ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

เรียนต่อแพทย์และการดูแลสุขภาพ

986

การแพทย์และการดูสุขภาพจัดได้ว่าเป็นสาขาวิชาที่มีผู้เลือกเรียนมากเนื่องจากเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่อาชีพอันเป็นที่ต้องการมากที่สุด การเรียนในสาขานี้ไม่เพียงแค่ต้องมีความอดทนและการเรียนอย่างหนักที่ท้าทายคุณอยู่ทุกวัน แต่คุณยังต้องมีความช่างสงสัยและความกระตือรือล้นในการให้บริการและดูแลรักษาผู้อื่นด้วย ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเป็นข้อผูกผันในการดูแลสุขภาพที่คุณจำเป็นต้องมี บรรณาธิการนักเรียนของฮอทคอร์สจากประเทศโคลัมเบีย Alejandra Diaz Camecho มีข้อมูลมาฝากกัน

วิชาชีพการแพทย์และการดูแลสุขภาพมักจะได้รับความชื่นชมว่าเป็นวิชาที่ต้องอาศัยความอดทนและทุ่มเทในการให้บริการผู้อื่น ซึ่งโดยปกติจะเป็นผู้ที่มีความอ่อนแอ วัตถุประสงค์ของวิชาชีพนี้คือการรักษาสุขภาพ การซ่อมแซมและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

แพทย์ที่ดีนั้นจะไม่เพียงแต่มองหาวิธีการเพื่อการรักษาเท่านั้น การแก้ปัญหาทางสุขภาพนั้นจำเป็นต้องใช้การรักษาแบบองค์รวมเพื่อให้เหมาะสมกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไว้ ซึ่งจะเป็นการรักษาแบบองค์รวมกันที่มากกว่าแค่ความรู้ทางการแพทย์ แต่ผู้รักษายังจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจในการตอบสนองต่อความต้องการและความอ่อนแอของผู้ป่วยด้วย

สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้แพทย์เหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม หน้าที่ทางสังคมที่สำคัญนี้มีความสำคัญมากกว่าหน้าที่อื่นๆเนื่องจากมันเป็นพื้นฐานชีวิตทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน นอกจากนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปตามประเทศต่างๆมากมาย ช่วยผู้ที่มีความจำเป็น และงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น โครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ที่ได้สร้างโอกาสให้เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ไม่ใช่เพียงแค่การรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนักในห้องทดลองและศูนย์วิจัย ที่ทำให้งานของแพทย์มีความเป็นไปได้ นักวิทยาศาสตร์ นักเคมี นักวิจัยเภสัชกรรม และสาขาอื่นๆที่จำเป็นในด้านการดูแลสุขภาพก็จะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน ในประเทศไทยถึงแม้จะมีความขาดแคลนทางด้านเงินทุน แต่เราก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำทางด้านการวิจัยทางการแพทย์แผนปัจจุบันและยาชนิดใหม่เพื่อการรักษาโรค รวมทั้งการรักษาทางเลือกใหม่ด้วย

 

หลักสูตรการเรียนประกอบด้วย

ระยะเวลาและเนื้อหาการเรียนในแต่ละหลักสูตรขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละสถาบันที่คุณสมัครเรียน โดยทั่วไปหลักสูตรแพทย์ศาสตร์จะใช้เวลาเรียนตั้งแต่ห้าถึงเจ็ดปี รวมสองปีของการทำงานกับผู้ป่วยโดยตรงหรือมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้อง

ในช่วงสองปีแรก นักเรียนจะได้เรียนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และทักษะที่จำเป็นเพื่อความเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ที่ความรู้ทางการแพทย์ได้ถูกสร้างขึ้น ปีสามและสี่นักศึกษาจะได้ฝึกงานในพรีคลินิคและเรียนทางด้านคลินิค ซึ่งจะเป็นการเตรียมความสามารถเบื้องต้นในการวินิจฉัยโรค และปีต่อมาจะเป็นการฝึกงานทางแพทย์คลินิคและการผ่าตัด ซึ่งจะรวมการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อการวินิจฉัยโรคและแผนการรักษา

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ช่วงสองปีสุดท้ายของการเรียนเป็นช่วงที่สำคัญมากในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์

หากคุณต้องการเป็นแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องตระหนักถึงข้อผูกมัดในอาชีพนี้ ซึ่งในบ้างครั้งจะใช้เวลามากกว่าแค่อาชีพ สมาคมวิทยาลัยการแพทย์แห่งอเมริกาให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแพทย์ว่า เวลาสำหรับการวางแผนและขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อความสำเร็จตามแผนที่วางไว้

บทสัมภาษณ์จากสมาคมวิทยาลัยการแพทย์แห่งอเมริกาที่ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแพทย์ อ่านได้ที่นี่ i-studentadvisor.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ฮอทคอร์ส รวมทั้งบทสัมภาษณ์ว่าที่นักเรียนแพทย์และบล็อกจากนักเรียนแพทย์ อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันและเหตุผลที่ตัดสินใจมาเป็นหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับ คลิกที่นี่

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรแพทย์ในสหราชอาณาจักร และการแสดงผลงานของสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรได้จากตารางลีก

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Hotcourses Editor is the mysterious, faceless force made up of all our different contributors over the years. From masters in their field to top notch journos, take a peek at some of the talent we’ve had the pleasure of working with.

ฟรี

คู่มือเรียนต่ออังกฤษ

เรื่องอื่นๆที่ไม่ควรพลาด ในเล่มเราได้รวบรวมบทความที่สำคัญเกี่ยวกับเรียนต่ออังกฤษอาไว้ทั้งหมด

คำแนะนำเรื่องคอร์สและสถาบัน...