ขั้นตอนเรียนต่อ
สหราชอาณาจักร: แนะนำหลักสูตรและสาขา

บทสัมภาษณ์นักศึกษา : ประสบการณ์การสอบ IELTS

743

บทสัมภาษณ์นักศึกษา : ประสบการณ์การสอบ IELTS

      Hotcourses ได้สัมภาษณ์ Wenting Wang บรรณาธิการของเรา ที่ทำงานในสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลา 3 ปี  เกี่ยวกับประสบการณ์การสอบ IELTS  ว่าเป็นอย่างไร ......

      ฉันคิดว่าจะสมัครเรียนในระดับปริญญาเอกที่สหราชอาณาจักร  และก็พบว่ามหาวิทยาลัยที่นี่ต้องการผลการสอบ IELTS   มันเป็นการข้อกำหนดเพื่อพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนจากต่างชาติ  ฉันเลยหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

      ฉันพบว่าในการเรียนระดับปริญญาเอกนั้น ฉันจะต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 6.5 จากการรวมคะแนนสอบทั้งหมดทุกส่วน  โดยแต่ละส่วนฉันต้องไม่ทำได้ต่ำกว่า 6  

      แล้วฉันก็ยังได้รู้มาจากเพื่อนของฉันบางคนว่าเมื่อเทียบกับ TOEFLแล้ว  IELTS นั้นจะง่ายกว่า  ซึ่งสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรก็รับผลสอบนี้เช่นกัน  แต่มีประโยชน์มากกว่าถ้าเป็นการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกา

      ในประเทศจีน มีโรงเรียนมากมายที่จะช่วยในการเตรียมตัวในการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ  ซึ่งฉันก็เข้าเรียนชั้นเรียนในช่วงวันหยุดเป็นเวลาสองเดือนที่สถาบันหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบ IELTS   ซึ่งมันช่วยให้ฉันคุ้นเคยกับการสอบ ด้วยการทำแบบฝึกหัดพูดและการจัดสอบเสมือนสอบจริง

      ครูผู้สอนนั้น เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอบ IELTS  โดยเขาจะสอนเทคนิคในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงๆ และทำข้อสอบได้แม้จะเป็นข้อสอบที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากก็ตาม  ซึ่งช่วยให้เรามีความมั่นใจก่อนลงสนามจริง

      ฉันพบว่าการสอบในส่วนของการฟังและการอ่านนั้น ง่ายกว่าส่วนอื่นๆและสามารถทำคะแนนออกมาได้ดี  ส่วนในการเขียนนั้น ถึงแม้ฉันจะทำได้ดีอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่ามันยากกว่าที่คิด  ฉันจะต้องฝึกเขียนเชิงวิเคราะห์ ฝึกเขียนกราฟ และฝึกเขียนตารางรายงานผลการขาย เป็นต้น ซึ่งการสอบในส่วนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของคุณสำหรับการเรียนในระดับปริญญาเอก

      นอกจากนี้ ฉันยังพบว่าการทดสอบการพูดนั้นค่อนข้างยาก เพราะเรามีโอกาสในการฝีกพูดน้อยมาก มันเป็นส่วนที่ยากที่สุดสำหรับนักเรียนชาวจีน   เราไม่รู้คำถามมาก่อน จึงไม่มีทางที่จะเตรียมตัวสำหรับคำตอบได้ ฉันจึงขอแนะนำว่าขอให้คุณอ่านให้มากที่สุด เท่าที่จะอ่านได้ก่อนการเข้ารับการสอบ และเตรียมพร้อมกับการตอบคำถามแบบสุ่มให้ดี  เพราะฉันโดนถามเกี่ยว “บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ฉันชื่นชอบที่สุด” !

      และเมื่อฉันได้รับผลการสอบ ฉันก็ใช้มันในการยื่นใบสมัครในการเรียนในสหราชอาณาจักร   ประสบการณ์ต่างๆช่วยให้ฉันพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองให้ดีขึ้น  ซึ่งฉันพบว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการเรียนที่สหราชอาณาจักร


------------------------------------------------------

ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติม
การเตรียมตัวเพื่อสอบ IELTS
บันไดสู่ความสำเร็จในภาษาอังกฤษ 

ค้นหาคอร์ส

สหราชอาณาจักร
โดยระดับการศึกษา*
เกี่ยวกับผู้เขียน

Ratnang จบนิเทศศาสตร์จุฬา สาขาวิทยุโทรทัศน์ และทำงานเป็นนักเขียนFreelance ตอนนี้กำลังทำปริญญาโท Management Strategy อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในเวลาว่าง ชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยว