็นการรวมกันระหว่างสังคมวิทยาและจิตวิทยา  ในฐานะของนักจิตวิทยาสังคมที่เป็นผู้สนใจในเรื่องบุคลิกและลักษณะของสังคมและสำรวจไปถึงอารมณ์, ความรู้สึก และการกระทำของประชาชน ยกตัวอย่างเช่น พิจารณาดูว่าศาสนานั้นทำให้เกิดความขัดแย้งได้อย่างไร เป็นต้น โดยหนึ่งในบทบาทของนักจิตวิทยาสังคมก็คือเพื่อแนะนำการแก้ไขสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เช่น การหางาน, วางแผนครอบครัว, ส่งเสริมสุขภาพ, จัดความช่วยเหลือทางการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังฝึกฝนในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับจิตวิทยาด้วย เพื่อเราจะได้สามารถช่วยเหลือรัฐบาล, หน่วยงานของรัฐ, สหประชาชาติ, ธนาคารโลก เป็นต้น

Q : เส้นทางอาชีพที่สามารถทำได้หลังจากเรียนจบจากหลักสูตรนี้?

นักเรียนส่วนมากจะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ฉันวางแผนอยู่เช่นเดียวกัน

Q : คุณจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของคุณอย่างไร?

โชคร้ายที่ไม่มีทุนการศึกษารองรับในการเรียนหลักสูตรนี้ของ RHUL แต่ฉันก็ได้รับการสนับสนุนจาก the state government of Nagaland
---------------------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
หลักสูตรจิตวิทยา 
เรียนต่อด้านสังคมวิทยา 
 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว